ഇന്ഫോഗ്രാഫിക്സ

Check the best interviews by pm of India to know mode good governance, good governance in India, indian economy after modi government, achievements of modi government, good things done by modi government on pm site|my pm site|my government narendra modi|best pm of India.

Click Here

പ്രസംഗങ്ങള്‍

ഗാലറി

പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എഴുതുക

വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

എൻ.എം. ലൈബ്രറി

To know more about narendra modi achievements, pm site/pm portal India have several books about the PM. My government narendra modi/My PM include other related info.

Click Here

Namoഭരണനിര്‍വഹണം

ന്യൂ ഇന്ത്യക്കായി അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം

അടിസ്ഥാനസൗകര്യവും കണക്ടിവിറ്റിയും ഏതു രാജ്യത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും  ധമനികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ കീഴിൽ എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ള കാര…

Click Here

ലോകം കാണുന്ന ഒരു ന്യൂ ഇന്ത്യ

നൂറ് കോടി ആശകളുടെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. കരുത്തുറ്റ ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, രാജ്യത്തെ പ്രഥമസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നയതന്ത്രം, ധീരരായ സൈന്യം, വളരുന്ന മൃദുശക്തി എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് പുതിയ പ്രതീക്ഷാമുനമ്പ…

Click Here

ഇന്ത്യ - വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ ഗതിമാറ്റാനൊക്കാത്ത വേഗത

“We have taken several important decisions associated with reforms and the government will continue to do so. Steps are also being taken to maintain the financial stability of the country and to increase …

Click Here

ആരോഗ്യമുള്ള ഇന്ത്യ

“The healthcare initiatives of the Government of India will have a positive impact on 50 crore Indians. It is essential to ensure that we free the poor of India from the clutches of poverty due to which they …

Click Here

പുതിയ ഇന്ത്യക്കായി യുവശക്തിയൊരുക്കുന്നു

India is one of the youngest nations in the world. In order to capitalise on this demographic dividend, however, India needs to ensure access to quality education and employment opportunities. India’s youth …

Click Here

അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കുന്നു

Right from its inception, the NDA government led by PM Narendra Modihas been committed to uprooting corruption. It aimsto not only eliminate corruption but institutionalise and nurture honesty. A closer step by …

Click Here

ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മോദി സർക്കാരിന്റെ സംരംഭങ്ങൾ കർഷകരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

  The NDA Government under PM Narendra Modi has put unprecedented focus on agriculture. Numerous initiatives to improve productivity, safeguard farmers and augment their incomes and improve their overall well-…

Click Here

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ചരിത്രപരമായ ഉത്തേജനം

Our Mantra should be: ‘Beta Beti, Ek Samaan’ Let us celebrate the birth of the girl child. We should be equally proud of our daughters. I urge you to sow five plants when your daughter is born to …

Click Here