പങ്കിടുക
 
Comments
“അമൃതകാലത്തെ ബജറ്റ് ഹരിത വളർച്ചയുടെ വേഗത ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു”
“നിലവിലെ വെല്ലുവിളികൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം ഈ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഓരോ ബജറ്റും നവയുഗ പരിഷ്കാരങ്ങളും മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു”
“ഈ ബജറ്റിലെ ഹരിതോർജ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഭാവി തലമുറകൾക്ക് അടിത്തറ പാകുകയും വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു”
“ആഗോള ഹരിതോർജ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രധാന പങ്കാളിയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഈ ബജറ്റ് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും”
“2014നുശേഷം, പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിവേഗം മുന്നേറുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്”
“ഇന്ത്യയിലെ സൗരോർജം, കാറ്റ്, ജൈവവാതകം എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ, നമ്മുടെ സ്വകാര്യമേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏതൊരു സ്വർണ ഖനിയേക്കാളും എണ്ണപ്പാടത്തേക്കാളും കുറവല്ല”
“ഇന്ത്യയുടെ വാഹനം പൊളിക്കൽ നയം ഹരിത വളർച്ചാ തന്ത്രത്തിന്റെ നിർണായക ഭാഗമാണ്”
“ഹരിതോർജത്തിൽ ലോകത്തെ നയിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യക്കു വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഹരിത തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള നന്മയെന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതു മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകും.”
“ഈ ബജറ്റ് അവസരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷയുടെ ഉറപ്പും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു”

നമസ്കാരം!

2014 മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബജറ്റുകളിലും ഒരു മാതൃക ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ ബജറ്റും നിലവിലെ വെല്ലുവിളികളെ ഒരേസമയം നേരിടുന്നതിനിടയിൽ നവയുഗ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഹരിത വളർച്ചയ്ക്കും ഊർജ പരിവർത്തനത്തിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന സ്തംഭങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം, പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിന്റെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക; രണ്ടാമതായി, നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക; മൂന്നാമതായി: രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ വാതക അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് അതിവേഗം മുന്നേറുക. ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി, എഥനോൾ മിശ്രിതം, PM-KUSUM പദ്ധതി , സോളാർ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം, റൂഫ്-ടോപ്പ് സോളാർ സ്കീം, കൽക്കരി ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി സംഭരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ബജറ്റുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിലും വ്യവസായത്തിന് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റുകളും കർഷകർക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രണാമം പദ്ധതിയുമുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങൾക്കായി ഗോബർ ധന് യോജനയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ  സ്‌ക്രാപ്പിംഗ് നയവും ഉണ്ട്. ഹരിത  ഹൈഡ്രജനിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതോടൊപ്പം തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണത്തിൽ തുല്യ ശ്രദ്ധയും ഉണ്ട്. ഹരിത വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിയുടെ അടിത്തറയാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒരു നേതൃ സ്ഥാനം നേടിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടും വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ആഗോള ഹരിത ഊർജ്ജ  വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു മുൻനിര പങ്കാളിയായി  സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഈ ബജറ്റ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. അതിനാൽ, ഊർജ്ജ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പങ്കാളികളെയും ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകം അതിന്റെ പുനരുപയോഗ ഊർജ വിതരണ ശൃംഖലകളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോ ഹരിത നിക്ഷേപകർക്കും ഈ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മികച്ച അവസരം ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഇന്ത്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഇത് ഏറെ ഗുണകരമാകും.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

2014 മുതൽ, പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ ശേഷി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയാണ്. പുനരുപയോഗ ഊർജ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ വളരെ മുമ്പേ കൈവരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥാപിത വൈദ്യുതി കപ്പാസിറ്റിയിൽ 40 ശതമാനം ഫോസിൽ ഇതര ഇന്ധനത്തിന്റെ സംഭാവന എന്ന ലക്ഷ്യം ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചു. അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് പെട്രോളിൽ 10% എഥനോൾ  കലർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചു. 2030 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള 20% എഥനോൾ മിശ്രിതം എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇന്ത്യ ഉയർത്തി. 2030-ഓടെ ഇന്ത്യ 500 GW നോൺ-ഫോസിൽ അധിഷ്‌ഠിത വൈദ്യുതി ശേഷി  കൈവരിക്കും. നമ്മുടെ സർക്കാർ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന രീതി, അത് വലിയൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ നിക്ഷേപകർക്കും അവസരം. അടുത്തിടെ, ഞാഇ -20 ഇന്ധനവും പുറത്തിറക്കി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാർഷിക മാലിന്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമമില്ല. അതിനാൽ, രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും എത്തനോൾ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരം നിക്ഷേപകർ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇന്ത്യയിൽ സൗരോർജ്ജം, കാറ്റ്, ജൈവ വാതകം എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യമേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും സ്വർണ്ണ ഖനിയെക്കാളും എണ്ണപ്പാടത്തെക്കാളും കുറവല്ല.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ദേശീയ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ മിഷനു കീഴിൽ ഓരോ വർഷവും 5 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ  ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്വകാര്യമേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ ദൗത്യത്തിൽ 19,000 കോടി രൂപയിലധികം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിത ഹൈഡ്രജന്റെ ഉൽപാദനത്തോടൊപ്പം, നിങ്ങൾക്കായി മറ്റ് നിരവധി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇലക്ട്രോലൈസർ നിർമ്മാണം, ഗ്രീൻ സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണം, ദീർഘദൂര ഗതാഗതത്തിനായി ഇന്ധന സെല്ലുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ നിരവധി നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ചാണകത്തിൽ നിന്ന് 10,000 ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്റർ ബയോഗ്യാസും കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് 1.5 ലക്ഷം ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്റർ വാതകവും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നഗര വാതക വിതരണത്തിൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ സംഭാവന ചെയ്യും. ഈ സാധ്യതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്ന് ഗോബർ ധന് യോജന ഇന്ത്യയുടെ ജൈവ ഇന്ധന തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഗോബർ ധന് യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ 500 പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഗോബർ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ആധുനിക പ്ലാന്റുകൾക്കായി സർക്കാർ 10,000 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും. സർക്കാരിന്റെ "വേസ്റ്റ് ടു എനർജി" പദ്ധതി രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും എംഎസ്എംഇകൾക്കും പുതിയ വിപണി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ കാർഷിക മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, നഗരങ്ങളിലെ മുനിസിപ്പൽ ഖരമാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് സിബിജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും അവർക്ക് മികച്ച അവസരമാണ്. സ്വകാര്യമേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നികുതി ഇളവുകളും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകുന്നുണ്ട്.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ഇന്ത്യയുടെ വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിംഗ് നയം ഹരിത വളർച്ചാ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. വാഹനങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ 3000 കോടി രൂപ സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വാഹനങ്ങളാണ് അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിർത്തലാക്കുന്നത്. 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ വാഹനങ്ങളിൽ പോലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിലെ ആംബുലൻസുകളും നമ്മുടെ പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ ബസുകളും. വാഹനങ്ങൾ സ്‌ക്രാപ്പുചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ വിപണിയായി മാറാൻ പോകുന്നു. ‘പുനരുപയോഗം, പുനരുപയോഗം, വീണ്ടെടുക്കൽ’ എന്ന തത്വം പിന്തുടർന്ന്, ഇത് നമ്മുടെ സർക്കുലർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റം നൽകും. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മാർഗങ്ങളിൽ ചേരാൻ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോടും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

അടുത്ത 6-7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ബാറ്ററി സംഭരണശേഷി 125 ജിഗാ വാട്ട് മണിക്കൂറായി ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ബൃഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം വേണ്ടിവരും. ബാറ്ററി ഡെവലപ്പർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് സ്കീമും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുഹൃത്തുക്കൾ,

ജലാധിഷ്ഠിത ഗതാഗതം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ മേഖലയാണ്, അത് സമീപഭാവിയിൽ വേഗത കൈവരിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ചരക്കിന്റെ 5 ശതമാനം മാത്രമാണ് തീരദേശ പാതയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ, ഇന്ത്യയിൽ ഉൾനാടൻ ജലപാതയിലൂടെ ചരക്കുകളുടെ 2 ശതമാനം മാത്രമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ജലപാതകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ഹരിത ഊർജ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ  ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്ത് മുന്നിൽ എത്താൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ആഗോള നന്മയ്ക്കും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഈ ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും നൽകുന്നു. ബജറ്റിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നടപ്പിലാക്കാൻ വേഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. ഈ ചർച്ച ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നതോ പാടില്ലാത്തതോ ആയ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ, ഈ ബജറ്റിലെ ഓരോ വ്യവസ്ഥകളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുകയും രാജ്യത്ത് ഹരിത വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ എങ്ങനെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും കടമയാണ്. ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി, ഈ വെബിനാറിനായി സമയം കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ നിക്ഷേപകരെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, കാർഷിക മേഖലയിലെ ആളുകൾ, വിദഗ്ധർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവരെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഈ വെബിനാറിന്റെ വിജയത്തിനായി ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒത്തിരി നന്ദി!

Explore More
77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം
India's Dedicated Freight Corridor Nears the Finish Line. Why It’s a Game-Changer

Media Coverage

India's Dedicated Freight Corridor Nears the Finish Line. Why It’s a Game-Changer
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s Interaction with ground level functionaries of G20 Summit
September 22, 2023
പങ്കിടുക
 
Comments
“Today’s event is about the unity of labourers (Mazdoor Ekta) and both you and I are Mazdoor”
“Working collectively in the field removes silos and creates a team”
“There is strength in the collective spirit”
“A well organized event has far-reaching benefits. CWG infused a sense of despondency in the system while G20 made the country confident of big things”
“For the welfare of humanity India is standing strong and reaches everywhere in times of need”

आप में से कुछ कहेंगे नहीं-नहीं, थकान लगी ही नहीं थी। खैर मेरे मन में कोई विशेष आपका समय लेने का इरादा नहीं है । लेकिन इतना बड़ा सफल आयोजन हुआ, देश का नाम रोशन हुआ, चारों तरफ से तारीफ ही तारीफ सुनने को मिल रही है, तो उसके पीछे जिनका पुरुषार्थ है, जिन्‍होंने दिन-रात उसमें खपाए और जिसके कारण ये सफलता प्राप्‍त हुई, वे आप सब हैं। कभी-कभी लगता है कि कोई एक खिलाड़ी ओलंपिक के podium पर जा करके मेडल लेकर आ जाए और देश का नाम रोशन हो जाए तो उसकी वाहवाही लंबे अरसे तक चलती है। लेकिन आप सबने मिल करके देश का नाम रोशन किया है ।

शायद लोगों को पता भी नहीं होगा । कितने लोग होंगे कितना काम किया होगा, कैसी परिस्थितियों में किया होगा। और आप में से ज्‍यादातर वो लोग होंगे जिनको इसके पहले इतने बड़े किसी आयोजन से कार्य का या जिम्‍मेदारी का अवसर ही नहीं आया होगा। यानी एक प्रकार से आपको कार्यक्रम की कल्‍पना भी करनी थी, समस्‍याओं के विषय में भी imagine करना था कि क्‍या हो सकता है, क्‍या नहीं हो सकता है। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। बहुत कुछ आपको अपने तरीके से ही गौर करना पड़ा होगा। और इसलिए मेरा आप सबसे से एक विशेष आग्रह है, आप कहेंगे कि इतना काम करवा दिया, क्‍या अभी भी छोड़ेंगे नहीं क्‍या।

मेरा आग्रह ऐसा है कि जब से इस काम से आप जुड़े होंगे, कोई तीन साल से जुड़ा होगा, कोई चार साल से जुड़ा होगा, कोई चार महीने से जुड़ा होगा। पहले दिन से जब आपसे बात हुई तब से ले करके जो-जो भी हुआ हो, अगर आपको इसको रिकॉर्ड कर दें, लिख दें सारा, और centrally जो व्‍यवस्‍था करते हैं, कोई एक वेबसाइट तैयार करें। सब अपनी-अपनी भाषा में लिखें, जिसको जो भी सुविधा हो, कि उन्‍होंने किस प्रकार से इस काम को किया, कैसे देखा, क्‍या कमियां नजर आईं, कोई समस्‍या आई तो कैसे रास्‍ता खोला। अगर ये आपका अनुभव रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो एक भविष्‍य के कार्यों के लिए उसमें से एक अच्‍छी गाइडलाइन तैयार हो सकती है और वो institution का काम कर सकती है। जो चीजों को आगे करने के लिए जो उसको जिसके भी जिम्‍मे जो काम आएगा, वो इसका उपयोग करेगा।

और इसलिए आप जितनी बारीकी से एक-एक चीज को लिख करके, भले 100 पेज हो जाएं, आपको उसके लिए cupboard की जरूरत नहीं है, cloud पर रख दिया फिर तो वहां बहुत ही बहुत जगह है। लेकिन इन चीजों का बहुत उपयोग है। मैं चाहूंगा कि कोई व्‍यवस्‍था बने और आप लोग इसका फायदा उठाएं। खैर मैं आपको सुनना चाहता हूं, आपके अनुभव जानना चाहता हूं, अगर आप में से कोई शुरूआत करे।

गमले संभालने हैं मतलब मेरे गमले ही जी-20 को सफल करेंगे। अगर मेरा गमला हिल गया तो जी-20 गया। जब ये भाव पैदा होता है ना, ये spirit पैदा होता है कि मैं एक बहुत बड़े success के लिए बहुत बड़ी महत्‍वपूर्ण जिम्‍मेदारी संभालता हूं, कोई काम मेरे लिए छोटा नहीं है तो मान कर चलिए सफलता आपके चरण चूमने लग जाती है।

साथियों,

इस प्रकार से मिल करके अपने-अपने विभाग में भी कभी खुल करके गप्‍पे मारनी चाहिए, बैठना चाहिए, अनुभव सुनने चाहिए एक-दूसरे के; उससे बहुत लाभ होते हैं। कभी-कभी क्‍या होता है जब आप अकेले होते हैं तो हमको लगता है मैंने बहुत काम कर दिया। अगर मैं ना होता तो ये जी-20 का क्‍या हो जाता। लेकिन जब ये सब सुनते हैं तो पता चलता है यार मेरे से तो ज्यादा उसने किया था, मेरे से तो ज्‍यादा वो कर रहा था। मुसीबत के बीच में देखो वो काम कर रहा था। तो हमें लगता है कि नहीं-नहीं मैंने जो किया वो तो अच्‍छा ही है लेकिन ओरों ने भी बहुत अच्‍छा किया है, तब जा करके ये सफलता मिली है।

जिस पल हम किसी और के सामर्थ्य को जानते हैं, उसके efforts को जानते हैं, तब हमें ईर्ष्या भाव नहीं होता है, हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। अच्‍छा, मैं तो कल तो सोचता रहा मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन आज पता चला कि इतने लोगों ने किया है। ये बात सही है कि आप लोग ना टीवी में आए होंगे, ना आपकी अखबार में फोटो छपी होगी, न कहीं नाम छपा होगा। नाम तो उन लोगों के छपते होंगे जिसने कभी पसीना भी नहीं बहाया होगा, क्‍योंकि उनकी महारत उसमें है। और हम सब तो मजदूर हैं और आज कार्यक्रम भी तो मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं।

आपने भी देखा होगा कि आपको इस मेहनत का आनंद आया होगा। यानी उस दिन रात को भी अगर आपको किसी ने बुला करके कुछ कहा होता, 10 तारीख को, 11 तारीख को तो आपको नहीं लगता यार पूरा हो गया है क्‍यों मुझे परेशान कर रहा है। आपको लगता होगा नहीं-नहीं यार कुछ रह गया होगा, चलो मुझे कहा है तो मैं करता हूं। यानी ये जो spirit है ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

साथियो,

आपको पता होगा पहले भी आपने काम किया है। आप में से बहुत लोगों को ये जो सरकार में 25 साल, 20 साल, 15 साल से काम करते होंगे, तब आप अपने टेबल से जुड़े हुए होंगे, अपनी फाइलों से जुड़े होंगे, हो सकता है अगल-बगल के साथियों से फाइल देते समय नमस्‍ते करते होंगे। हो सकता है कभी लंच टाइम, टी टाइम पर कभी चाय पी लेते होंगे, कभी बच्‍चों की पढ़ाई की चर्चा कर लेते होंगे। लेकिन रूटीन ऑफिस के काम में हमें अपने साथियों के सामर्थ्‍य का कभी पता नहीं चलता है। 20 साल साथ रहने के बाद भी पता नहीं चलता है कि उसके अंदर और क्‍या सामर्थ्‍य है। क्‍योंकि हम एक प्रोटोटाइप काम से ही जुड़े रहते हैं।

जब इस प्रकार के अवसर में हम काम करते हैं तो हर पल नया सोचना होता है, नई जिम्मेदारी बन जाती है, नई चुनौती आ जाती है, कोई समाधान करना और तब किसी साथी को देखते हैं तो लगता है इसमें तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी। यानी ये किसी भी गवर्नेंस की success के लिए, फील्‍ड में इस प्रकार से कंधे से कंधा मिला करके काम करना, वो silos को भी खत्‍म करता है, वर्टिकल silos और होरिजेंटल silos, सबको खत्म करता है और एक टीम अपने-आप पैदा हो जाती है।

आपने इतने सालों से काम किया होगा, लेकिन यहां जी-20 के समय रात-रात जगे होंगे, बैठे होंगे, कहीं फुटपाथ के आसपास कही जाकर चाय ढूंढी होगी। उसमें से जो नए साथी मिले होंगे, वो शायद 20 साल की, 15 साल की नौकरी में नहीं मिले होंगे। ऐसे नए सामर्थ्यवान साथी आपको इस कार्यक्रम में जरूर मिले होंगे। और इसलिए साथ मिल करके काम करने के अवसर ढूंढने चाहिए।

अब जैसे अभी सभी डिपार्टमेंट में स्‍वच्‍छता अभियान चल रहा है। डिपार्टमेंट के सब लोग मिलकर अगर करें, सचिव भी अगर चैंबर से बाहर निकल कर के साथ चले, आप देखिए एकदम से माहौल बदल जाएगा। फिर वो काम नहीं लगेगा वो फेस्टिवल लगेगा, कि चलो आज अपना घर ठीक करें, अपना दफ्तर ठीक करें, अपने ऑफिस में फाइलें निकाल कर करें, इसका एक आनंद होता है। और मेरा हर किसी से, मैं तो कभी-कभी ये भी कहता हूं भई साल में एकाध बार अपने डिपार्टमेंट का पिकनिक करिए। बस ले करके जाइए कहीं नजदीक में 24 घंटे के लिए, साथ में रह करके आइए।

सामूहिकता की एक शक्ति होती है। जब अकेले होते हैं कितना ही करें, कभी-कभी यार, मैं ही करूंगा क्‍या, क्‍या मेरे ही सब लिखा हुआ है क्‍या, तनख्‍वाह तो सब लेते हैं, काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा अकेले होते हैं तो मन में विचार आता है। लेकिन जब सबके साथ होते हैं तो पता चलता है जी नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके कारण सफलताएं मिलती हैं, जिनके कारण व्‍यवस्‍थाएं चलती हैं।

साथियो,

एक और भी महत्‍व की बात है कि हमें हमेशा अपने से ऊपर जो लोग हैं वो और हम जिनसे काम लेते हैं वो, इनसे hierarchy की और प्रोटोकॉल की दुनिया से कभी बाहर निकल करके देखना चाहिए, हमें कल्‍पना तक नहीं होती है कि उन लोगों में ऐसा कैसा सामर्थ्‍य होता है। और जब आप अपने साथियों की शक्ति को पहचानते हैं तो आपको एक अद्भुत परिणाम मिलता है, कभी आप अपने दफ्तर में एक बार ये काम कीजिए। छोटा सा मैं आपको एक गेम बताता हूं, वो करिए। मान लीजिए आपके यहां विभाग में 20 साथियों के साथ आप काम कर रहे हैं। तो उसमे एक डायरी लीजिए, रखिए एक दिन। और बीसों को बारी-बारी से कहिए, या तो एक बैलेट बॉक्‍स जैसा रखिए कि वो उन 20 लोगों का पूरा नाम, वो मूल कहां के रहने वाले हैं, यहां क्‍या काम देखते हैं, और उनके अंदर वो एक extraordinary क्‍वालिटी क्‍या है, गुण क्‍या है, पूछना नहीं है उसको। आपने जो observe किया है और वो लिख करके उस बक्‍से में डालिए। और कभी आप बीसों लोगों के वो कागज बाद में पढ़िए, आपको हैरानी हो जाएगी कि या तो आपको उसके गुणों का पता ही नहीं है, ज्‍यादा से ज्‍यादा आप कहेंगे उसकी हेंड राइटिंग अच्‍छी है, ज्‍यादा से ज्‍यादा कहेंगे वो समय पर आता है, ज्‍यादा से ज्‍यादा कहते हैं वो polite है, लेकिन उसके भीतर वो कौन से गुण हैं उसकी तरफ आपकी नजर ही नहीं गई होगी। एक बार try कीजिए कि सचमुच में आपके अगल-बगल में जो लोग हैं, उनके अंदर extraordinary गुण क्‍या है, जरा देखें तो सही। आपको एक अकल्‍प अनुभव होगा, कल्‍पना बाहर का अनुभव होगा।

मैं सा‍थियो सालों से मेरा human resources पर ही काम करने की ही नौबत आई है मुझे। मुझे कभी मशीन से काम करने की नौबत नहीं आई है, मानव से आई है तो मैं भली-भांति इन बातों को समझ सकता हूं। लेकिन ये अवसर capacity building की दृष्टि से अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण अवसर है। कोई एक घटना अगर सही ढंग से हो तो कैसा परिणाम मिलता है और होने को हो, चलिए ऐसा होता रहता है, ये भी हो जाएगा, तो क्‍या हाल होता है, हमारे इस देश के सामने दो अनुभव हैं। एक- कुछ साल पहले हमारे देश में कॉमन वेल्‍थ गेम्‍स का कार्यक्रम हुआ था। किसी को भी कॉमन वेल्‍थ गेम्‍स की चर्चा करोगे तो दिल्‍ली या दिल्‍ली से बाहर का व्‍यक्ति, उसके मन पर छवि क्‍या बनती है। आप में से जो सीनियर होंगे उनको वो घटना याद होगी। सचमुच में वो एक ऐसा अवसर था कि हम देश की branding कर देते, देश की एक पहचान बना देते, देश के सामर्थ्‍य को बढ़ा भी देते और देश के सामर्थ्‍य को दिखा भी देते। लेकिन दुर्भाग्‍य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलझ गया कि उस समय के जो लोग कुछ करने-धरने वाले थे, वे भी बदनाम हुए, देश भी बदनाम हुआ और उसमें से सरकार की व्‍यवस्‍था में और एक स्‍वभाव में ऐसी निराशा फैल गई कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा, हिम्‍मत ही खो दी हमने।

दूसरी तरफ जी-20, ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है जो चाहा था उसमें 99-100 के नीचे रहे नहीं होंगे। कोई 94 पहुंचे होंगे, कोई 99 पहुंचे होंगे, और कोई 102 भी हो गए होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक cumulative effect था। वो effect देश के सामर्थ्‍य को, विश्‍व को उसके दर्शन कराने में हमारी सफलता थी। ये जो घटना की सफलता है, वो जी-20 की सफलता और दुनिया में 10 editorials और छप जाएं इससे मोदी का कोई लेना-देना नहीं है। मेरे लिए आनंद का विषय ये है कि अब मेरे देश में एक ऐसा विश्‍वास पैदा हो गया है कि ऐसे किसी भी काम को देश अच्‍छे से अच्‍छे ढंग से कर सकता है।

पहले कहीं पर भी कोई calamity होती है, कोई मानवीय संबंधी विषयों पर काम करना हो तो वेस्‍टर्न world का ही नाम आता था। कि भई दुनिया में ये हुआ तो फलाना देश, ढिंगना देश, उसने ये पहुंच गए, वो कर दिया। हम लोगों का तो कहीं चित्र में नाम ही नहीं थ। बड़े-बड़े देश, पश्चिम के देश, उन्‍हीं की चर्चा होती थी। लेकिन हमने देखा कि जब नेपाल में भूकंप आया और हमारे लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, फिजी में जब साइक्‍लोन आया, जिस प्रकार से हमारे लोगों ने काम किया, श्रीलंका संकट में था, हमने वहां जब चीजें पहुंचानी थीं, मालदीव में बिजली का संकट आया, पीने का पानी नहीं था, जिस तेजी से हमारे लोगों ने पानी पहुंचाया, यमन के अंदर हमारे लोग संकट में थे, जिस प्रकार से हम ले करके आए, तर्कीये में भूकंप आया, भूकंप के बाद तुरंत हमारे लोग पहुंचे; इन सारी चीजों ने आज विश्‍व के अंदर विश्‍वास पैदा किया है कि मानव हित के कामों में आज भारत एक सामर्थ्‍य के साथ खड़ा है। संकट की हर घड़ी में वो दुनिया में पहुंचता है।

अभी जब जॉर्डन में भूकंप आया, मैं तो व्‍यस्‍त था ये समिट के कारण, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पहला सुबह अफसरों को फोन किया था कि देखिए आज हम जॉर्डन में कैसे पहुंच सकते हैं। और सब ready करके हमारे जहाज, हमारे क्‍या–क्‍या equipment लेकर जाना है, कौन जाएगा, सब ready था, एक तरफ जी-20 चल रहा था और दूसरी तरफ जॉडर्न मदद के लिए पहुंचने के लिए तैयारियां चल रही थीं, ये सामर्थ्‍य है हमारा। ये ठीक है जॉर्डन ने कहा कि हमारी जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, हमें उस प्रकार की मदद की आवश्‍यकता नहीं रहेगी, उनको जरूरत नहीं थी और हमें जाना नहीं पड़ा। और उन्‍होंने अपनी स्थितियों को संभाल भी लिया।

मेरा कहने का तात्‍पर्य ये है कि जहां हम कभी दिखते नहीं थे, हमारा नाम तक नहीं होता था। इतने कम समय में हमने वो स्थिति प्राप्त की है। हमें एक global exposure बहुत जरूरी है। अब साथियो हम यहां सब लोग बैठे हैं, सारी मंत्री परिषद है, यहां सब सचिव हैं और ये कार्यक्रम की रचना ऐसी है कि आप सब आगे हैं वो सब पीछे हैं, नॉर्मली उलटा होता है। और मुझे इसी में आनंद आता है। क्‍योंकि मैं जब आपको यहां नीचे देखता हूं मतलब मेरी नींव मजबूत है। ऊपर थोड़ा हिल जाएगा तो भी तकलीफ नहीं है।

और इसलिए साथियो, अब हमारे हर काम की सोच वैश्विक संदर्भ में हम सामर्थ्‍य के साथ ही काम करेंगे। अब देखिए जी-20 समिट हो, दुनिया में से एक लाख लोग आए हैं यहां और वो लोग थे जो उन देश की निर्णायक टीम के हिस्‍से थे। नीति-निर्धारण करने वाली टीम के हिस्‍से थे। और उन्‍होंने आ करके भारत को देखा है, जाना है, यहां की विविधता को सेलिब्रेट किया है। वो अपने देश में जा करके इन बातों को नहीं बताएंगे ऐसा नहीं है, वो बताएगा, इसका मतलब कि वो आपके टूरिज्‍म का एम्बेसडर बन करके गया है।

आपको लगता होगा कि मैं तो उसको आया तब नमस्‍ते किया था, मैंने तो उसको पूछा था साहब मैं क्‍या सेवा कर सकता हूं। मैंने तो उसको पूछा था, अच्‍छा आपको चाय चाहिए। आपने इतना काम नहीं किया है। आपने उसको नमस्‍ते करके, आपने उसको चाय का पूछ करके, आपने उसकी किसी जरूरत को पूरी करके, आपने उसके भीतर हिन्‍दुस्‍तान के एम्बेसडर बनने का बीज बो दिया है। आपने इतनी बड़ी सेवा की है। वो भारत का एम्बेसडर बनेगा, जहां भी जाएगा कहेगा अरे भाई हिन्‍दुस्‍तान तो देखने जैसा है, वहां तो ऐसा-ऐसा है। वहां तो ऐसी चीजें होती हैं। टेक्‍नोलॉजी में तो हिन्‍दुस्‍तान ऐसा आगे हैं, वो जरूर कहेगा। मेरा कहने का तात्‍पर्य है कि मौका है हमारे लिए टूरिज्‍म को हम बहुत बड़ी नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।