പങ്കിടുക
 
Comments
മണിപ്പൂരിൽ 4800 കോടി രൂപയുടെ 22 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും.
രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായി 1700 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ദേശീയപാതകളുടെ തറക്കല്ലിടൽ;
1100 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച 2350-ലധികം മൊബൈൽ ടവറുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കും ; മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭിക്കാൻ വൻ കുതിപ്പ്
ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പ്; ‘അത്യാധുനിക കാൻസർ ആശുപത്രി’യുടെ തറക്കല്ലിടൽ; പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 200 കിടക്കകളുള്ള കോവിഡ് ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
മണിപ്പൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിപിപി സംരംഭമായ ‘സെന്റർ ഫോർ ഇൻവെൻഷൻ, ഇന്നൊവേഷൻ, ഇൻകുബേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്’ ൻറെ തറക്കല്ലിടൽ; തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ
മണിപ്പൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്‌സിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ; 1990-ൽ ആശയം ആദ്യമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വർഷങ്ങളോളം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല
കുടിവെള്ള വിതരണം, നഗരവികസനം, ഭവന നിർമ്മാണം, കൈത്തറി, നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകൾക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും;
ത്രിപുരയിലെ മഹാരാജ ബിർ ബിക്രം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുതിയ സംയോജിത ടെർമിനൽ കെട്ടിടം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും; രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രമത്തിന് അനുസൃതമായി
ത്രിപുരയിലെ മഹാരാജ ബിർ ബിക്രം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുതിയ സംയോജിത ടെർമിനൽ കെട്ടിടം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും; രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രമത്തിന് അനുസൃതമായി
മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിപുര ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജന, ത്രിപുരയിലെ വിദ്യാജ്യോതി സ്‌കൂളുകളുടെ 100 പദ്ധതി മിഷൻ എന്നിവയും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി 2022 ജനുവരി 4 ന് മണിപ്പൂർ, ത്രിപുര സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. രാവിലെ 11 മണിക്ക് , പ്രധാനമന്ത്രി   4800  കോടിയിലധികം രൂപയുടെ 22 വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും ഇംഫാലിൽ  നിർവ്വഹിക്കും.  അതിനുശേഷം, ഉച്ചയ്ക്ക്  2 മണിക്ക്, അഗർത്തലയിൽ, മഹാരാജ ബിർ ബിക്രം വിമാനത്താവളത്തിലെ പുതിയ സംയോജിത  ടെർമിനൽ കെട്ടിടം അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കൂടാതെ രണ്ട് പ്രധാന വികസന സംരംഭങ്ങളും ആരംഭിക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രി മണിപ്പൂരിൽ 

മണിപ്പൂരിൽ, ഏകദേശം 1850 കോടി രൂപയുടെ 13 പദ്ധതികളുടെ ഉദ്‌ഘാടനവും    കോടിയുടെ 2950 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള   9 പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിടലും നിർവ്വഹിക്കും . റോഡ് അടിസ്ഥാനസ്വകാര്യം , കുടിവെള്ള വിതരണം, ആരോഗ്യം, നഗരവികസനം, പാർപ്പിടം, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, നൈപുണ്യ വികസനം, കല, സംസ്‌കാരം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളുമായി ഈ പദ്ധതികൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കണക്ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രാജ്യവ്യാപക പദ്ധതികൾക്ക് അനുസൃതമായി, 1700 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അഞ്ച് ദേശീയ പാത പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിടും. 110 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ഹൈവേകളുടെ നിർമ്മാണം ഈ മേഖലയുടെ റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായിരിക്കും. ഇംഫാലിൽ നിന്ന് സിൽച്ചാറിലേക്കുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത കണക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, 75 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ദേശീയ പാത -37 ൽ ബരാക് നദിക്ക് മുകളിൽ നിർമ്മിച്ച സ്റ്റീൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണമാണ്. ഈ സ്റ്റീൽ പാലം പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

1100 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച 2,387 മൊബൈൽ ടവറുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പായിരിക്കും ഇത്.

സംസ്ഥാനത്തെ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തോടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രമത്തിന് ഊർജം ലഭിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഇംഫാൽ നഗരത്തിന് കുടിവെള്ളം നൽകുന്ന 280 കോടി രൂപയുടെ ‘തൗബൽ പദ്ധതിയുടെ  ജലവിതരണ പദ്ധതി ’ ,  തമെംഗ്‌ലോങ് ജില്ലയിലെ പത്ത് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 65 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച തമെങ്‌ലോംഗ് ആസ്ഥാനത്തിനായി ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ ജലവിതരണ പദ്ധതി പദ്ധതി; കൂടാതെ  പ്രദേശവാസികൾക്ക് സ്ഥിരമായി ജലവിതരണം നടത്താൻ 51 കോടി രൂപ  ചെലവിൽ നിർമിച്ച ‘സേനാപതി ജില്ലാ ആസ്ഥാന ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണം ’ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ഏകദേശം 100 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലി'ന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം പ്രധാനമന്ത്രി ഇംഫാലിൽ നിർവഹിക്കും. പിപിപി അടിസ്ഥാനത്തിൽ 160 കോടി. ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗനിർണ്ണയ-ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പോകേണ്ടിവരുന്ന, പോക്കറ്റ് ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ കാൻസർ ആശുപത്രി സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ഡിആർഡിഒയുമായി സഹകരിച്ച് , ഏകദേശം 37  കോടി രൂപ ചെലവിൽ  കിയാംഗെയിൽ  സ്ഥാപിച്ച  200 കിടക്കകളുള്ള കോവിഡ് ആശുപത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 

ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും പരിവർത്തനത്തിനുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെയ്പ്പ്, 'ഇംഫാൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷൻ' ന് കീഴിൽ ഒന്നിലധികം പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ (ഐ സി സി സി)', 'ഇംഫാൽ നദിയിലെ വെസ്റ്റേൺ റിവർ ഫ്രണ്ട് വികസനം',  തുടങ്ങി 170 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവിൽ വികസിപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിന്റെ മൂന്ന് പദ്ധതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തങ്ങൾ ബസാറിലെ മാൾ റോഡ് (ഫേസ് I)'. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ,  നഗരത്തിലെ  ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ്, ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം, നഗര നിരീക്ഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സാങ്കേതിക അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ നൽകും. ദൗത്യത്തിന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് വികസന പദ്ധതികൾ വിനോദസഞ്ചാരത്തെയും പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.

ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ചെലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിർമിക്കുന്ന ‘സെന്റർ ഫോർ ഇൻവെൻഷൻ, ഇന്നൊവേഷൻ, ഇൻകുബേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (സിഐഐഐടി)’ന്റെ തറക്കല്ലിടൽ പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ഈ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിപിപി സംരംഭമാണ്, കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മേഖലയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നൽകും.

ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവിൽ മണിപ്പൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്‌സിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള തറക്കല്ലിടലും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ഹരിയാനയിലെ മണിപ്പൂരിൽ ഇത്തരമൊരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനം എന്ന ആശയം 1990 ൽ ആദ്യമായി ഉയർന്നുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ കലയും സംസ്‌കാരവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം 240 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഇംഫാലിൽ നവീകരിച്ചതും നവീകരിച്ചതുമായ ഗോവിന്ദജീ ക്ഷേത്രം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി  വഹിച്ച സുപ്രധാന പങ്കിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഐഎൻഎ സമുച്ചയവും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

‘സബ്കാസാത്-സബ്കാ വികാസ്-സബ്കാ വിശ്വാസ്’ എന്ന മന്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായി, പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ വികാസ് കാര്യക്രമത്തിന് കീഴിൽ 130 കോടിയിലധികം വരുന്ന 72 പദ്ധതികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിടും. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ സമഗ്രവികസനത്തിന് ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിന് ഈ പദ്ധതികൾ സഹായകമാകും.

സംസ്ഥാനത്തെ കൈത്തറി വ്യവസായത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 100 കോടി രൂപയുടെ രണ്ട് പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിടൽ പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. 36 കോടി രൂപ, ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ നോങ്‌പോക്ക് കച്ചിംഗിലെ 'മെഗാ ഹാൻഡ്‌ലൂം ക്ലസ്റ്റർ', ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ 17,000 നെയ്ത്തുകാർക്കും മൊയ്‌റാംഗിലെ 'ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്‌ലൂം വില്ലേജിനും' പ്രയോജനം ചെയ്യും, ഇത് നെയ്ത്തുകാരെ സഹായിക്കുകയും മൊയ്‌റാംഗിന്റെയും ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ലോക്തക് തടാകത്തോട് ചേർന്ന് പ്രദേശവാസികൾക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

390 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിക്കുന്ന പുതിയ ചെക്കോണിൽ ഗവണ്മെന്റ്  റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്‌സിന്റെ നിർമാണത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിടും. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ സംയോജിത ഹൗസിങ് കോളനിയാണിത്. ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റിലെ ഇബുദൗ മാർജിംഗിൽ റോപ്‌വേ പദ്ധതിയുടെ തറക്കല്ലിടലും അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും.

പുതിയ വ്യാവസായിക പരിശീലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐടിഐ), കാങ്‌പോക്പി എൻഹാൻസിങ് സ്കിൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (ഇഎസ്‌ഡിഐ), ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പദ്ധതികൾ.

 പ്രധാനമന്ത്രി ത്രിപുരയിൽ

സംസ്ഥാന സന്ദർശന വേളയിൽ, മഹാരാജ ബിർ ബിക്രം (എംബിബി) വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുതിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിക്കും: മുഖ്യ മന്ത്രി ത്രിപുര ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജന, വിദ്യാജ്യോതി സ്‌കൂളുകളുടെ  മിഷൻ 100 പദ്ധതി എന്നിവയും ഉൾപ്പെടും. 

ഏകദേശം 450 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച, മഹാരാജ ബിർ ബിക്രം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുതിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ്,  30,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ളതും അത്യാധുനിക ഐടി നെറ്റ്‌വർക്ക് സംയോജിത സംവിധാനത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ളതുമായ അത്യാധുനിക കെട്ടിടമാണ്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രമത്തിന് അനുസൃതമായാണ് പുതിയ ടെർമിനൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ വികസനം.

നിലവിലുള്ള 100 ഹൈ/ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകളെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തോടും കൂടി വിദ്യാജ്യോതി സ്‌കൂളുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് വിദ്യാജ്യോതി സ്‌കൂളുകളുടെ പദ്ധതി മിഷൻ 100 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നഴ്‌സറി മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള 1.2 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദ്ധതിക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 500 കോടി രൂപ ചിലവാകും.

മുഖ്യ മന്ത്രി ത്രിപുര ഗ്രാമ സമൃദ്ധി യോജന ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രധാന വികസന മേഖലകളിലെ സേവന വിതരണത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ, ഗാർഹിക വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ, എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ റോഡുകൾ, എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, ഓരോ കുട്ടിക്കും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ യോജനയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാന മേഖലകൾ. വ്യത്യസ്‌ത മേഖലകളിലെ സേവന വിതരണത്തിനുള്ള  മാനദണ്ഡങ്ങൾ, താഴെത്തട്ടിൽ സേവന വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗ്രാമങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരബോധം ഉളവാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 

മോദിയുടെ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്: പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കൊപ്പം ‘പരീക്ഷ പേ ചർച്ച’
Share your ideas and suggestions for 'Mann Ki Baat' now!
Explore More
പരീക്ഷാ പേ ചര്‍ച്ച 2022-ല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, അധ്യാപകര്‍, രക്ഷിതാക്കള്‍ എന്നിവരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ആശയവിനിമയം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

പരീക്ഷാ പേ ചര്‍ച്ച 2022-ല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, അധ്യാപകര്‍, രക്ഷിതാക്കള്‍ എന്നിവരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ആശയവിനിമയം
India remains attractive for FDI investors

Media Coverage

India remains attractive for FDI investors
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർണർ 2022 മെയ് 19
May 19, 2022
പങ്കിടുക
 
Comments

Aatmanirbhar Defence takes a quantum leap under the visionary leadership of PM Modi.

Indian economy showing sharp rebound as result of the policies made under the visionary leadership of PM Modi.