Share
 
Comments

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি ময়াই তাংবল লৌদুনা ফমখিবা কেন্দ্রগী মন্ত্রী-মন্দলনা ২০২২-২৩দগী ২০২৫-২৬ ফাওবগী ১৫শুবা ফাইনান্স কম্মিসনগী লেমহৌরিবা চহি মরিগীদমক অনৌবা স্কিম “প্রাইম মিনিস্তর্স দিবেলপমেন্ত ইনিসিএতিব ফোর নোর্থ ইস্ত রিজন (পি.এম.-দিভাইন) অয়াবা পীখ্রে। অনৌবা স্কিম পি.এম.-দিভাইন অসি ১০০% কেন্দ্রনা শেন্থং পীথবা সেন্ত্রেল সেক্তর স্কিম অমনি অমসুং অৱাং-নোংপোক লমদমগী চাউখৎ-থৌরাং মন্ত্রালয় (দোনর)না ইমপ্লিমেন্ত তৌগনি।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

পি.এম.-দিভাইন স্কিম অসি ২০২২-২৩দগী ২০২৫-২৬কী ওইনা চহি মরিগী মতমগী ওইনা (১৫শুবা ফাইনান্স কম্মিসনগী লেমহৌরিবা চহিশিংগী) লুপা করোর ৬,৬০০গী আউতলে ওইগনি।

চহি অসিগী মতুংদা কম্মিতেদ লাইএবিলিতীশিং লৈহন্দনবগীদমক ২০২৫-২৬ ফাওবদা পি.এম.-দিভাইন প্রোজেক্তশিং অসি লোইশিন্নবা খোঙথাংশিং পাইখৎকনি। মসি মপুং ওইনা ২০২২-২৩ অমসুং ২০২৩-২৪দা স্কিম অসিগী মখাদা তৌখিবা সেঙ্কসনশিংগী ফ্রন্ত-লোদিং ওইগনি। অমরোমদা ২০২৪-২৫ অমসুং ২০২৫-২৬কী মনুংদসু মখা তানা চাদিং তৌগনি, সেঙ্কসন তৌখিবা পি.এম-দিভাইন প্রোজেক্তশিং লোইশিন্নবা অকনবা মীৎয়েং চংগনি।

পি.এম.-দিভাইন্না ইনফ্রাস্ত্রচর, সপ্পোর্ত ইন্দস্ত্রীশিং, সোসিএল দিবেলপমেন্ত প্রোজেক্তশিং শেমগৎপা ঙমহনগনি অমসুং নহারোল অমসুং নুপীশিংগীদমক হিংনবগী পাম্বৈশিং পীদুনা থবক পীবা ঙমহল্লগনি।

পি.এম.-দিভাইন অসি নোর্থ ইস্তর্ন কাউন্সিল নত্ত্রগা কেন্দ্রগী মন্ত্রালয়শিং/এজেন্সীশিংগী খুত্থাংদা দোনর মন্ত্রালয়না ইমপ্লিমেন্ত তৌগনি। পি.এম.-দিভাইনগী মখাদা সেঙ্কসন তৌখিবা প্রোজেক্তশিং অসি তুং কোইনা চৎনবা নীংথিনা ওপরেসন অমসুং মেন্তেনেন্স তৌনবগীদমক খোঙথাংশিং লৌখৎকনি। সরকারগী প্রোজেক্তশিংদা মতম অমসুং শেল হেন্না চংবনা কন্সত্রক্সন রিস্ক লৈহনদনবা য়ারিবা মখৈ ইঞ্জিনীয়রিং-প্রোক্যুর্মেন্ত-কনস্ত্রক্সন (ই.পি.সি.) বেসিসতা ইমপ্লিমেন্ত তৌগনি।

পি.এম.-দিভাইনগী পান্দমশিং অদুদি:

(a) পি.এম. গতি শক্তিগী মখাদা ফন্দ ইনফ্রাস্ত্রকচর পুনশিনবা;

(b) এন.ই.আর.গী মথৌ তাবশিংদা য়ুম্ফম ওইরগা সোসিএল দিবেলপমেন্ত প্রোজেক্তশিং শৌগৎপা;

(c) নহারোল অমসুং নুপীশিংগীদমক হিংনবগী থবক-থৌরমশিং লৈহনবা;

(d) তোঙান-তোঙানবা সেক্তরশিংদা লৈরিবা দিবেলপমেন্ত গেপশিং মেনশিনবা।

অৱাং নোংপোক লমদমগী চাউখৎ-থৌরাংগীদমক অতোপ্পা দোনর মন্ত্রালয়গী স্কিমশিং লৈ। দোনর মন্ত্রালয়গী অতোপ্পা স্কিমশিংগী মখাদা লৈরিবা প্রোজেক্তশিংগী এভরেজ সাইজ অসি লুপা করোর ১২ খক্তনি। পি.এম.-দিভাইন্না সাইজ হেন্না চাউবা ইনফ্রাস্ত্রকচর অমসুং সোসিএল দিবেলপমেন্ত প্রোজেক্তশিংদা মতেং ফংহনগনি অমসুং মসিনা তোখাই তাবা প্রোজেক্তশিংগী মহুৎ এন্দ-তু-এন্দ দিবেলপমেন্ত সোল্যুসনশিংসু পীরগনি। মসিনা দোনর মন্ত্রালয়গী নত্ত্রগা অতোপ্পা মন্ত্রালয়/বিভাগকী অতোপ্পা স্কিম অমা হেক্তগা পি.এম.-দিভাইনগী মখাদা পীরিবা প্রোজেক্ত সপ্পোর্ত অসিগী দুপ্লিকেসন লৈহনদনবা হোৎনগনি।

পি.এম.-দিভাইন অসি নোর্থ ইস্তর্ন রিজন (এন.ই.আর.)দা দিবেলপমেন্ত গেপশিং লৈহনদনবা ২০২২-২৩গী কেন্দ্রগী বজেৎতা লাউথোকখি। পি.এম.-দিভাইন লাউথোকখিবা অসি সরকারনা অৱাং নোংপোক লমদমগী চাউখৎ-থৌরাংবু মরু ওইনা খল্লি হায়বগী খুদম অমসু ওইরি।

পি.এম.-দিভাইন অসি এন.ই.আর.গী চাউখৎ-থৌরাংগীদমক লৈরিবা রিসোর্সশিংগী ক্বান্তমদা অহেনবা অমনি। মসিনা হৌজিক লৈরিবা কেন্দ্র অমসুং রাজ্যগী স্কিমশিংগী মহুৎ শিল্লোই।

পি.এম.-দিভাইনগী মখাদা ২০২২-২৩গীদমক অয়াবা পীগদবা প্রোজেক্ত খরা অদু বজেৎকী লাউথোকখিবা অসিগী শরুক ওইরি, অচৌবা সোসিও-ইকনোমিক্কী ওইবা কান্নবা নত্ত্রগা মীচম প্রজাগীদমক সস্তেনেবল লাইবলিহুদকী খুদোংচাবশিং পীবা প্রোজেক্তশিং (খুদম ওইনা প্রাইমারী হেল্থ কিয়র সেন্তর পুম্নমক্কী তঙাই ফদবা ইনফ্রাস্ত্রকচর, সরকারগী প্রাইমারী অমসুং সেকেন্দরী স্কুলশিংদা কমপ্রিহেন্সিব ফেসিলিতীশিং অসিনচিংবা) তুংদা খন্নগনি।

পি.এম.-দিভাইনগী লাউথোকখিবা অসিগী জস্তিফিকেসন অসি অৱাং নোংপোক্কী রাজ্যশিংগী পেরামিতর অসি বেসিক মিনিমম সর্ভিসেস (বি.এম.এস.) অসি নেস্নেল এভরেজতগী তানা লৈ অমসুং নিতি আয়োগ, য়ু.এন.দি.পি. অমসুং দোনর মন্ত্রালয়না শেম্বা বি.ই.আর. দিস্ত্রিক্ত সস্তেনেবল দিবেলপমেন্ত গোল (এস.দি.জি.) ইন্দেক্স ২০২১-২২গী মতুং ইন্না অচৌবা দিবেলপমেন্ত গেপশিং লৈবনা ওইরি। অনৌবা স্কিম, পি.এম.-দিভাইন অসি বি.এম.এস. শোর্তফোলশিং অমসুং দিবেলপমেন্ত গেপশিং অসি কোকহন্নবগীদমক লাউথোকখি।

 

Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
How MISHTI plans to conserve mangroves

Media Coverage

How MISHTI plans to conserve mangroves
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 21 মার্চ , 2023
March 21, 2023
Share
 
Comments

PM Modi's Dynamic Foreign Policy – A New Chapter in India-Japan Friendship

New India Acknowledges the Nation’s Rise with PM Modi's Visionary Leadership