മീഡിയ കവറേജ്

The Economic Times
March 23, 2018
ഡി.ബി.ടി. പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം 83,000 കോടി ലാഭിക്കാൻ സഹായിച്ചു…
ചോർച്ചകൾ തടയുന്നതോടെ , 2018 ജനുവരി വരെ 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡി.ബി.ടി. 25,956 കോടി രൂപ കൂടുതൽ ലാഭിക…
ഡി.ബി.ടി.യുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ 118.3 കോടിയായി ഉയർന്നു, സർക്കാർ വ്യാജ റേഷൻ കാർഡുകൾ റദ്ദാക്കി, വ്യാജ പ…
The Times Of India
March 23, 2018
ബ്രഹ്മോസിന്റെ പറക്കൽ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു…
പ്രതിരോധ മേഖലക്ക് വൻ പ്രോത്സാഹനം : ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സൂപ്പർസോണിക് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിനെ പ…
ബ്രഹ്മോസ് പരീക്ഷണം സായുധസേനക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുക മാത്രമല്ല ഈ സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലീന്…
The Times Of India
March 23, 2018
2028 ഓടെ ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാവൽ , ടൂറിസം സമ്പദ്ഘടനയായി ഇന്ത്യ മാറും: ഡബ്ള്യു.ടി…
2028 ഓടെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ 10 ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും : ഡബ്ല്യുടിസിസി റിപ്പോർട്ട്…
യാത്രാ, ടൂറിസം മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ എണ്ണം 2018 ലെ 42.9 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വർദ്ധിച്ച …
The Financial Express
March 23, 2018
ഉജ്ജ്വല യോജനക്ക് നന്ദി, ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീകളുടെ (ഓ.എം.സി. ) ബോട്ടിലിംഗ് പ്ലാന്റുകൾ അ…
2017-18 മാർച്ച് വരെ എൽ.പി.ജി ഉപഭോഗം 21.3 മില്യൺ മെട്രിക് ടണ്ണിൽ എത്തിയിരുന്നു, വർഷം പൂർത്തിയാകുന്…
ഇന്ന് വരെ, ഉജ്ജ്വല യോജന പ്രകാരം 3.5 കോടി കണക്ഷനുകൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു…
The Economic Times
March 23, 2018
കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന (ഗ്രാമിന് ) യുടെ കീഴിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെ എ…
2018 മാർച്ച് 21 വരെ പി.എം.എ.വൈ.-ജി യുടെ കീഴിൽ 34 ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു.…
2019 മാർച്ചോടെ പി.എം.എ.വൈ-ഗ്രാമീണ്ണിന്റെ കീഴിൽ ഒരു കോടി വീടുകൾ നിർമിക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്ന…
The Times Of India
March 23, 2018
രക്തസാക്ഷികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവിനായി നൽകുന്ന തുകയിൽ 10,000 രൂപയുടെ പര…
രക്തസാക്ഷികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രതിമാസം 10,000 രൂപയുടെ പരിധിയില്…
സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷ…
The Times Of India
March 22, 2018
നികുതി രഹിത ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പരിധിയിൽ സമയാസമയങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സർക്കാരിന് അധികാരം നല്‍കുന…
നികുതി രഹിത ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പരിധി 20 ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയർത്തുവാൻ പുതിയ നിയമനിര്‍മ്മാണം സർക്കാരിനെ പ…
സർക്കാർ പാസാക്കിയ പുതിയ നിയമം, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറോടെ പ്രസവാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അധികാരം…
The Times Of India
March 22, 2018
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പുസ്തകം വിഷാദവുമായി പോരാടാൻ എങ്ങനെ സഹായിച്ചുവെന്ന് #ExamWarriors പറയുന്…
#ExamWarriors പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചു ട്വിറ്ററിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടു യുവാക്…
"താങ്കൾ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ... ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുത…
Live Mint
March 22, 2018
10 കോടി നിർദ്ധനകുടുംബങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജുള്ള ദേശീയ ആരോഗ്യസംരക്ഷണമിഷൻ…
85,217 കോടി രൂപയുടെ ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷൻ 2020 മാർച്ച വരെ തുടരാൻ (എൻഎച്ച്എം) കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ അ…
വാടക ഗര്‍ഭധാരണ (നിയന്ത്രണ) ബില്‍ 2016ന് ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം…
The Economic Times
March 22, 2018
ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നോട്ട് നിരോധനം എന്ന ആശയത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു: നാരായണമൂർത്തി…
ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ മൽസരക്ഷമമായിരിക്കണം എന്ന് നാരായണമൂർത്തി…
ഓട്ടോമേഷനും മാനുഷികപ്രവർത്തനത്തിനുമിടയിൽ സംതുലിതാവസ്ഥയുണ്ടാകേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് നാരായണമൂർത്തി ഊന്ന…
Money Control
March 22, 2018
ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള ഇരട്ടനികുതി ഒഴിവാക്കാൽ കരാറിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി…
ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള കരാറിലെ ഭേദഗതിയോടെ വരുമാനനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ…
ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള പുതുക്കിയ ഇരട്ടനികുതി ഒഴിവാക്കൽ കരാർ, കരാർ ദുരുപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്…
United News Of India
March 22, 2018
വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വ്യവസായവികസനപദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി…
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിന്, വടക്കുകിഴക്കൻ വ്യവസായവികസനപദ്ധതിയിലൂടെ ഗ…
മാർച്ച് 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 3,000 കോടി രൂപയുടെ മുതൽമുടക്കിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ വ്യവസായവികസനപദ്ധതിക്…
Money Control
March 22, 2018
പട്ടുവ്യവസായവികസനത്തിനുള്ള സംയോജിതപദ്ധതി, ഉൽപാദനമേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ 2020ഓടെ 85 ലക്ഷത്തിൽനിന്ന്…
പട്ടുവ്യവസായത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനാണ് പട്ടുവ്യവസായവികസനത്തിനുള്ള സംയോജിതപദ്ധതി…
പട്ടുവ്യവസായമേഖലക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ 2,161 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു…
Business Standard
March 22, 2018
മോദി കെയർ: 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജുള്ള ദേശീയ ആരോഗ്യസംരക്ഷണമിഷൻ 10 കോടി നിർദ്ധനകുടുംബങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷ…
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്-ദേശീയ ആരോഗ്യസംരക്ഷണമിഷൻ (ഏബി-എൻഎച്ച്പിഎം) പദ്ധതിയുടെ ആരംഭത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അ…
10.74 കോടി നിർദ്ധനരും അശരണരുമായ ഗ്രാമീണകുടുംബങ്ങളെയും പട്ടണമേഖലയിലെ നിശ്ചിതവിഭാഗങ്ങളിലുള്ള തൊഴില…
The Times of India
March 21, 2018
യാത്രാ, ടൂറിസം മേഖലകൾ 2017 ൽ 25.9 ദശലക്ഷം തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു…
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ബിഗ് ഡാറ്റ, എ.ഐ. ആൻഡ് വി.ആർ/ എ.ആർ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിലെ യാത്…
2017 മുതൽ 2021 വരെ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് സെയ്ൽസിന്റെ സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക്14.8% വരെ ഉയ…
Business Standard
March 21, 2018
2015-16, 2017-18 സാമ്പത്തികവർഷങ്ങളിൽ ആധാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പണവിതരണത്തിലൂടെ കെവിഐസി 1.53 ബില്യൻ ര…
ആധാർ ബന്ധിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നേരിട്ട് ആനുകൂല്യക്കൈമാറ്റം എന്ന സംവിധാനം ഞങ്ങൾ 2016 ജന…
ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കലിലൂടെയുള്ള സംശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ, രണ്ടുവർഷംകൊണ്ട് 1.5 ബില്യൻ രൂപയിലധികം ലാഭിക്കാൻ…
Business Standard
March 21, 2018
കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻ്റ് പഞ്ചസാരയുടെ കയറ്റുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കി…
2017-18 കാലയളവിൽ പഞ്ചസാര ഉൽപാദനം 45% വർദ്ധിച്ച് 29.5 മില്യൻ ടൺ ആകും…
അധിക ഉൽപാദനം നടന്ന ഈ വർഷത്തിൽ വിദേശവിൽപന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ഇന്ത്യ, പഞ്ചസാരകയറ്റുമതി തീരുവ…
Business Standard
March 21, 2018
നമ്മുടെ ഉഭയകക്ഷിബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് താങ്കളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്ക…
ഉന്നതതലബന്ധങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനും, ഉഭയകക്ഷിബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും, അന്താരാഷ്ട്രബന്ധങ്ങളിൽ സമവ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിനെ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുനർതിരഞ്ഞ…
The Economic Times
March 20, 2018
ആഭ്യന്തരവിമാനക്കമ്പനികളുടെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 2017 ഫെബ്രുവരിയിലെ 86 ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്ന് …
ഒരുവർഷം മുമ്പത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികളിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 24.14% ത്തിൻ…
ഫെബ്രുവരിയിലെ മൊത്തം യാത്രക്കാരുടെ 39.9% വഹിച്ച ഇൻഡിഗോ തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത…
Business Standard
March 20, 2018
മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യക്ക് കരുത്തേകിക്കൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ അസെംബ്ലി ലൈനിനും ഉപരിയായുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്ത…
ഇന്ത്യ, എക്സ്ക്ലുസിീവ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ വാക്കുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഫൈറ്റർ വിമാന നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ…
ഇന്ത്യയിലെ എഫ്-16 നിർമ്മാണം, മറ്റേത് ഫൈറ്റർ വിമാന നിർമ്മാതാവും അവതരിപ്പിക്കാത്തതരം സവിശേഷമായ ഒന്…
The Economic Times
March 20, 2018
ഇരട്ടനികുതി ഒഴിവാക്കാനും പരസ്പരം വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുമുള്ള ഒരു ഇരട്ടനികുതി ഒഴിവാക്കൽ കരാറിൽ ഇന്ത്യയു…
ഇന്ത്യയും ഹോങ് കോങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഇരട്ടനികുതി ഒഴിവാക്കൽ കരാർ, നികുതിവെട്ടിപ്പ് തടയാൻ സഹായിക്കും…
ഇരട്ടനികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഈ കരാർ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഹോങ് കോങ്ങിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള നിക്ഷേ…
The Economic Times
March 20, 2018
നാവികമേഖലയിൽ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയും ഇന്തോനോഷ്യയും പ്രഥമ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ ഉച്ചകോടി…
ഇന്ത്യൻ ഇന്തോനേഷ്യൻ വ്യവസായങ്ങൾക്കിടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അടിസ്ഥാനസൗകര്യ മേഖലയിൽ സഹവർത്തിത്വം ശക്തിപ…
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ 80ലധികം കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ആദ്യ ഐഐഐഎഫിൽ പങ്…
DNA
March 19, 2018
നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു വലിയ ആരാധകയാണ് താൻ എന്നും, രാജ്യത്തിന് യോജിച്ച മാതൃകാപുരുഷൻമാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന…
നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിജയഗാഥയുടെ ഒരു വലിയ ആരാധകയാണ് ഞാൻ: അഭിനേത്രി കങ്കണ റണാവത്…
ചായക്കാരൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറിയത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വ…
News Track
March 18, 2018
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉഗാദി ആശംസകൾ നേർന്നു…
ഉഗാദി മനുഷ്യനാഗരികതയുടെ തുടക്കത്തിന്റെ ഉത്സവവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ആരംഭത്തിൻ്റെ ഉത്സവവുമാണ്:…
രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, പ്രധാനമന്ത്…
Business Standard
March 18, 2018
വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയെ ജൈവകൃഷികേന്ദ്രം ആയി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു: പ്രധാനമന്ത…
ജൈവകാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയെ ജൈവകൃഷികേന്ദ്ര…
ജൈവവിപ്ലവം, ജലവിപ്ലവം, നീലവിപ്ലവം, മധുരവിപ്ലവം എന്നിവയിൽ നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ക…
The Shillong Times
March 18, 2018
റെക്കോഡ് കാർഷികോൽപാദനത്തിലെ മേഘാലയയുടെ പുരോഗതിയെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രശംസിച്ചു…
ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമായിരുന്നെങ്കിലും, മേഘാലയ 2015-16 വർഷത്തിൽ വിളവിൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ റെക്കോഡ് തകർത…
ജൈവപദവി നേടാൻ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് മേഘാലയയിലെ കൃഷിക്കാരോട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു…
The Financial Express
March 18, 2018
2022 ഓടെ കർഷക വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ കേന്ദ്രം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
കൃഷിയിടങ്ങൾക്കായുള്ള ധനസഹായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ…
ഭക്ഷണം നൽകുന്ന കർഷകരും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുമാണ് പുതിയ ഇന്ത്യ വികസിപ്പ…
Business Standard
March 18, 2018
ഉത്പാദനച്ചെലവിൻ്റെ 1.5 മടങ്ങ് എന്ന കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ…
2022 ഓടെ കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്: പ്രധ…
യൂറിയയുടെ ഉപഭോഗം 2022 ഓടെ പകുതിയോളം കുറക്കാനും എണ്ണക്കുരു ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രധാനമന്ത…
FirstPost
March 17, 2018
അസമിൽ, ഗ്യാസ് ക്രാക്കർ പദ്ധതി 31 വർഷമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അത്…
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ 28-29 തവണ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖല സന്ദർശിച്ചു എന്ന് റൈസിങ് ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയി…
റൈസിങ് ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി: വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ 6 പുതിയ എയർപോർട്ടുകൾ വരുകയാണ്, മോദി ഗവൺമെൻ്റിന് ക…
FirstPost
March 17, 2018
തൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാക്കാനുമായി റൈസിങ് ഇന്ത്യ ഉച്ച…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രധാനപദ്ധതിയായ സ്വച്ഛ്ഭാരത് പദ്ധതിയിലൂടെ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 6.5 കോടി വീട…
വൈദ്യുതികമ്മിരാജ്യത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യുതിമിച്ചരാജ്യമായും, ശൃംഖലാതകർച്ചയിൽനിന്ന് ഇപ…
The Economic Times
March 17, 2018
മണിപ്പൂരിന് രണ്ട് ബറ്റാലിയനുകളുൾപ്പടെ, കേന്ദ്രം 10 ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയനുകൾ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥ…
മണിപ്പൂരിലെ സ്ത്രീശക്തി, രാജ്യത്തിന് മുഴുവനുമുള്ള ഒരു പ്രചോദനസ്രോതസ്സാണ്: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറിനൊപ്പം എത്തുന്നതുവരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച അപൂർണമായിരിക്കും: പ്രധാനമന്ത്ര…
The Hindu
March 17, 2018
ഇന്ത്യയെ സംശുദ്ധവും ഹരിതാഭവുമാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രം ആവശ്യമുണ്ട്: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
നമ്മുടെ ശാസ്ത്രനേട്ടങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്കെത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി…
ശാസ്ത്രസമൂഹം അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങൾ പരീക്ഷണശാലയിൽനിന്ന് മണ്ണിലേക്കെത്തിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആഹ…
Hindustan Times
March 17, 2018
ആരോഗ്യരക്ഷാസംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കവേ, തൻ്റെ…
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ജനങ്ങൾ അതിൽ പങ്കാളികളാവാൻ തൽപരരുമാണ്: റൈസിങ്…
വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖല, ഒറ്റപ്പെടലിൽനിന്ന് ഒത്തുചേരലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അത് ഉയരുന്ന ഇന്ത്യയെ യഥാർത്ഥരൂപ…
Business Standard
March 17, 2018
ഉഡാൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 12 പുതിയ എയർപോർട്ടുകൾ കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ നിമ്മിച്ചു, ഇതിൽ ആറെണ്ണം വടക്കുകിഴക…
നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജി.എസ്.റ്റി. ഇന്ത്യയെ ഒറ്റവിപണിയാക്കി മാറ്റി എന്ന് പ്രധാനമന…
അടുന്ന നാല് വർഷത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയെ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഇന്ത്യ 1 ട്രില്യനിലധികം ചെലവഴിക്കും എന്ന് പ…
The Indian Express
March 16, 2018
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും വികസന പദ്ധതികളും വടക്കുകിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ രാജ്യത്തിന…
വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആത്മാർത്ഥത, "ഉൾപ്രദേശം ",…
പടിഞ്ഞാറ് മാത്രം വളരുകയും കിഴക്ക് വളരാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭാരതാംബയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പുര…
The Economic Times
March 16, 2018
ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ ജൂൺ മുതൽ ഓടി തുടങ്ങും…
160 കിമീ/ മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ട്രെയിൻ, യാത്ര സമയം കുറയ്ക്കും…
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ജൂൺ മുതൽ ഓടി തുടങ്ങും #…
News18
March 16, 2018
ന്യൂസ് 18 ന്റെ ‘റൈസിംഗ് ഇന്ത്യാ’ ഉച്ചകോടിയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭ…
പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണവും റൈസിംഗ് ഇന്ത്യാ’ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടൊപ്പം, നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോൾ ക്രുഗ്മാൻ റൈസിംഗ് ഇന്ത്…
One India
March 16, 2018
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മാര്‍ച്ച് 16ന് മണിപ്പൂരിൽ, ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ 105-ാമത് സമ്മേ…
ലുവാങ്‌സംഗ്ബാംമിലെ ലുവാംഗ്‌പോക്ക മള്‍ട്ടി സ്‌കൂള്‍ കോംപ്ലക്‌സില്‍ ദേശീയ കായിക സര്‍വ്വകലാശാല, മറ്റ…
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇംഫാലിൽ മേരി കോമിന്റെ ബോക്സിംഗ് അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും…
The Financial Express
March 16, 2018
തൊഴിലാളികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീക്കും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി (ഭേദഗതി) ബിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നി…
നികുതി രഹിത ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പരിധി 20 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ ലോക്സഭാ പാസാക്കി…
പ്രസവകാല അവധിയും, നികുതി രഹിത ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുകയും നിശ്ചയിക്കുവാൻ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി (ഭേദഗതി) ബിൽ…
The Financial Express
March 15, 2018
കരുത്തുന്ന അടിസ്ഥാനസൗകര്യത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ പാരമ്പര്യവൈദ്യമേഖലയിലേ യഥാർത്ഥനേതാവാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പ…
ആരോഗ്യം, ഔഷധം, പരമ്പരാഗതവൈദ്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇറാനുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള രണ്ട് ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവ…
പരമ്പരാഗതവൈദ്യമേഖലയിൽ ഇന്ത്യയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവക്കുന്ന ധാരണാപത്രത്തിലൂടെ ഉഭയകക്ഷിസഹകരണം വർദ്…
DD News
March 15, 2018
ന്യൂ ഡെൽഹിയിലെ കൃഷി ഉന്നതി മേളയിൽ വച്ച്, ജൈവിക് ഖേതി പോർട്ടൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും…
മാർച്ച് 17ന് കൃഷി ഉന്നതി മേളയിൽ വച്ച്, കൃഷി കർമൺ പുരസ്കാരം, പണ്ഡിറ്റ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാദ്ധ്യായ് കൃഷി വ…
2022-ഓടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിനമേളയ…
Business Standard
March 14, 2018
നോട്ട് നിരോധന കാലയളവിൽ നികുതി വിവരങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്ത 22.69 ലക്ഷം പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പ…
1500 കേസുകളിൽ, ബിനാമി സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനായുള്ള കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകൾ ആദായനികുതി വക…
1200ലധികം കേസുകളിലായി 3900 കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള ബിനാമി സ്വത്ത് ആദായനികുതിവകുപ്പ് താൽക്കാലിക…
DD News
March 14, 2018
നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒഡിഎഫ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിലയ…
തുറന്നയിടങ്ങളിലെ മലമൂത്രവിസർജ്ജനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടിയെ ഒരു ജനീകയവിപ്ലവമാക്കണം: പ്രധ…
#SwachhBharat-ശുചീകരണലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് പകരുന്നതിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കൂൾ കു…
The Times Of India
March 14, 2018
ക്ഷയരഹിത ഗ്രാമം, പഞ്ചായത്ത്, ജില്ല, സംസ്ഥാനം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ബഹുമേഖലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനവു…
ആഗോളതലത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിനും അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ, അതായത് 2025-ഓടെ ക്ഷയം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനാണ് ഞ…
ക്ഷയനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള ദേശീയ തന്ത്രപദ്ധതിയെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക…
The Financial Express
March 13, 2018
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വാരണാസിയിലെ മദ്വാദി റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍നിന്നു പട്‌നയ്ക്കുള്ള തീവണ്ടി ഫ്‌ളാ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത മദ്വാദി-പട്ന- മദ്വാദി ഡെയിലി എക്സ്പ്രസ് തീവണ്ടിയിൽ ധാരാളം ആധ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കർണാടക സന്ദർശനവേളയിൽ, മൈസൂറുവിനും -ഉദയ്പൂറിനും ഇടയിലുള്ള പാലസ് ക്യൂൻ ഹംസഫ…
NDTV
March 13, 2018
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും, ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണും ചേർന്ന്, ഉത്തർ പ്രദേശിലെ മിർസാപൂരിൽ 100 മെഗ…
2022 ഓടെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 175 ഗിഗാ വാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണും ചേർന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സൗരോര്‍ജ…
The Economic Times
March 13, 2018
ഏപ്രിൽ 2014 മുതൽ ഡിസംബർ 2017 വരെ മൊത്തം 208.99 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം ലഭിച്ചു: വാണിജ്യ മ…
രാജ്യത്ത് വിദേശ നിക്ഷേപം ക്രമമായി വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന്, മന്ത്രി പറഞ്ഞു…
സേവനം , കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹാർഡ്വെയർ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന…
The Economic Times
March 13, 2018
രാമായണത്തിലെ സ്തുതിഗീതങ്ങളുമായി,പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ…
തുളസി ഘാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണും, രാംലീലയുടെയും…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും , ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണും വാരണാസിയിലെ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഹസ്തക്കൽ സാങ്…
The Economic Times
March 13, 2018
ചില്ലറ മേഖലയിലെ പണപ്പെരുപ്പം 4.44% ആയി കുറഞ്ഞുവെന്ന് ഉപഭോക്തൃവില സൂചിക (സിപിഐ) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു…
ചൈനയുടെ 6.8% ത്തിന്റെ താരതമ്യ, ക്യു 3 ൽ 7.2% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തികൊണ്ട്, ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളരുന്ന…
ജനുവരിയിൽ വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനം7.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നു, ഡിസംബറിൽ ഇത് 7.1 % ആയിരുന്നു…
The Financial Express
March 12, 2018
#ISA ഉച്ചകോടിയിൽ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ തലവൻമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി…
ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ്, സീഷെൽസ്, പാർലീസ് എന്നി രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റുകൾ ഉൾപ്പടെ മറ്റു 12 രാജ്യങ്…
#ISA ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി പരസ്‌പര ബന്ധം, വികസന സഹകരണ…