പങ്കിടുക
 
Comments

ബ്രൂണെ സുൽത്താന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം 2021 ഒക്ടോബർ 28-ന് നടക്കുന്ന 18-ാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചകോടിയിൽ ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രത്തലവൻമാരും ,  ഗവണ്മെന്റ്  തലവന്മാരും   പങ്കെടുക്കും.

18-ാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി,  ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ സ്ഥിതി  അവലോകനം ചെയ്യുകയും കോവിഡ് -19, ആരോഗ്യം, വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, കണക്റ്റിവിറ്റി, വിദ്യാഭ്യാസം ,  സംസ്കാരം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന മേഖലകളിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും. പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പ്രാദേശിക അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടികൾ വർഷം തോറും നടക്കുകയും ഇന്ത്യയ്ക്കും ആസിയാനും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഇടപഴകാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ നടന്ന പതിനേഴാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു. 18-ാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയാണ്.

18-ാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി , ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവലോകനം ചെയ്യുകയും കോവിഡ് -19, ആരോഗ്യം, വ്യാപാരം, വാണിജ്യം, കണക്റ്റിവിറ്റി, വിദ്യാഭ്യാസം & സംസ്കാരം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന മേഖലകളിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യും. പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പ്രാദേശിക അന്തർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടികൾ വർഷം തോറും നടക്കുകയും ഇന്ത്യയ്ക്കും ആസിയാനും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഇടപഴകാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ നടന്ന പതിനേഴാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു. 18-ാമത് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയാണ്.

പങ്കിട്ട ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ചരിത്രപരവും നാഗരികവുമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തമായ അടിത്തറയിലാണ് ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം നിലകൊള്ളുന്നത്. ആസിയാൻ നമ്മുടെ  ആക്റ്റ് ഈസ്റ്റ് പോളിസിയുടെ കേന്ദ്രമാണ്, ഇന്തോ-പസഫിക്കിന്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട്. 2022 ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിന്റെ 30 വർഷങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തും. ഒരു ഉച്ചകോടി, മന്ത്രിതല യോഗങ്ങൾ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ആസിയാനും പതിവായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന നിരവധി സംഭാഷണ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ആസിയാൻ-ഇന്ത്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലും ഇഎഎസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കർ പങ്കെടുത്തു. വാണിജ്യ വ്യവസായ സഹമന്ത്രി ശ്രീമതി അനുപ്രിയ പട്ടേൽ 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ആസിയാൻ സാമ്പത്തിക മന്ത്രിമാർ + ഇന്ത്യ കൺസൾട്ടേഷനുകളിൽ  പങ്കെടുത്തു, അവിടെ സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത മന്ത്രിമാർ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.

2021 ഒക്ടോബർ 27-ന് നടക്കുന്ന 16-ാമത് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. ഇന്തോ-പസഫിക്കിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ നയിക്കുന്ന ഫോറമാണ് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഉച്ചകോടി. 2005 -ൽ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ തന്ത്രപരവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയപരവുമായ പരിണാമത്തിൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 ആസിയാൻ അംഗരാജ്യങ്ങളെ കൂടാതെ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, അമേരിക്ക, റഷ്യ 
 എന്നീ  രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടിയുടെ സ്ഥാപക അംഗമെന്ന നിലയിൽ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടി ശക്തിപ്പെടുത്താനും സമകാലിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കാനും ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ആസിയാൻ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഓൺ ഇൻഡോ-പസഫിക് (എഒഐപി), ഇന്തോ-പസഫിക് ഓഷ്യൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (ഐപിഒഐ) എന്നിവയ്‌ക്കിടയിലുള്ള സംയോജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഡോ-പസഫിക്കിൽ പ്രായോഗിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വേദി കൂടിയാണിത്. പതിനാറാമത് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഉച്ചകോടിയിൽ, നേതാക്കൾ മേഖലാ , അന്തർദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങളും സമുദ്ര സുരക്ഷ, ഭീകരവാദം, കോവിഡ് -19 സഹകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളും  ചർച്ച ചെയ്യും. കൂടാതെ  ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന  മാനസികാരോഗ്യം, ടൂറിസത്തിലൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കൽ,  ഹരിത വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നേതാക്കൾ അംഗീകരിക്കുമെന്ന്  പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 

'മൻ കി ബാത്തിനായുള്ള' നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പങ്കിടുക!
21 Exclusive Photos of PM Modi from 2021
Explore More
ഉത്തര്‍പ്രദേശ് വാരണാസിയിലെ കാശി വിശ്വനാഥ് ധാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ തര്‍ജമ

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ഉത്തര്‍പ്രദേശ് വാരണാസിയിലെ കാശി വിശ്വനാഥ് ധാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ തര്‍ജമ
India's Global Innovation Index ranking improved from 81 to 46 now: PM Modi

Media Coverage

India's Global Innovation Index ranking improved from 81 to 46 now: PM Modi
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM salutes people associated with vaccination drive on completion of 1 Year of Vaccine Drive
January 16, 2022
പങ്കിടുക
 
Comments
PM lauds role of doctors, nurses and healthcare workers for vaccination drive

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has saluted each and every individual who is associated with the vaccination drive on completion of 1 year of vaccine drive. The Prime Minister has lauded the role of doctors, nurses and healthcare workers for vaccination drive. He also said that India's vaccination programme has added great strength to the fight against COVID-19.

In response to a tweet by MyGovIndia, the Prime Minister, in a series of tweets said;

"Today we mark #1YearOfVaccineDrive.

I salute each and every individual who is associated with the vaccination drive.

Our vaccination programme has added great strength to the fight against COVID-19. It has led to saving lives and thus protecting livelihoods.

At the same time, the role of our doctors, nurses and healthcare workers is exceptional. When we see glimpses of people being vaccinated in remote areas, or our healthcare workers taking the vaccines there, our hearts and minds are filled with pride.

India’s approach to fighting the pandemic will always remain science based. We are also augmenting health infrastructure to ensure our fellow citizens get proper care.

Let us keep following all COVID-19 related protocols and overcome the pandemic."