മീഡിയ കവറേജ്

Financial Express
April 17, 2021
കണക്കെടുപ്പ് വാരത്തിൽ സ്വർണ്ണ കരുതൽ ശേഖരം 1.30 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ ഉയർന്ന് 35.32 ബില്യൻ ഡോളറായി…
ഏപ്രിൽ 9 ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറെക്സ് കരുതൽ ധനം 4.34 ബില്യൻ ഡോളർ ഉയർന്ന് 581.21 ബില്യ…
കണക്കെടുപ്പ് വാരത്തിൽ ഐ‌എം‌എഫുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കരുതൽ സ്ഥാനം 24 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ ഉയർന്ന് 4.…
The Indian Express
April 17, 2021
മുൻപ് ഇടനിലക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെക്ക് നൽകുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിള ചന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ശേഷം എല…
ധാരാളം കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ താങ്ങുവില നിക്ഷേപം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്…
താങ്ങുവില അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ കൈമാറുന്നതിന് കർഷകരുടെ ഭൂമി രേഖകൾ നൽകണമെന്ന് എഫ്‌സിഐ പഞ്ചാബ…
The Times of India
April 17, 2021
കഴിഞ്ഞ രാത്രി 8 മണിക്ക് ലഭിച്ച താൽക്കാലിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് നൽകിയ കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ…
45 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 3,96,39,132, പേർക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 10,44,958 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രണ്ട…
രാജ്യത്ത് നൽകിയ കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ ഡോസുകളുടെ എണ്ണം ഏപ്രിൽ 16 ന് 12 കോടിയിലെത്തി. 26.14 ലക്ഷത്തിലധ…
Live Mint
April 17, 2021
വാക്സിൻ കോ-ഡവലപ്പറായ ഭാരത് ബയോടെക്കിന് കോവാക്സിൻ ഉൽപാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ബാംഗ്…
നിർജ്ജീവ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹാഫ്…
കോവാക്സിൻ ഉൽ‌പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്റർനാഷണൽ, ഹാഫ്കൈൻ ബയോഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോ…
The Economic Times
April 17, 2021
വാക്‌സിൻ വികസനവും ഉൽപാദനവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗവൺമെൻ്റ് - സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയിൽ നാന്…
വാക്‌സിൻ അംഗീകാരത്തിനുള്ള പാത ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സർക്കാർ നാന…
വാക്സിൻ വികസനത്തിനുള്ള നാന്മുഖ തന്ത്രം: വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കൽ; വൈ…
Zee Business
April 17, 2021
കേന്ദ്രം വില കുറയ്‌ക്കാനും ഉൽ‌പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും റെംഡെസിവിറിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട…
ആശുപത്രികളിലെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 50,000 മെട്രിക് ടൺ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും…
യുഎസ്, യുകെ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് വാക്സിനുകൾക്ക് അതിവ…
The Times of India
April 17, 2021
മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വഹിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണം: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉദ്യോഗസ്…
പ്രശ്നസങ്കീർണതയേറിയ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഓക്സിജൻ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അവലോകനം നടത്തി…
രാജ്യത്ത് വേണ്ടത്ര വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ മന്ത്രാലയങ്ങളും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റുകളും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ പ്…
Live Mint
April 17, 2021
മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ഓക്സിജന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ ഉൽപാദന ശേഷിയെക്കു…
രാജ്യത്ത് ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ഓക്സിജൻ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സമഗ്ര അവലോകനം നട…
മന്ത്രാലയങ്ങളും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റുകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത…
Live Mint
April 16, 2021
ഇന്ത്യൻ ചരക്കുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരുത്തിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വില ഉയർന്നതിനാൽ ഈ സീസണിൽ കയറ്റ…
ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച 2020-21 സീസണിൽ പരുത്തി കയറ്റുമതി 20 ശതമാനം വർധിച്ച് 60 ലക്ഷം ബെയ്‌ലായി ഉയരുമെന…
2019-20 സീസണിൽ പരുത്തി കയറ്റുമതി 50 ലക്ഷം ബെയ്‌ലായിരുന്നുവെന്ന് സിഎഐ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു…
News18
April 16, 2021
നിലവിലുള്ള റാബി മാർക്കറ്റിംഗ് സീസൺ (ആർ‌എം‌എസ്) 2021-22 ൽ ഗോതമ്പ് സംഭരണം അതിവേഗം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന…
എം‌എസ്‌പിയുടെ കീഴിൽ ഗോതമ്പ് വാങ്ങാനും കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് താങ്ങുവില നിക്ഷേപിക്കാ…
നിലവിലെ ആർ‌എം‌എസ് 2021-22 മുതൽ, ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഡിബിടി സംവിധാനം വഴി എം‌എസ്‌പി കൈമാറ്റം ചെയ്യുമെന്…
Business Standard
April 16, 2021
മെഡിക്കൽ ഓക്സിജന്റെ വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത്, 50,000 മെട്രിക് ടൺ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഇറക്കുമത…
പി‌എം-കെയർസ് ഫണ്ടിന് കീഴിൽ 100 പുതിയ ആശുപത്രികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്പ്ലാ…
കോവിഡ് -19: 50,000 മെട്രിക് ടൺ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ…
Live Mint
April 16, 2021
ഈ മാസം ആരംഭിച്ച 2021-22 വിപണന വർഷത്തിൽ ഇതുവരെ സർക്കാരിന്റെ ഗോതമ്പ് സംഭരണം 64.79 ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർ…
ഒരു വർഷം മുമ്പ് 60 ടൺ മാത്രമാണ് സംഭരിച്ചിരുന്നത്, എന്നിരിക്കെ വർഷം 2019-20ൽ 12 ലക്ഷം ടൺ ധാന്യം സം…
വലിയ അളവിൽ ഗോതമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുറഞ്ഞ സംഭരണ റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് “അതിൽ ഒരു സത്യവു…
Times of India
April 16, 2021
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ബംഗാളികൾക്ക് പൊയ്‌ല ബോയിഷാക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു…
ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ജീവിതത്തോടുള്ള സ്നേഹവും, ആഘോഷത്തിന്റെ ഉത്സാഹവും ശരിക്കും ഹൃദയഹാരിയാണെന്…
പുതുവർഷത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും കൈവരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി…
Asianet News
April 16, 2021
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ബംഗാളികൾക്ക് പൊയ്‌ല ബോയിഷാക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു…
ഒരു പുതുവർഷവും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മഹത്തായ ഭൂമിയുടെ പുതിയ തുടക്കത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി ഒരു ദൃഢനി…
പൊയ്‌ല ബോയിഷാക്കിന്റെ അവസരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് 'ശുഭോ നബോ ബർഷോ' ആശം…
Zee News
April 15, 2021
കോവിഡ് 19 ന്റെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്…
സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിൽ ആകുമ്പോൾ, പരീക്ഷകൾ നടത്താമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞപ്പോൾ, കുട്ടികളുടെ ആരോഗ…
ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിതപ്രായമായിട്ടില്ല, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ പരീക്ഷ മാറ്റി വെയ്ക…
Nikkei Asia
April 15, 2021
പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 'മാർഗരറ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അനാവശ്യ നിയമങ്ങളുടെയും വ്യവ…
പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ 'കൃഷി ഇതര' ജോലികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതേസമയം കുറഞ്ഞ തൊഴിലാളികളിലൂടെ ഫാമുകളെ കൂ…
Outlook
April 15, 2021
കഴിഞ്ഞ വർഷം വൈറസിനെ തടയുന്നതിൽ കണ്ട " ജനപങ്കാളിത്തം" ഇപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്ര…
കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക…
വാക്സിനുകളുടെ മതിയായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 10 ക…
Hindustan Times
April 15, 2021
ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവായി അംഗീകരിക്കുന്നു, അതിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ…
ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവാണെന്ന് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്നു, അതിന്റെ മൂല്യങ്…
ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പൈതൃകം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബാബാസാഹേബ് ശക്തമായ അടിത്തറ…
The Times Of India
April 15, 2021
കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ എൻ‌ഇ‌പി “ ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സമയത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് ” പ്ര…
ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളുടെ അസോസിയേഷന്റെ 95-ാമത് വാർഷിക യോഗത്തിൽ ശ്രീ കിഷോർ മക്വാന രചിച്ച ബാബാസാഹേബ്…
ജനാധിപത്യം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ജനാധിപ…
DNA
April 15, 2021
ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളുടെ അസോസിയേഷന്റെ 95-ാമത് വാർഷിക യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവേ, 130-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ ഡ…
ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പൈതൃകം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബാബാസാഹേബ് ശക്തമായ അടിത്തറയ…
ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളുടെ അസോസിയേഷന്റെ 95-ാമത് വാർഷിക യോഗത്തെയും വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ ദേശീയ സെമിനാറിനെ…
Hindustan Times
April 15, 2021
ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പൈതൃകം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബാബാസാഹേബ് ശക്തമായ അടിത്തറയ…
സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായ ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ "സാർവ്വദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള" വ്യക്തി ആയിരുന്നുവെന്ന് പ…
യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവസരങ്ങൾ നൽകണം. ഇതിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ബാബ സാഹബ് അംബേദ്…
Business Standard
April 14, 2021
1.3 ബില്യണ്‍ പൗരന്മാരെ മഹാമാരിയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ ശ്രമിച്ചു. അതേസമയം മറ്റുള്ളവരുട…
കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ ആഗോള ഏകീകൃത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമ…
ഈ മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും വൈദഗ്ധ്യവും വിഭവങ്ങളും മുഴുവന്‍ മാനവരാശിയുമ…
Live Mint
April 14, 2021
കോവിഡ് -19 പോലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ മാനസികാവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായ മാറ്റവും ഒരു പുതിയ ലോകക്രമവും സ…
വാക്സിൻ ലഭ്യത വളരെ അസമമാണ് ... സ്വന്തം വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് അയച്ച വാക്സ…
ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആഗോള വിഷയത്തിൽ വലിയൊരു പങ്കു വഹിക്കാൻ വേണ്ടി പരിഷ്കരിച്ച ബഹുരാഷ്ട…
The Times of India
April 14, 2021
അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആളുകൾ വിവിധ ഉത്സവങ്ങൾ കൊണ്ടാടും. ഉത്സവങ്ങൾ ഇന്ത്യയ…
നവരാത്രിയുടെ ശുഭവേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൊവ്വാഴ്ച ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. കൂടാതെ പര…
ഗുഡി പട് വ, സാജിബു ചൈറോബ, ഉഗാദി, നവരേ, ചേതി ചന്ദ് ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ജനങ്…
Aaj Tak
April 14, 2021
നിരവധി പരിമിതികള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ 80 ലധികം രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിരോധകുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള മരുന്നുകള…
കോവിഡ് -19 നെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ലോകക്രമത്തെ…
നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ നിറം കണക്കിലെടുക്കാതെ എല്ലായിടത്തുനിന്നും പുറത്തുവരാതെയ…
ANI
April 14, 2021
അബ്ദുല്ല രാജാവിന്റെ ദീര്ഘദര്ശിത്വമാർന്ന നേതൃത്വത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രശംസിച്ചു.…
ജോർദാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ ശബ്ദവും മിതത്വത്തിന്റെ ആഗോള ചിഹ്നമായി ഉയർന്ന…
ജോർദാനിൽ രാജഭരണം സ്ഥാപിതമായതിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അബ്ദുല…
The Times of India
April 14, 2021
ഹിന്ദു പുതുവത്സരത്തിന്റെ തുടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുടനീളം നിരവധി ആളുകൾ വേപ്പും കൽക്കണ്ടവു…
ചൈത്ര നവരാത്രി സമയത്ത് ഞാനടക്കം നിരവധി പേർ ഇളം വേപ്പ് ഇലകളിൽ നിന്നും പൂക്കളിൽ നിന്നും ജ്യൂസ് തയ്യ…
ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്ക…
Times Now
April 14, 2021
മാർച്ച് എട്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയിൽ ഗവർണർമാരുടെ കാര്യാലയം പരമാവധി പ്രയോ…
രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കോവിഡ് -19 കേസുകളെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വ…
ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതിനിധികളുമായും വെർച്വൽ വെബിനാർ നടത്തണമെന്ന…
India TV
April 13, 2021
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോകുന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ രോഗികളെ വഹിച്ച രണ്ട് ആംബുലൻസുകൾക്ക്…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സംഘം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കി, ആളുകൾ അഭിനന്ദിച്ചു…
നന്ദഗ്രാമിൽ മമത ദിദി ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ആയി; 4 ഘട്ടങ്ങളിളും ബിജെപി സെഞ്ച്വറി നേടി: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
News18
April 13, 2021
ടിഎംസി മേധാവിയെ ദീദി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് മനസിലാക്കാൻ…
കുട്ടികളുടെ ‘ദിദി ഓ ദീദി’ യുടെ വീഡിയോകൾ വാട്‌സ്ആപ്പിൽ ലഭിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ‘ദീദി ഓ ദീദി’ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വീഡിയോകൾ ഇന്റർനെറ…
The Times of India
April 13, 2021
ദിദി, നിങ്ങൾക്ക് ദേക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നെ എത്രവേണമെങ്കിലും അധിക്ഷേപിക്കുക. എന്…
നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം, തോലാബാസി, പണം വെട്ടിക്കൽ, സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്നിവ ബംഗാൾ ഇനി സഹിക്കില്ല, കാരണം ആള…
മാ, മാട്ടി, മനുഷ്" എന്ന പേരിൽ ദിദി ബംഗാളിൽ 10 വർഷം ഭരിച്ചുവെങ്കിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ റാലികളിൽ അവർ 'മോ…
TV9 Bharat
April 13, 2021
ദലിതരെ ‘സ്വഭാവത്താൽ ഭിക്ഷക്കാർ’ എന്ന് വിളിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ടി.എം.സി നേതാവിനെ രൂക്ഷമായി…
ദിദിയും ടിഎംസിയും ബാബ അംബേദ്കറിനെ അപമാനിച്ചു. ദലിതരെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പാപം ചെയ്തു…
'റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗർ' എന്നാണ് ദിദി സ്വയം വിശേഷിപിപ്പിക്കുന്നത്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ നേതാക്കൾക്കെതിരെ…
News18
April 13, 2021
ബംഗാളിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ പോലീസുകാരനെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മ…
ബംഗാളിൽ റെയ്ഡിനിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പോലീസുകാരനെ ആക്രമിക്കുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ജീവ…
ഈ വർഷം ബംഗാൾ ദീദിയുടെ ‘തെറ്റായ ഭരണത്തെ’ ഒഴിവാക്കി 'അസോൾ പരിബോർത്തൻ' വേണ്ടി വോട്ടുചെയ്യുമെന്ന് പ്ര…
Live Mint
April 13, 2021
ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ നന്ദിഗ്രാമിൽ ദീദിയെ ക്ലീൻ ബൗൾഡ് ചെയ്തുവെന്നും മൊത്തം ടീമിനോട് കളം വിടാൻ ആവശ്യപ്പ…
സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സേനയ്‌ക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരി…
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യ നാല് ഘട്ടങ്ങളിൽ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ നിരവധി ഫോറുകളും സിക്സറുകളും അടിച്ച…
Times Now
April 13, 2021
പശ്ചിമ ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 ലെ നാല് ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ തങ്ങളുടെ പാർട്ടി പരാജയ…
ബിജെപിയുടെ അജണ്ട സബ്ക സാത്ത്, സബ്ക വികാസ്, സബ്ക വിശ്വാസ് ...എന്നതാണെന്നും എന്നാൽ 'മാ'യെ ഉപദ്രവിക്…
പുറത്താക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന് മടങ്ങിവരാനാവില്ലെന്നും, അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ഇടത…
Live Mint
April 12, 2021
ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക വ്യവസായത്തിന് ഇതൊരു ചരിത്ര വാരമായിരുന്നു. നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, രാജ്യത്ത് ഒര…
കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കർശനമായ ലോക്ക്ഡൗണുകളിലും 1,600 ൽ അധികം പുതിയ സ്റ്റാർ…
2020 ൽ ഇന്ത്യക്ക് ആകെ ഏഴ് പുതിയ യൂണികോൺസ്‌ ലഭിച്ചുവെന്ന് വിപണി ഗവേഷകരായ സിബി ഇൻസൈറ്റുകൾ പറയുന്നു…
Zee News
April 12, 2021
ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യയിലുടനീളം 'ടിക്ക ഉത്സവ്' തുടങ്ങിയപ്പോൾ, കൊറോണയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാമത്തെ വൻ യുദ്ധത്തിന…
ഓരോരുത്തരും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുക, ഓരോരുത്തരും- ഒരാളെ പരിഗണിക്കുക, ഓരോരുത്തരും - ഓരോരുത്തരെ സംരക്ഷ…
വാക്സിൻ പാഴാക്കുന്നത് തടയാൻ രാജ്യം ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു…
The Economic Times
April 12, 2021
ടീക ഉത്സവിനെ വിജയകരമാക്കാൻ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവും ഭരണപരവുമായ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രധാന…
കൊറോണയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാമത്തെ വൻ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ടിക്ക ഉത്സവ്: പ്രധാനമന്ത്രി…
ഓരോരുത്തരും ഒരാളെ വാക്സിനേഷൻ എടുപ്പിക്കുക - അതായത് നിരക്ഷരരും വൃദ്ധരും പോലുള്ള, പ്രതിരോധ കുത്തിവ…
The Financial Express
April 12, 2021
മഹാനായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവും, ചിന്തകനും , തത്ത്വചിന്തകനും , എഴുത്തുകാരനുമായ മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫൂ…
സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപാസന വരും തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമാകും: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
ഒരു മികച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്, തത്ത്വചിന്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അദ്…
AIR
April 12, 2021
ഏപ്രിൽ 25 ന് മൻ കി ബാത് വഴി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും…
മൻ കി ബാത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും MyGov ഫോറത്തിലോ NaMo ആപ്പിലോ പങ്കിടുക…
ഇന്ത്യക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രചോദനാത്മകമായ ഏതെങ്കിലും കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന്…
Times Of India
April 12, 2021
12 മാസം ഏറ്റവും കഠിനമായ സമയം നേരിട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ചർച്ച നടത്തി, ഇനി അവരെ…
ജൻ ധൻ, ആർട്ടിക്കിൾ 370, ജിഎസ്ടി, രാം മന്ദിർ, പാപ്പരത്തവും പാപ്പരത്വ കോഡും അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി കടന…
നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ എന്നത് മോദിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു പദമല്ല, എന്തെന്നാൽ കാര്യം നടക്കാ…
The Times Of India
April 11, 2021
10 കോടി വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി…
വെറും 85 ദിവസത്തിൽ 10 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്ന നാഴികക്കല്ല് ഇന്ത്യ താണ്ടി…
ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ 10 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് കുത്തിവെപ്പ് നൽകി, മൊത്തം പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളുടെ കാര്…
The Times Of India
April 11, 2021
ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരത്തിൽ 6.8 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 1.7 ബി…
എഞ്ചിനീയറിംഗ്, രത്നങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, പെട്രോളിയം ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിയാണ് ഈ ഏപ്രിലിൽ ഉയർ…
2019 ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരത്തിലെ കയറ്റുമതിയായ 6.3 ബില്യൺ ഡോളറിനേക്കാൾ 8 ശതമാനം കൂടുതലാണ് പ്പോഴത്തേതെന്ന…
The New Indian Express
April 11, 2021
മെയ് 2 മുതൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 'അസൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ മഹായാഗം' ആരംഭിക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജം സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക പാർട്ടിയാണ് ബിജെപ…
'ഏവർക്കുമൊപ്പം, ഏവരുടെയും വികസനം, ഏവരുടെയും വിശ്വാസം' എന്ന മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വികസനത്തിന്റെ ഇരട്ട…
ANI
April 11, 2021
സമൂഹത്തിലെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന് പേരുകേട്ട പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് കരിമുൽ ഹഖ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ…
പദ്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് കരിമുൽ ഹഖ് ബാഗ്ഡോഗ്ര അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ സ്…
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒരു തേയിലത്തോട്ട തൊഴിലാളിയാണ് 'ബൈക്ക് ആംബുലൻസ് ദാദ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹഖ്…
Zee News
April 11, 2021
'കുത്തിവെപ്പ് ഉത്സവം' ഇന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം ആരംഭിക്കുന്നു…
രാജ്യത്തെ കോവിഡ് -19 സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നടത്തിയ ചർ…
ഒരു പ്രത്യേക കാമ്പെയ്‌നിലൂടെ യോഗ്യരായ ആളുകൾക്ക് വാക്‌സിനേഷൻ നൽകുകയും പാഴാക്കൽ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം:…
NBT
April 11, 2021
വനിതാദിനമായ മാർച്ച് എട്ടിന് ഗോത്ര കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ നിർമ്മിച്ച സാധനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വാങ്ങി…
അസമിൽ നിന്ന് ഒരു 'ഗാമോസ'യും, നാഗാലാൻഡിൽ നിന്ന് ഷാളും, വനിതാ സംരംഭകരിൽ നിന്ന് കരകൗശല ഗോണ്ട് പേപ്പർ…
ഗോത്ര കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളെയും അവരുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളെയും ആഗോള ഇ-മാർക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ട…
Jagran
April 11, 2021
സിലിഗുഡിയിൽ ഗൂർഖ സമുദായത്തിന്റെ അഭിമാനമായ നേപ്പാളി തൊപ്പി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ധരിച്ചു…
പരമ്പരാഗത നേപ്പാളി തൊപ്പിയുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വേദിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. റാലിയിലുടനീളം അദ്…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സിലിഗുഡിയിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ ഗൂർഖ സമുദായത്തിന്റെ വീര്യത്തെ പരാമർശിച്ചു…
ABP
April 11, 2021
ആളുകൾ ടിഎംസിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ബംഗാളിൽ നിന്ന് പുറത്താകുമെന്ന മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ…
ദിദി, ഓ ദീദി ... ബംഗാളിലെ ആളുകൾ ഇവിടെ തുടരും, നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടിവരും, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
ദീദി, നിങ്ങൾ പോകേണ്ടിവരുമെന്ന് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകില്ല. ആളുകൾ നിങ…
Dainik Bhaskar
April 11, 2021
പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷ്ണനഗറിൽ: ബംഗാളിൽ ആസന്നമായ തോൽവി കണ്ട് ടിഎംസി വാരണാസിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു…
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ദീദി പുറത്തുകടക്കും, മരുമകന് നിയന്ത്രണം ലഭിക്കും. ഇത് അവരുടെ കളിയാണ്: പ്രധാന…
വർഷങ്ങളായുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ, ഭയം, അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ബംഗാൾ സമാധാനത്തിലേക്കും സമൃദ്ധി…