പങ്കിടുക
 
Comments
“നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അർഹമായ സ്ഥാനമുറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രസമൂഹത്തിനാകും”
“ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയിൽ ഡാറ്റയും സാങ്കേതികവിദ്യയും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതു ശാസ്ത്രത്തിനു സഹായകമാകും”
“ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ സ്ത്രീശാക്തീകരണം എന്നു മാത്രമല്ല നാം ചിന്തിക്കുന്നത്; സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനയിലൂടെ ശാസ്ത്രത്തെയും ശാക്തീകരിക്കണം എന്നുകൂടിയാണ്”
“സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിക്കുന്നത്, സ്ത്രീകളും ശാസ്ത്രവും രാജ്യത്തു പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നതിനു തെളിവാണ്”
“ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ പരീക്ഷണശാലകളിൽനിന്നു പുറത്തെത്തി ഭൂമിയിൽ തൊടുകയും അതിന്റെ സ്വാധീനം ആഗോളതലത്തിൽനിന്നു താഴേത്തട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും, ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുകയും ഗവേഷണത്തിൽനിന്നു യഥാർഥ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ദൃശ്യമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും മാത്രമേ വലിയ നേട്ടങ്ങളായി മാറൂ”
“ഭാവികണക്കിലെടുത്തുള്ള മേഖലകളിൽ രാജ്യം പുതുസംരംഭങ്ങൾക്കു തുടക്കംകുറിക്കുമെങ്കിൽ, ‘വ്യവസായം 4.0’നു നേതൃത്വം നൽകാൻ നമുക്കു കഴിയും”

നമസ്കാരം!

'ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്' സംഘടിപ്പിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അടുത്ത 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രശക്തിയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യവും ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള അഭിനിവേശവും ചേരുമ്പോൾ അഭൂതപൂർവമായ ഫലങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാരണം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന അടിത്തറ നിരീക്ഷണമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പാറ്റേണുകൾ പിന്തുടരുകയും ആ മാതൃകകൾ  വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം അവർ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്നത്തെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് സമൃദ്ധമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം - ഡാറ്റ, രണ്ടാമത്തേത് - സാങ്കേതികവിദ്യ. ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രത്തെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ രണ്ടുപേർക്കും കഴിവുണ്ട്. ഡാറ്റാ അനാലിസിസ് മേഖല അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കാഴ്ചയായും വിശകലനം പ്രവർത്തനക്ഷമമായ അറിവായും മാറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായ അറിവായാലും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയായാലും ഇവ രണ്ടും ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് സഹായകമാണ്. അതിനാൽ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ പ്രക്രിയയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകളോട് അന്വേഷണാത്മക മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ശാസ്ത്രീയ സമീപനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും നാം കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 130 രാജ്യങ്ങളിൽ, 2015 വരെ ഗ്ലോബൽ ഇന്നൊവേഷൻ സൂചികയിൽ 81-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. എന്നാൽ 2022-ൽ നമ്മൾ 40-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു. ഇന്ന് പിഎച്ച്ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഇത്തവണത്തെ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിഷയം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമായതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. സുസ്ഥിര വികസനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലോകത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാകൂ. നിങ്ങൾ സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന വിഷയത്തെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും പ്രായോഗികമായി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മാത്രമുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് രാജ്യം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ശാസ്ത്രത്തെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ശാസ്ത്രത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും പുതിയ ആക്കം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അടുത്തിടെയാണ് ജി-20 ഗ്രൂപ്പിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ജി-20 യുടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വികസനവും ഒരു പ്രധാന മുൻഗണനയാണ്. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഭരണം മുതൽ സമൂഹവും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും വരെ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുണ്ട്, അവ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മുദ്ര യോജന വഴിയുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും പങ്കാളിത്തമായാലും സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് ലോകത്തെ നേതൃത്വമായാലും, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ബാഹ്യ ഗവേഷണത്തിലും വികസനത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിനിടെ ഇരട്ടിയായി. സമൂഹവും ശാസ്ത്രവും രാജ്യത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഈ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പങ്കാളിത്തം.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഏതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയും യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളി തന്റെ അറിവുകളെ ലോകത്തെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുമോ അതോ തന്റെ കണ്ടെത്തൽ ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യം അവന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും? ലാബിൽ നിന്ന് നിലംപൊത്തുമ്പോൾ, ആഗോളതലത്തിൽ നിന്ന് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് അവയുടെ സ്വാധീനം വരുമ്പോൾ, ജേണലുകളിൽ നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വികസിക്കുമ്പോൾ, ഗവേഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പുതുമകൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ശാസ്ത്രീയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങളായി മാറാൻ കഴിയൂ.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം കൈമാറുന്നു. ഇത് യുവാക്കളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അത്തരം യുവാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനപരമായ ചട്ടക്കൂട് ആവശ്യമാണ്, അതിലൂടെ അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനും അവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ യുവ പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുകയും അവർക്ക് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ശാസ്ത്രീയ ചിന്താഗതിയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ ടാലന്റ് ഹണ്ടുകളും ഹാക്കത്തോൺ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ ധാരണ ശരിയായ ഒരു റോഡ്മാപ്പിലൂടെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാനാകും. കായികരംഗത്ത് ഇന്ത്യ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, കായിക പ്രതിഭകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്ത് സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂട് ശക്തിപ്പെടുത്തി. രണ്ടാമതായി, കായികരംഗത്ത് 'ഗുരു-ശിഷ്യ' പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും സ്വാധീനവും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിനാൽ പുതിയ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം തന്റെ ശിഷ്യന്റെ നേട്ടത്തിൽ ഗുരു തന്റെ വിജയം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രരംഗത്തെ വിജയമന്ത്രമായി മാറാനും ഈ പാരമ്പര്യത്തിന് കഴിയും.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഇന്ന്, ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായകമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രചോദനം രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസമായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയെ സ്വാശ്രയമാക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രം. ഇന്ന് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 17-18 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതും നാം ഓർക്കണം. ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ലോകത്തെ 17-18 ശതമാനം മനുഷ്യരാശിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ശാസ്ത്രീയ കൃതികൾ. അതിന്റെ സ്വാധീനം മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയിലും ആയിരിക്കും. അതിനാൽ, മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രശ്നം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വളരുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രസമൂഹം ഊർജ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂതനാശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് രാജ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും, ഹൈഡ്രജൻ ഊർജ്ജത്തിന്റെ അപാരമായ സാധ്യതകൾക്കായി രാജ്യം ദേശീയ ഹൈഡ്രജൻ മിഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് വിജയകരമാക്കാൻ, ഇലക്ട്രോലൈസറുകൾ പോലുള്ള വിവിധ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ രാജ്യത്ത് തന്നെ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ ദിശയിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ദിശയിലും ഗവേഷണം നടത്തണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും വ്യവസായവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

മനുഷ്യരാശി പുതിയ രോഗങ്ങളുടെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അത്തരമൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഭൂകമ്പമോ പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ മുൻ‌കൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ പുതിയ വാക്സിനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണവും വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ, സംയോജിത രോഗ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ രോഗങ്ങളെ യഥാസമയം തിരിച്ചറിയുകയും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം, അതായത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതശൈലി. ഈ ദിശയിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് വലിയ സഹായമുണ്ടാകും.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

മനുഷ്യരാശി പുതിയ രോഗങ്ങളുടെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അത്തരമൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഭൂകമ്പമോ പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ മുൻ‌കൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ പുതിയ വാക്സിനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണവും വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ, സംയോജിത രോഗ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ രോഗങ്ങളെ യഥാസമയം തിരിച്ചറിയുകയും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം, അതായത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതശൈലി. ഈ ദിശയിൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് വലിയ സഹായമുണ്ടാകും.

സുഹൃത്തുക്കളേ 

ഇന്ത്യയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഈ വർഷം അതായത് 2023 അന്താരാഷ്ട്ര മില്ലറ്റ് വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മില്ലറ്റുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം. ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനാകും.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഇന്ന് മാലിന്യ സംസ്‌കരണ മേഖലയിലും ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ അപാരമായ സാധ്യതകളുണ്ട്. മുനിസിപ്പൽ ഖരമാലിന്യം, ഇലക്‌ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ, ജൈവ-മെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾ, കാർഷിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ തുടർച്ചയായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം മേഖലകളാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ സർക്കുലർ എക്കണോമിക്ക് സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകിയത് ഇതാണ്. ഇനി നമ്മൾ മിഷൻ സർക്കുലർ എക്കണോമിയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഇതിനായി, ലോഹത്തിന്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്തരം നവീകരണങ്ങളിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും സ്ക്രാപ്പ് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതിനും നമ്മൾ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കണം.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

വാഹനങ്ങൾ കാരണം, ഞങ്ങളുടെ ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകം മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഈ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഗവേഷണ-വികസന ലാബുകളുമായും അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സഹകരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനാകും. അതുപോലെ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു ക്വാണ്ടം അതിർത്തിയായി ലോകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രി, ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ക്വാണ്ടം സെൻസറുകൾ, ക്വാണ്ടം ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രഫി, പുതിയ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇന്ത്യ അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണ്. നമ്മുടെ യുവ ഗവേഷകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ക്വാണ്ടം മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാനും ഈ മേഖലയിൽ നയിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ഇന്ന് ഇന്ത്യയും ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുകയാണ്. ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ കാരണം, ഞങ്ങളുടെ ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകം മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഈ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഗവേഷണ-വികസന ലാബുകളുമായും അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സഹകരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനാകും. അതുപോലെ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു ക്വാണ്ടം അതിർത്തിയായി ലോകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രി, ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ക്വാണ്ടം സെൻസറുകൾ, ക്വാണ്ടം ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രഫി, പുതിയ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയുടെ ദിശയിലേക്ക് ഇന്ത്യ അതിവേഗം മുന്നേറുകയാണ്. നമ്മുടെ യുവ ഗവേഷകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ക്വാണ്ടം മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാനും ഈ മേഖലയിൽ നയിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

മുൻകൈയെടുക്കുന്നവൻ ശാസ്ത്രത്തിൽ മുൻകൈ എടുക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനാൽ, ലോകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല, അതേ സമയം എവിടെയും നടക്കാത്തതും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആശയങ്ങളുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്ത് AI, AR, VR എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻഗണനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അർദ്ധചാലക ചിപ്പുകളുടെ ദിശയിൽ രാജ്യം നിരവധി സുപ്രധാന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. കാലക്രമേണ, അർദ്ധചാലക ചിപ്പുകളിലും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അർദ്ധചാലക ഭാവി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുക്കാനുള്ള ദിശയിലേക്ക് നാം ചിന്തിക്കാത്തത്? ഈ മേഖലകളിൽ രാജ്യം മുൻകൈ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യവസായം 4.0 ലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയൂ.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ സെഷനിൽ വിവിധ ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ‘അമൃത് കാലത്തു് ’ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ലബോറട്ടറിയായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റണം. ഈ ആഗ്രഹത്തോടൊപ്പം, ഈ ഉച്ചകോടിക്ക് എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം!

Explore More
76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം
Average time taken for issuing I-T refunds reduced to 16 days in 2022-23: CBDT chairman

Media Coverage

Average time taken for issuing I-T refunds reduced to 16 days in 2022-23: CBDT chairman
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s address to the media on his visit to Balasore, Odisha
June 03, 2023
പങ്കിടുക
 
Comments

एक भयंकर हादसा हुआ। असहनीय वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला है।

जिन परिवारजनों को injury हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापिस नहीं ला पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का जिन्‍होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। यहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्‍लड डोनेशन का काम हो, चाहे rescue operation में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रातभर मेहनत की है।

मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्‍यवस्‍थाएं rescue operation में आगे रिलीव के लिए और जल्‍द से जल्‍द track restore हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है।

लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं आज स्‍थान पर जा करके सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे, उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं हैं इस वेदना को प्रकट करने के लिए। लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्‍द से जल्‍द इस दुख की घड़ी से निकलें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्‍यवस्‍थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए।