മീഡിയ കവറേജ്

The Times Of India
January 17, 2018
ന്യായവും, സുതാര്യവും, ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ളതുമായ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് വ്യവസ്ഥക്ക് രൂപം നൽകുന്നതി…
ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നിന്ന് 1.20 ലക്ഷം കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു…
2017 ഡിസംബർ വരെ, ഏകദേശം, 2.26 ലക്ഷം കമ്പനികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ റദ്ദായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇവയുമായി ബ…
Business Standard
January 17, 2018
തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ എണ്ണം വിലമതിക്കുവാനായി ഇ.പി.എഫ്.ഒ, എൻ.പി.എസ് എന്നിവ ആദ്യമായി നടത്തിയ ശ്രമത്തി…
"ടുവേർഡ്സ് എ പെയ്‌റോൾ റിപ്പോർട്ടിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ" എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ, സാമ്പത്തിക വർഷം…
2017 മാർച്ച വരെ ഔപചാരിക മേഖലയിൽ 91.9 ദശലക്ഷം പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നു: പഠനം…
Live Mint
January 17, 2018
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുവന്ന നാട സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി മോദി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ന…
ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി ഉയരുവാൻ, സാമ്പത്തിക, സൈനിക, രാഷ്ട്രീയ ശക്തി എന്നിവ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ…
ബിസിനസ് സൗഹാര്‍ദ്ദ റാങ്കിഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉയർന്നതിൽ ഇസ്രയേലി പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു പ്രധാന…
The Times Of India
January 17, 2018
3,547 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന, റൈഫിലുകൾ ,കാർബൈൻസ് എന്നിവ അടിയന്തരമായി വാങ്ങുന്നതിനായി മോദി സർക്…
സംഘര്‍ഷങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ-വ്യവസായ അടിത്തറയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്വകാര്യ കമ്പന…
ഡിഫെൻസ് അക്വിസിഷൻ കൗൺസിൽ (ഡിഎസി) 1.6 ലക്ഷം കാർബൈൻസുകളും, റൈഫിളുകളും സംഭരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽക…
Business Standard
January 17, 2018
ചരക്കുകളുടെ ഓവർലോഡിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 2017 ൽ വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക…
സാമ്പത്തിക വർഷം 2018 ന്റെ ആദ്യത്തെ ഒമ്പതു മാസക്കാലയളവിൽ, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് …
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളിൽ മോദി സർക്കാർ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം ഇടത്തരം, കനത്ത വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത…
The Times Of India
January 17, 2018
ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം മേഖല ജിഡിപി യിൽ 6.88 ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി പറയുന…
2017 ൽ വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് ഇന്ത്യക്ക് 27 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വരുമാനം നേടികൊടുത്തു : ടൂറ…
2017 ലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചു ടൂറിസം മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാണെന്ന്, കെ.ജെ. അൽഫോൻസ…
The Economic Times
January 17, 2018
വമ്പിച്ച വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി എന്നാൽ അതിനായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളെ "വഞ്ചിച്ചു…
75 വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, 2022 ഓടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുക…
ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ വെറും വാഗ്ദാനങ്ങൽ നൽകുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അവയെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്…
Hindustan Times
January 16, 2018
ഇന്ത്യൻ ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ആധാർ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നു, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ തിരിച്ച…
ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ എംജിനരേഗ വേതനം, യാതൊരു ഇടനിലക്കാരൻ്റേയും ഇടപെടലില്ലാത്തെ, ഇന്ന് പ…
ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള വലിയൊരു അടിത്തറയായി ആധാർ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് രവി ശങ്കർ പ്…
DNA
January 16, 2018
ഉദാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എഫ്.ഡി.ഐ. നയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാനും ഞാൻ ഇസ്രയ…
വാണിജ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു! ഇസ്രായേൽ, ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ മേഖലയുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് രാജ്…
കൂട്ടുസംരംഭങ്ങൾക്കും സഹകരിച്ചുള്ള നിർമ്മാണത്തിനുമായി കൂടുതൽ ബിസിനസ് മോഡലുകളും പങ്കാളിത്തങ്ങളും വി…
Business Line
January 16, 2018
പുതിയ എഫ്ഡിഐ പരിഷ്കരണങ്ങൾ മൂലം 2020ഓടെ സംഘടിത റീട്ടെയിൽ വിപണി പങ്കാളിത്തം 10% ആയി ഉയരും: ക്രിസിൽ…
ഏകബ്രാൻഡ് റീട്ടെയിൽ മേഖലയിൽ ഗവൺമെൻ്റ് 100% സ്വാഭാവികമാർഗ്ഗത്തിലൂടെയുള്ള എഫ്ഡിഐ അനുവദിച്ചു, മുമ്പ്…
സംഘടിത റീട്ടെയിൽ വരുമാനത്തിൻ്റെ 45% വരുന്ന വസ്ത്രം, ആർഭാടസാമഗ്രികൾ, ഗൃഹാലങ്കാരങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, ഇല…
Haaretz
January 16, 2018
അസാമാന്യ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ആതിഥ്യമര്യാദയുടെയും പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോ…
എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം മുതൽ സൈബർ സുരക്ഷ വരെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലായി ഒമ്പത് കരാറുകളിൽ ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേല…
മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കും ഇസ്രയേലിനും പൊതുവായുണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു: പ്രാചീനമാ…
The Times Of India
January 16, 2018
ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിന് വാണിജ്യ-വ്യവസായ രംഗത്തിൻ്റെ പ…
ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പൈതൃകം, നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം, നിങ്ങളുടെ സർഗ്…
ഇന്ത്യയുടെ വികസന കാര്യപരിപാടികൾ അതിബൃഹത്താണ്, ഇസ്രായേലി കമ്പനികൾക്ക് അപാരമായ സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ…
The Times Of India
January 16, 2018
നിങ്ങൾ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായ നേതാവാണ്, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പരിവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു: പ…
കൃഷി, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധം എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത…
ഉദാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇസ്രയേലി കമ്പനികളെ സ്വാഗതം…
Live Mint
January 16, 2018
സാമ്പത്തികതിരിച്ചുവരവ്! വ്യാവസായികോൽപ്പാദനസൂചിക (ഐഐപി) ഒക്റ്റോബറിലെ 2%ത്തിൽനിന്ന് നവംബറിൽ 8.4% ആയ…
ഭക്ഷ്യസാമഗ്രികളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിലെ മന്ദത മൂലം, മൊത്തവിലസൂചികടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നാണയപ്പെരുപ്പം, 3.…
ഡിഐപിപിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷ്യസാമഗ്രികളുടെ മൊത്തവിലപ്പെരുപ്പം ഒരു മാസം മുമ്പത്തെ 6.06%ത്തിൽ നി…
Business Standard
January 15, 2018
ഐഐപി പോയിൻ്റിലെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലൂടെ വ്യാവസായികോൽപ്പാദനത്തിന് പുതുജീവനുണ്ടായത്, എഫ്എംസിജി, മരുന്…
ആവശ്യകതയുടേയും, പുതിയ ഓർഡറുകളുടേയും വർദ്ധനവാണ് ക്യാപ്പിറ്റൽ ഗുഡ്സ് മേഖലയിലെ ഐഐപി വർദ്ധനവിന് കാരണമ…
നവംബറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഐഐപി 17 മാസത്തെ ഉയർന്ന നിലയായ 8.4 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു…
The Financial Express
January 15, 2018
ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഈ മാസം ഡാവോസ് സന്ദർശിക്കും…
ഡബ്ല്യുഇഎഫ്@ഡാവോസ്: നവീനവും, ആവിഷ്കരണാത്മകവും, യുവത്വം തുളുമ്പുന്നതുമായ ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്…
ഡബ്ല്യുഇഎഫ്@ഡാവോസ്: ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണാത്മ ഫെഡറലിസം, ഭീകരതക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം, സാമ്പത്…
The Indian Express
January 15, 2018
വിശിഷ്‌ടമായ സ്വീകരണ ! പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രോട്ടോക്കോൾ മറികടന്ന് ദൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇ…
ന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിന്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം,! ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സ…
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എന്റെ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിലൂടെ, ആഗോള ശക്തിയായ ഇന്ത്യ ഇസ്രയേലുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പ…
Business Standard
January 15, 2018
ഹൈഫയിൽ പോരാടിയ ധീരസൈനികർക്ക് പ്രണാമമർപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്ര…
തീൻമൂർത്തി ചൗക്കിനെ, തീൻമൂർത്തി ഹൈഫ ചൗക്ക് എന്ന് പേര് മാറ്റുന്നതിന് തീൻമൂർത്തി സ്മാരകത്തിൽ നടന്ന…
തീൻമൂർത്തി സ്മാരകത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവും പുഷ്പചക്രം അർപ്പി…
Business Line
January 15, 2018
ഡബ്ല്യുഇഎഫിൻ്റെ ആഗോള ഉൽപാദന സൂചികയിൽ ഇന്ത്യക്ക് 30ാം സ്ഥാനം…
ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപാദനരംഗം, കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശകങ്ങളിൽ ശരാശരി വർഷാവർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ 7 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു: ഡ…
ഹംഗറി, മെക്സിക്കോ, ഫിലിപ്പൈൻസ്, റഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, തുർക്കി എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന പൈതൃക ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഡബ്…
The Economic Times
January 14, 2018
വിശ്വസനീയമായ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി, ഇതുവരേക്കും ആധാർ 119 കോടി ഇന്ത്യക്കാരെ ശാക്തീകരിച്ചു എന്ന്…
ആധാർ അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽത്തന്നെ സ്വകാര്യത സംരംക്ഷിക്കുന്നു. ആധാർ വിവരശേഖരത്തിൽ, അംഗത്വമെടുക്കുമ്…
കെട്ടുകഥകൾ പൊളിഞ്ഞു! ആധിറിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, സ്വത്ത്, ആരോഗ്യരേഖകൾ തുടങ്ങിയവയൊന്നും ഇല്…
Business Standard
January 14, 2018
ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം; 2017ലെ വൻ എസ്ഐപി വരവ് 2016ലെ മൊത്തം ഈക്വിറ്റി വരവിനെ കടത്തിവെട്ടി…
മൊത്തത്തിൽ 2017ലെ എസ്ഐപി വരവ് 595 ബില്യൻ രൂപയാണെന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട്…
ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ ഇതുവരെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായത്തിൽ 5 മില്യനിൽക്കൂടുതൽ പുതിയ എസ്ഐപി അക്കൗണ്ടു…
India TV
January 14, 2018
വാണിജ്യസഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യഹുവും, എല്ലാ മേഖലകളിലേയും സഹകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള…
തകർക്കാനാവാത്ത ബന്ധം: മാമൂലുകൾ ലംഘിച്ച്, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, നെതന്യാഹുവിനെയും ഭാര്യ സാറയേയും, ഞായ…
The Hill
January 14, 2018
ആഗോളസേവനവിപണിയിൽ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ അതിരുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ വീസ വ്യവസ…
ഉടൻതന്നെ, ഇന്ത്യയും, യുഎസ്, ചൈന, ജാപ്പാൻ, ജർമനി എന്നീ ആഗോള സാമ്പത്തികശക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെ…
മോദി ഗവൺമെൻ്റിന് കീഴിൽ ആഗോളരംഗത്ത് ഇന്ത്യ വലിയ സ്ഥാനം നേടാനൊരുങ്ങുന്നു എന്ന് വിദഗ്ദ്ധൻ…
Financial Express
January 13, 2018
മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുസ്: ആരോഗ്യരംഗത്ത് രാജ്യത്തെ വിരളമായ ഒരു വിജയഗാഥ…
വാക്സിൻ വ്യാപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഭയാനകമായ നിലയിൽ 1% മാത്രം വാർഷികവളർച്ചാനിരക്കുണ്ടായ രാജ്യത്ത്…
മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുസിൻ്റെ കാര്യത്തിലെ നാഴികക്കല്ല്: 2014ൽ ഈ പരിപാടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ, രാജ്യത്തെ 528 ജില്…
The Economic Times
January 13, 2018
എഫ്ഡിഐ ഉദാരവൽക്കരണം കൂടുതൽ വിദേശനിക്ഷേപകർക്ക് മച്ചെപ്പെട്ട നിക്ഷേപകസൗഹൃദാന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യു…
മോദി ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പരിഷ്കരണനയം കൂടുതൽ വിദേശനിക്ഷേപം ആകർഷിച്ച് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയു…
രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം വാണിജ്യമേഖലയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ബിസിനസ് സൗഹൃദ റാങ്കിങ് മെച്ചപ്പെടു…
The Economic Times
January 13, 2018
2018ൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും: റ്റൈംസ്ജോബ്സിൻ്റെ റിക്രൂട്ടെക്സ്…
2017 ഡിസംബറിൽ ഡോക്റ്റർമാർക്കും വൈദ്യശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധരുടേയും ആവശ്യകത 6% വർദ്ധിച്ചു എന്ന് റ്റൈംസ്ജോബ…
തൊഴിലവസരവർദ്ധനവ് ഏറ്റവുമുയർന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലും (17%) തുടർന്ന് ഗുജറാത്തിലും (15%) ആണെന്ന് റിക്രൂ…
The Financial Express
January 13, 2018
ആരായാലും ഒറ്റക്ക് തന്നെ തുടങ്ങണം, അയാൾ തൻ്റെ പാതയിൽ പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിലകൊണ്ടാൽ മറ്റുള്ളവരും ഒപ്പം ച…
കായികവിനോദങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യഭാഗമാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു…
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കും, തുടർന്ന് സ്വയം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ടാവും എന…
The Economic Times
January 13, 2018
ഇന്ത്യയുടെ വിദേശവിനിമയനിക്ഷേപം ജനുവരി 5ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ 1.758 ബില്യൻ ഡോളർ ഉയർന്നു…
റെക്കോഡ്: വിദേശവിനിമയനിക്ഷേപം 411.12 ബില്യൻ ഡോളറായി…
അന്താരാഷ്ട്രനാണയനിധിയിലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുതൽ നിക്ഷേപം 4.2 മില്യൻ ഡോളർ ഉയർന്ന് 2.039 ബില്യൻ ഡോളറായ…
The Economic Times
January 13, 2018
ഇ-വേ ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ട്രാൻസ്പോർട്ട്ർമാർക്ക് 'ewaybill.nic.in' എന്ന പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്…
മോട്ടോർരഹിതവാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരക്കുകൾക്കും, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മീൻ, വെള്ളം എന്നിവ പോലെയു…
50,000 രൂപക്ക് മുകളിൽ മൂല്യമുള്ള, 10 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരേക്കുള്ള സംസ്ഥാനാന്തരചരക്കുനീക്കത്തിന് ഫ…
Live Mint
January 13, 2018
ഉൽപാദനമേഖല കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 4%ത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, ഈ നവംബറിൽ 10.2% എന്ന വൻവളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി…
നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഒരു അളവായി കണക്കാക്കാവുന്ന, ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഉൽപ്പാദനം, നവംബറിൽ മുൻവർഷത്തെ 5.3%ത…
ഉൽപ്പാദനമേഖലയുടെ കരുത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ, വ്യാവസായികോൽപ്പാദനവളർച്ച, നവംബറിൽ, ഏകദേശം രണ്ടുവർഷത്തെ ഉ…
The Financial Express
January 12, 2018
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 22-ാമത് #NationalYouthFestival (NYF) വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ…
'സങ്കൽപ് സെ സിദ്ധി' ആണ് 22-ാമത് #NationalYouthFestival ന്റെ വിഷയം, പുതിയ ഭാരതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സ…
ഒരു മിനി-ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടു , ഔപചാരികവും അനൌപചാരികവുമായ സംവിധാനങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് സംവദിക്…
The Economic Times
January 12, 2018
അതിർത്തി കടന്ന ഭീകരതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരരുടെ സുരക്ഷിതമായ താവളങ്ങളങ്ങളെ അമേരിക്ക വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്…
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖല അമേരിക്കയുടെ ബിസിനസ്സിന് ബദൽ കേന്ദ്രമായി മാറും: കെന്നത്ത് ജസ്റ്റർ…
ഇന്ത്യയുടെ എൻ.എസ്.ജി അംഗത്വത്തിനായി അമേരിക്ക പങ്കാളികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ഇന്ത്യയിലേക്കുള്…
Money Control
January 12, 2018
ഏക ബ്രാന്‍ഡ് ചില്ലറ വില്‍പ്പന മേഖലയില്‍ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്ന് ഇളവ് നൽകിയതിൽ ചില്ലറ വ…
നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ നയത്തിൽ നടത്തിയ ഭേദഗതി ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സ്, #MakeInIndia സംരംഭങ്…
ഏക ബ്രാന്‍ഡ് ചില്ലറ വില്‍പ്പന മേഖലയില്‍ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ നയത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവ്, ക…
Money Control
January 12, 2018
ആഗോള തലത്തിൽ ലോക നേതാവിന്റെ ഒരു പുതിയ രൂപത്തെ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു : അലേസ്സ അയേഴ്സ്, അമേ…
ദാവോസ് ഡബ്ല്യു.ഇ.എഫ്. ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിക്കും, 1997ന് ശേഷം ഇതാദ്യമ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ജനവരി 22 ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എത്തും, ഈ വേളയിൽ അ…
The Financial Express
January 12, 2018
ഡിസംബറിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ആക്കം അതിവേഗം മുന്നേറിയതായി സമീപകാലത്തിലെ വളർച്ചാ സൂചികകൾ സൂചിപ…
കയറ്റുമതി കരുത്തോടെ മുന്നേറുന്നു, ഡിസംബറിൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം കയറ്റുമതിയിൽ 23.2 ശതമാനത്തിന്റെ ഇരട്ട…
ഒക്ടോബറിലെ 2.2% ൽ നിന്ന് നവംബർ 2017 ൽ വ്യാവസായിക ഉത്പാദനം 3.27% -മായി മെച്ചപ്പെടുമെന്ന്, മോർഗാ…
The Financial Express
January 12, 2018
വൻ ചുവട്! ഗാലപ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ വളരെ വിലമതിക്കുന്ന ‘ഒപീനിയൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ്’ എന്ന വാർഷികസർവേയ…
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഗോള തലത്തിൽ ടോപ്പ് നേതാക്കളുടെ റാങ്കിംഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി, ട്രം…
അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷം! ഗാലപ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ജനപ്രിയ ലോക നേതാക്കൾക്കുള്ള സർവ്വേയിൽ പ്രധാനമന…
Business Standard
January 12, 2018
2016 നവംബറിന് ശേഷം 29 ബില്ല്യൻ രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ, 35 ബില്ല്യൻ രൂപ…
പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നിയമത്തിന്റെ പ്രകാരം നടപടി ക്രമം തുടരുകയാണെന്ന് ഐ-ടി വകുപ്പ…
ബിനാമി ആസ്തികൾക്കെതിരെ ഐ-ടി വകുപ്പിന്റെ നടപടി: ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഐ-ടി വകുപ്പ് 900 ബിനാമി പ്രോ…
Republic World
January 11, 2018
ലോകവ്യാപകമായ ഒരു സർവേയിൽ, ലോകനേതാക്കളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ആഗോള…
+8 ‘ഫേവറബിൾ’ എന്ന മിച്ച സ്കോറിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സമശീർഷരായ ക്സി പിങ്, തെരേസ മേയ്, ഡോണൾഡ് ട്രമ്…
ഗാലപ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ വളരെ വിലമതിക്കുന്ന ഒപീനിയൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ് എന്ന വാർഷികസർവേയിൽ പ്രധാനമന്…
The Financial Express
January 11, 2018
രാജ്യത്തെ 115 പിന്നോക്ക ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക വികസന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കാനും, അവരുടെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത…
നിതി ആയോഗ് സംഘടിപ്പിച്ച ‘സാമ്പത്തിക നയം- മുന്നോട്ടുള്ള പാത’ സംഗമത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോ…
സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുകയും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനു സ…
The Times Of India
January 11, 2018
ജി.എസ് .ടി , ആർ.ഇ.ആർ.എ  എന്നിവ കാരണം വീടുകളുടെ വിലയിൽ 2% ശതമാനം വരെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി: രിപ്പോർട…
നൈറ്റ് ഫ്രാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, നഗരങ്ങളിലെ വീടുകളുടെ ശരാശരി വില 3 ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞു, പുണെയ…
മോദിയുടെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ പരിഷ്കാരങ്ങൾ - ജി.എസ്.ടി,നോട്ട് നിരോധനം, ആർ.ഇ.ആർ.എ. എന്നിവ മൂലം റസിഡ…
The Times Of India
January 11, 2018
മൂന്നാം പാദത്തിൽ റവന്യൂ വളർച്ച 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച കൈവരിക്കും : ക്രിസിൽ റിസേർച്…
സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം, സിമൻറ്, ക്രൂഡ് ഓയിൽ-ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ, ഓട്ടോ, ഏവിയേഷൻ എന്നീ പ്രധാന മേഖലകളിൽ…
സാമ്പത്തിക വർഷം 2018 ൽ , എൻ.എസ്.ഇ. യിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ വരുമാനത്തിൽ 8 മുതൽ …
The Economic Times
January 11, 2018
ഏക ബ്രാന്‍ഡ് ചില്ലറ വില്‍പ്പന മേഖലയില്‍ സ്വാഭാവിക രീതിയിലുള്ള 100% നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന…
‘വൈദ്യോപകരണങ്ങളിലും ’ കൂടാതെ വിദേശ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് സ്…
എഫ്ഡിഐ നയം ഉദാരവൽക്കരിക്കുകയും, ലളിതവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ വന്‍തോതില്‍ എഫ്.ഡി.ഐ ഒഴുക്ക് രാ…
The Times Of India
January 10, 2018
പാരീസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടിയിൽ ഇന്ത്യ വഹിച്ച ഗുണപരമായ സ്ഥാനത്തെ ഡബ്ല്യുഇഎഫ് സ്ഥാപകൻ പ്രശംസിച്ചു…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഏവർക്കുമൊപ്പം ഏവരുടെയും വികസനം എന്ന മന്ത്രത്തെ ഡബ്ല്യുഇഎഫ് മേധാവി, ക്ലോസ്…
ഡാവോസിൽ നടക്കുന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുക്കും…
The Economic Times
January 10, 2018
പരിവർത്തനത്തിനുള്ള പരിഷ്കരണം എന്നതാണ് തൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ മാർഗദർശിയെന്നും, ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ളതു…
കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനാല് വർഷങ്ങളായി, ഇന്ത്യയോടുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ സമീപനം മാറിയിരിക്കുന്നു, നമ്മളിലേക്കുള്ള…
ഇന്ത്യൻവംശജരോട് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളാവാനും, രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ത്വരകമാവാനും പ്രധ…
Business Standard
January 10, 2018
2017 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ, മൊത്തം പ്രത്യക്ഷനികുതിപിരിവ് 12.6% വർദ്ധിച്ച് 7.68 ലക്ഷം കോടി രൂപയായ…
2017 ഡിസംബർ വരെ, 3.18 ലക്ഷം കോടി രൂപ, മുൻകൂർ നികുതിയായി പിരിച്ചു, ഇത് 12.7% ത്തിൻ്റെ വർദ്ധന കാണിക…
2017 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ,പ്രത്യക്ഷനികുതിപിരിവ് 18.2% വർദ്ധിച്ച് 6.56 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി…
The Times Of India
January 10, 2018
നിലവിൽ കുറയുന്ന വളർച്ചാനിരക്കുള്ള ചൈനയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ നിരക്ക് ക്രമേള ഉയരുമെന്ന് ലോകബാങ്ക…
അടുത്ത ദശകത്തിൽ മറ്റ് വികസ്വരവിപണികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ ഉയർന്ന വളർച്ചാനിരക്ക് നേടും: ലോകബാങ്ക്…
ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാനിരക്ക് 2018ൽ 7.3ശതമാനവും തുടർന്നുള്ള രണ്ടുവർഷം 7.5 ശതമാനവും ആകുമെന്ന് ലോകബാങ്ക…
Jagran
January 09, 2018
21-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഏഷ്യയുടേതായിരിക്കും, ഇന്ത്യ ഈ ചുമതലയെ നയിക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളും, രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും എന്ന് ഏറെ…
ഒരു വശത്ത് ലോകത്തെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭിന്നിക്കുമ്പോൾ, 'സബ്ക്കാ സാഥ് , സബ്ക്കാ വികാസ്' എന്ന മന്ത്…
Zee News
January 09, 2018
കഴിഞ്ഞ മൂന്നു നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യ നല്ലൊരു മാറ്റം കാഴ്ചവച്ചു: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
പി.ഐ.ഒ. കോൺഫറൻസ്: മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ വംശജരെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്…
ഇന്ത്യ നല്ലതിനായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു , രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും അഭിലാഷങ്ങളും ഇന്ന് ഏറെ വ…
The Hindu
January 09, 2018
ഉദാരവൽക്കരിച്ച വിദേശ നിക്ഷേപ നയം രാജ്യത്തെ പല മേഖലകളും തുറന്നു മാത്രമല്ല നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഒഴുക്കി…
എല്ലാ എൻ.ആർ.ഐ. നിക്ഷേപങ്ങളെയും ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമ…
2017 മുതൽ 2020 വരെ ലുലു ഗ്രൂപ്പ്, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലും, ഒരു ഫുഡ് പ്രൊസസിംഗ് ഫാസിലിറ്റിയിലും, ഒര…
The Economic Times
January 09, 2018
2018 ഡിസംബറോടെ ഓടെ, ഭാരത് നെറ്റ് പദ്ധതിയുടെ, ഘട്ടം -2 വഴി 1.5 ലക്ഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്…
2017 ഡിസംബർ 28 നകം 101,370 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിന് തയ്യാറായി: ടെലികോം മന്ത്രി…
ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 2.55 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിലുകൾ (ഓ.എഫ്.സി ) ഏർപ്പെടുത…