മീഡിയ കവറേജ്

Khaleej Times
August 24, 2019
ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ-ഉപഭോക്താവ് എന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎഇ സഹകരണം ഒരു ആസകല തന്ത്രപരമായ പങ്കാള…
ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യുഎഇയുടെ നേതാക്കളും അതേ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവ…
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാണ്.അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ…
Gulf News UAE
August 24, 2019
2024-25 ഓടെ 5 ട്രില്യൻ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്ന സമ്മോഹനവും അതേസമയം സാദ്ധ്യവുമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ…
യുഎഇ-ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങൾ അതിൻ്റെ “പരമോന്നതിയിൽ” ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രധ…
ഇന്ത്യയുടെ 5 ട്രില്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ യുഎഇയെ ഒരു വിലപ്പെട്ട പങ്കാളിയായി കണക്കാക്ക…
Yahoo News
August 24, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഫ്രാൻസിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു, 75 ദിവസത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഉ…
പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് 75 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീവ്രവാദം, അഴിമതി പോലുള്ള ധാരാളം വിഷയങ്ങളിൽ…
പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ, അഴിമതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും ജനങ്ങളുടെ പണം കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനും, തീവ്രവാദത്തി…
Money Control
August 24, 2019
സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, നിർമല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടികളെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേ…
അടിസ്ഥാനസൗകര്യ-ഭവന പദ്ധതികൾക്ക് വായ്പ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം മോദി ഗവൺമെൻ്റ് ആരംഭിക്കു…
എംസിഎൽആർ നിരക്കിളവുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുമെന്ന് ബാങ്കുകൾ ഉറപ്പാക്കി. ഇതിലൂടെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൻ…
Live Mint
August 24, 2019
താൽക്കാലികമായി ഒരു കാര്യവും രാജ്യത്ത് ഇനി നടക്കില്ല: 370ാം അനുബന്ധം പിൻവലിച്ച തീരുമാനത്തെക്കുറിച്…
മുത്തലാഖ് നിയമവിരുദ്ധമാക്കാനുള്ള ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ തീരുമാനം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീം സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്ക…
ഗവൺമെൻ്റ് അതിൻ്റെ ആദ്യ 75 ദിവസത്തിൽ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഫ്രാൻസിൽ…
Hindustan Times
August 24, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ബഹ്രൈൻ സന്ദർശനം - ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ബഹ്രൈൻ സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രധാനമന…
ബഹ്രൈനിൽ, 200 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ശ്രീ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉദ്ഘാട…
ബഹ്രൈൻ തലസ്ഥാത്ത് 200 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ശ്രീ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം 4.2 മില്യൻ ഡോളർ ചെലവിൽ പുനരുദ്ധരാണം ന…
Money Control
August 24, 2019
വീട് വാങ്ങുന്നതിനും, വാഹനങ്ങൾക്കും, ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വായ്പാ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന…
സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഓഗസ്റ്റ്…
വീട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് വായ്പാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, നാഷണൽ ഹൗസിങ് ബാങ്ക്, 20,000 കോടി രൂപ അ…
The Times Of India
August 24, 2019
ഗവൺമെൻ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച നിരവധി മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച നടപടികളിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വെള്ളിയാഴ്ച സന്തോഷം പ…
സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം കമ്പനികൾക്ക് (എംഎസ്എംഇ) ഇതുവരേക്കും നൽകാനുള്ള എല്ലാ ജി.എസ്.റ്റി. റീഫണ്ട…
എഫ്പിഐകൾക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ ഉയർന്ന സർചാർജ് പിൻവലിച്ചു എന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു…
Live Mint
August 24, 2019
വാഹന മേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും പൊതു മേഖല ബാങ്കുകളുടെ മൂലധനത്തിനായി 70,000 കോടി രൂപ ഉടനടി അനുവദിക്…
ആർബിഐയുടെ റിപ്പോ റേറ്റ് ഇളവുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സമയത്തിന് കൈമാറുന്നതിനായുള്ള തീരുമാനം ബാങ്കുകൾ അം…
പ്രയാസം നേരിടുന്ന വാഹനമേഖലയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഏർപ…
The Times Of India
August 24, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ശക്തവും ധീരവുമായ നടപടിയിലൂടെ 370ാം അനുബന്ധം ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്ന് പൂർണമായി…
370ാം അനുബന്ധം പിൻവലിച്ചതിലൂടെ അഴിമതിരഹിതമായ നയങ്ങളും, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നയങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ജ…
370ാം വകുപ്പ് പിൻവലിക്കുക എന്ന ചരിത്രപരമായ നടപടിക്ക് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക…
Business Standard
August 24, 2019
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ, മുമ്പ് അസാദ്ധ്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കി: പ്രധാന…
സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മുൻനിരയിലാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഫ്രാൻസിൽ…
ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളി…
News Nation
August 24, 2019
പാരീസിലെ യുനെസ്കോ ആസ്ഥാനത്തെ സ്വീകരണത്തിനിടെ, ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോ…
ഇന്ന് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാ-യെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇൻ…
താൽക്കാലികമായി ഒരു കാര്യവും ഇന്ത്യയിൽ ഇനി നടക്കില്ല: 370ാം അനുബന്ധം പിൻവലിച്ച തീരുമാനത്തെക്കുറിച്…
The Financial Express
August 24, 2019
ബിഎസ്-IV നിലവാരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ 2020 മാർച്ച് വരെ വിൽക്കാനും അവ തുടർന്നും നിയമപരമായിത്തന്നെ ഉപയോ…
രെജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം 2020 ജൂൺ വരെ നീട്ടിവച്ചു: ധനമന്ത്രി…
വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളും പരമ്പരാഗത വാഹനങ്ങളും ഇനിയും പഴയതുപോലെ തന്നെ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകും: ധനമന്ത്രി…
Live Hindustan
August 23, 2019
ടൈമിന്റെ മികച്ച 100 സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ, സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയും, മുംബൈയിലെ സോഹോ ഹൗസും ഉൾപ്പ…
2019 ലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ ടൈം മാസികയുടെ വാർ‌ഷിക പട്ടികയിൽ‌ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണി…
പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചതും കാണേണ്ടതുമായ 100 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയിൽ ഗുജറാത്തിലെ സ്റ്റാച്യു…
Times Now
August 23, 2019
മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡിൽ ബെയർ ഗ്രിൽസിനൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുത്ത പ്രത്യേക എപ്പിസോഡ്, 3.69 ദശല…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുത്ത 'മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡ്' കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിക്കുകയും, ശരാശരി 29.2 മിനിറ്റി…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ബെയർ ഗ്രിൽസും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച 'മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡ്' വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തി…
Jagran
August 23, 2019
കഴിഞ്ഞ 63 മാസത്തിലെ, പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരാളം സംരംഭങ്ങൾ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗണ്യവും ഗുണപരവുമായ പുരോഗത…
മോദി സർക്കാർ ദീർഘകാല പ്രാധാന്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു: അമിത് ഷ…
മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക വേദിയിൽ ഇന്ത്യയ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾ നടത്തി: അമിത് ഷാ…
Hindustan Times
August 23, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വ്യാഴാഴ്ച ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മാക്രോണുമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി…
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പങ്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ഫ്രാൻസ് പറയുന്നു…
ഭീകരതക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം, പ്രാദേശിക സമാധാനം നിലനിർത്തുക, പ്രാദേശിക പരമാധികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുക…
India Today
August 23, 2019
നമ്മുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അഗാധമായി വിലമതിക്കുകയും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്ന കരുത്തുറ്റ തന്ത്രപരമായ പങ…
ഫ്രാൻസ്: ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനു പുറമെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 1950ലും, 1960ലു…
നമ്മുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും, ലോകത്തിന്റെ തന്നെയും, സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു…
The Financial Express
August 23, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബഹ്‌റൈനിലെ 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കാനുള…
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിയാണ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ബഹ്‌റൈൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ അൽ ഖലീഫയെയും മറ്റ് നേതാക്കളെയും സന്ദർശിക്കും…
India TV
August 23, 2019
10 മാസത്തിൽ, 20 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി സന്ദർശിച്ചു…
ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം വെറും 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ, സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി 53.49 കോടി രൂപ സംഭരിച്ചു…
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 31 ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമയായ - 'സ…
The Times Of India
August 23, 2019
300 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും വളർത്തുന്ന സാമ്പത്തിക അ…
300 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായി, ദാരിദ്ര്യത്തെ മറികടക്കാൻ നമ്മുക്ക് കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്ന…
നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഈ വർഷം 6 മുതൽ 7 ശതമാനം വരെ വളരുകയാണ്. ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസ…
The Economic Times
August 23, 2019
തന്റെ സന്ദർശങ്ങളിലൂടെ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ ബന്ധം ശക്…
ആഗസ്റ്റ് 24 ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ബഹ്‌റൈൻ സന്ദർശിക്കും - ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ബഹ്‌റൈനിലേക്കുള്ള ആദ്…
ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ 25 വരെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ യുഎഇ, ബഹ്‌റൈൻ സന്ദർശനങ്ങൾ ഗൾഫ് മേഖലയുമായുള്ള…
The Times Of India
August 22, 2019
അടുത്ത മാസം ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ നടക്കുന്ന 'ഹൗഡി മോദി' കമ്മ്യൂണിറ്റി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി 50,000 ത്…
ഹൗഡി മോദി: വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആദ്യമായിയാണ് ഇത്രയുമധികം തത്സമയ പ്രേ…
അടുത്ത മാസം അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുക്കും, ഇ…
India Today
August 22, 2019
ഓഗസ്റ്റ് 23-24 തീയതികളിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ യുഎഇ സന്ദർശനം സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ ഉഭയകക്ഷി പങ്ക…
പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള ഉഭയകക്ഷി, പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
യുഎഇ സന്ദർശന വേളയിൽ, 'ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകിയതിന്' പ്…
India TV
August 22, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്ന്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്…
50 മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളാണ് റെയിൽ‌വേ നിരോധിക്കുന്നത്…
ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാനാണ് റെയിൽവേ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്…
Jagran
August 22, 2019
വാരണാസി കാന്റ് റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷന് ഐ‌എസ്ഒ സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു…
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി നടത്തിയ പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരണാസി കാന്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റ…
മലിനജലം പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, സൗരോർജ്ജത്തിൽ നിന്നാണ് വാരാണസി കാന്റിന് മൊത്തം വൈദ്യുതിയുടെ…
The Times Of India
August 21, 2019
ചന്ദ്രയാൻ -2 ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിജയകരമായി പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇസ്ര…
ചന്ദ്രയാൻ -2 ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിൽ ഇസ്‌റോ അംഗങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനിലേക്…
ചന്ദ്ര ദൗത്യം വിജയകരമായി സമാപിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആശംസകൾ നേരുന്നു…
Zee News
August 21, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് ശേഷം, പാർലമെന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചു…
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബാഗുകളും വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാർലമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി…
ഒരു തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മുക്തമാക്കാമെന്നു സ്…
India TV
August 21, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ബ്രിട്ടൺ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണുമായി സംസാരിച്ചു, ഇന്ത്യ-യുകെ ബന്ധങ്ങൾ ശക്ത…
ബോറിസ് ജോൺസണുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനെതിരെ ഒരു വലിയ…
ലണ്ടനിലെ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽ നടന്ന അക്രമത്തിൽ യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു…
Republic Tv
August 20, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുത്ത 'മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡ്' ന്റെ എപ്പിസോഡ് റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തു!…
3.6 ബില്യൺ ട്വിറ്റർ ഇംപ്രഷനുകൾ നേടിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ 'മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡ്' എപ്പിസോഡ് ലോകത്ത…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുത്ത 'മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡ്' എപ്പിസോഡ് ഈ ആദ്യം വർഷം നടന്ന അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോ…
News 18
August 20, 2019
ഉന്നത നേതാക്കളുമായി നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ യുഎഇ സന്ദർശിക്കും…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ യുഎഇ സന്ദർശന വേളയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് യുഎഇയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയാൻ ബഹുമതി…
തന്ത്രപരമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾക്ക് "വൻ ഊർജ്ജം" പകരുന്നതിൽ "പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചതിന്" പ്രധനമന്ത്രി…
The Times Of India
August 19, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശന വേളയിൽ അദ്ദേഹം 27 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 13 പരിപാ…
വിദ്യാഭ്യാസം, നവീകരണം, ബഹിരാകാശ മേഖല എന്നിവയിൽ വൻ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോ…
ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിഅവിടത്തെ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി…
Hindustan Times
August 19, 2019
എക്സാം വാരിയേഴ്സ് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്റെ ഹൃദയത്…
ഭഗവാൻ ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാധീനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സാം വാരിയേഴ്സിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും എ…
സ്കൂളുകൾ മുതൽ ബഹിരാകാശം വരെ, ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ മുതൽ ദുരന്തനിവാരണം വരെ, പുതിയ മേഖലകളിൽ വ്യാപക…
News 18
August 19, 2019
ഭൂട്ടാനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും കഴിവുമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഭ…
ബഹിരാകാശം മുതൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ്റ് പോലുള്ള പുതിയ മേഖലകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാന…
യുവാക്കൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: ഭൂട്ടാൻ റോയൽ…
Nav Bharat Times
August 19, 2019
ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അവിടത്തെ എംപിമാരുമായി തമാശ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു…
റോയൽ ഭൂട്ടാൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഭൂട്ടാൻ എംപിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നല്ല നി…
പ്രധാനമന്ത്രി റോയൽ ഭൂട്ടാൻ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തെ എംപിമാരുമാ…
The Times Of India
August 19, 2019
ഇരുരാജ്യങ്ങൽ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സന്ദർശ…
ഞങ്ങളുടെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനമായിരുന്നുവെങ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സന്ദർശനം വിജയകരമാക്കാൻ പ്രാദേശിക ദൈവങ്ങൾ 'മഴയെ തടഞ്ഞു ': ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന…
The Indian Express
August 19, 2019
സ്കൂളുകൾ മുതൽ ബഹിരാകാശം വരെ, പുതിയ മേഖലകളിൽ വ്യാപകമായി സഹകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: പ്രധാനമന…
നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തി പൂർണ്ണ അഭിനിവേശത്തോടെ അതിനായി പ്രവൃത്തിക്കുക: ഭൂട്ടാൻ റോയൽ യൂ…
ലോകം ഇന്ന് മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: ഭൂട്ടാൻ റോയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വി…
Daily Excelsior
August 19, 2019
സന്തോഷത്തിന്റെ സാരാംശം എന്താണെന്ന് ഭൂട്ടാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു : പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷമെന്ന ആശയത്തിന് ലോകത്തിൽ ഭൂട്ടാൻ മറ്റൊരു പര്യായമായി മാറി: പ്രധാനമന്ത്രി…
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, അവിടെ വികസനം, പരിസ്ഥിതി, സംസ്കാരം എന്…
Aaj Tak
August 19, 2019
ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ നടന്ന രസകരമായ ഒരു സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മറ്റൊരു മോദിയെ കാ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ആദരിക്കാനായി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ ഭൂട്ടാനിലെ കലാകാരന്മാർ പ്രധാനമന്ത്ര…
ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
Business Standard
August 18, 2019
ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു രാജ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2015 നും 2018 നും ഇടയിൽ ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ നിക…
ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജമേഖലയിലെ നിക്ഷേപം 2018 ൽ മാത്രം 12 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു…
2015-2018 കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ്ജ മേഖലയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ 7% വർദ്ധിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു…
Amar Ujala
August 18, 2019
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഗുണഭോക്താവ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് കത്തെഴുതി, പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി നൽകി…
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഗുണഭോക്താവ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു, ഈ പദ്ധതി തന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക്…
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഗുണഭോക്താവിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മറുപടി നൽകി, എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു…
Hindustan Times
August 18, 2019
ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാൻ ബന്ധം ജലവൈദ്യുതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എൽപിജി മുത…
ഭൂട്ടാന്റെ ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇന്ത്യ എൽ‌പി‌ജി വിതരണം 700 മെട്രിക് ടണ്ണിൽ നിന്ന് (എംടി) പ്…
ഇടപാടുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ്, സാമ്പത്തിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പ…
Zee News
August 18, 2019
ഭൂട്ടാനിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജർ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകി…
മോദി-മോദിയെന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് വാൻ സ്വീകരണം നൽകി…
ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. ലോത്തെ ഷെറിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു…
Hindustan Times
August 18, 2019
ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ച രീതി എന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിക്കുന്നു: പ്രധാന…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം തിമ്പുവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രം ധരിച്ച വിദ്യാ…
വിദ്യാർത്ഥികളൊടും, അധ്യാപകരോടും, ഗ്രാമവാസികളോടും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ച രീതി എന്നെ ആഴത്തിൽ സ്പ…
The New Indian Express
August 18, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഭൂട്ടാനിൽ ജലവൈദ്യുത നിലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു…
ഇന്ത്യൻ സർക്കാറിന്റെ പിന്തുണയോടെ 2020 ഓടെ 10,000 മെഗാവാട്ട് ജലവൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട…
4,500 കോടി രൂപയുടെ ഭൂട്ടാൻ-ഇന്ത്യ സൗഹൃദ പദ്ധതി, മധ്യ ഭൂട്ടാനിലെ ട്രോങ്‌സ ദൊങ്‌ഖാഗ് ജില്ലയിലെ മങ്‌…
DNA
August 18, 2019
പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും വികസനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഭൂട്ടാന്റെ വീക്ഷണത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രശംസിച…
130 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭൂട്ടാന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
കഴിഞ്ഞ തവണ ഭൂട്ടാന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലായ ഭൂട്ടാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സന്…
India Today
August 18, 2019
ഭൂട്ടാൻ: താഷിചോഡ്‌സോങ് കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ ലഭിച…
സിംടോഖ സോങിൽ വാങ്ങിയ ഒരു സാധനത്തിനു റുപേ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം നൽകിക്കൊണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി…
നമ്മുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാ…
DNA
August 18, 2019
ഭൂട്ടാനിലെ ഒരു പ്രധാന സാംസ്കാരിക, ആത്മീയ കേന്ദ്രമായ സിംടോഖ സോങ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സന്ദർശിച്ചു…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഭൂട്ടാനിലെ സെംതോകയിലെ സിംടോഖ സോങിൽ ഒരു കൂട്ടം സന്യാസിമാരെ സന്ദർശിച്ചു…
സിംടോഖ സോങ്‌ സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കൊപ്പം ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലോത്തെ ഷെറിംഗും ഉണ്ട…
Aaj Tak
August 18, 2019
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശനം: ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, റുപേ കാർഡ്, ഒമ്പത് ധാരണാപത്രങ്ങൾ…
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഭൂട്ടാനിൽ റുപേ കാർഡ് പുറത്തിറക്കി…
നമ്മുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാന…
The Financial Express
August 17, 2019
ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്താനും, ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്…
ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്താനും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് നടത്താനും…
ജനങ്ങളോട് തുണി, ചണം സഞ്ചികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു…