പങ്കിടുക
 
Comments
സ്മരണിക നാണയവും തപാൽ സ്റ്റാമ്പും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു
ആദരണീയരായ ഗുരുക്കൻമാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്"
"നൂറുകണക്കിന് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അതിന്റെ ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ യാത്രയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനാവില്ല"
"ഔറംഗസേബിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ചിന്താഗതിക്ക് മുന്നിൽ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജി 'ഹിന്ദ് ദി ചാദർ' ആയി അഭിനയിച്ചു"
'ന്യൂ ഇന്ത്യ'യുടെ പ്രഭാവലയത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജിയുടെ അനുഗ്രഹം നാം അനുഭവിക്കുന്നു"
"ഗുരുക്കളുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ നാം 'ഏക് ഭാരത്' എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു"
"ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും സമ്പൂർണ്ണ സ്ഥിരതയോടെ സമാധാനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഇന്ത്യ ഒരുപോലെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു"

ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചുവപ്പു കോട്ടയിൽ    ഇന്ന്   ശ്രീ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജിയുടെ 400-ാമത് പ്രകാശ് പുരബിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജിക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി. 400 രാഗികൾ ശബാദ്/കീർത്തനം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുന്നു. ചടങ്ങിൽ സിഖ് നേതൃത്വം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആദരിച്ചു. സ്മരണിക നാണയവും തപാൽ സ്റ്റാമ്പും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു.

ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ രാജ്യം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് ബഹുമാന്യരായ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി ഗുരുക്കളുടെ പാദങ്ങളിൽ വണങ്ങി. ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ചെങ്കോട്ട രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെയും അഭിലാഷത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമായതിനാൽ അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം പ്രധാനമന്ത്രി അടിവരയിട്ടു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ചരിത്ര വേദിയിലെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നൂറുകണക്കിന് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ യാത്രയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവവും ശ്രീ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജിയുടെ 400-ാം പ്രകാശ് പുരവും ഒരേ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. “നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്നും അറിവിനും ആത്മീയതയ്ക്കുമൊപ്പം സമൂഹത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. അവർ ശക്തിയെ സേവനത്തിന്റെ ഒരു മാധ്യമമാക്കി മാറ്റി,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയെന്ന  ഈ നാട് വെറുമൊരു രാജ്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യവും മഹത്തായ പാരമ്പര്യവുമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷത്തെ തപസ്സുകൊണ്ടും ചിന്തകളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഋഷിമാരും ഗുരുക്കന്മാരും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു.” ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജിയുടെ അനശ്വര ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ശീഷ്ഗഞ്ച് സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര, ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീ മോദി പറഞ്ഞു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അക്രമം നടത്തിയവരുടെ മതഭ്രാന്തും കൊടും ക്രൂരതകളും പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. “ആ സമയത്ത്, ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജിയുടെ രൂപത്തിൽ ഉയർന്നുവന്നു. ഔറംഗസേബിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ചിന്താഗതിക്ക് മുന്നിൽ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ഒരു പാറപോലെ 'ഹിന്ദ് ദി ചാദർ' ആയി നിന്നു.”, പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജിയുടെ ത്യാഗം ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി തലമുറകൾക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്തസ്സും അതിന്റെ ബഹുമാനവും ബഹുമാനവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ശക്തികൾ അപ്രത്യക്ഷമായി, വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ശാന്തമായി, പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും അനശ്വരമായി നിലകൊള്ളുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ന്, ലോകം വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് ശ്രീ മോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 'നവ ഇന്ത്യയുടെ' പ്രഭാവലയത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ ജിയുടെ അനുഗ്രഹം നാം  അനുഭവിക്കുന്നു", പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഗുരുവിന്റെ സ്വാധീനവും അവരുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചവും ഉണ്ടെന്ന് അടിവരയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു, ഗുരു നാനാക്ക് ദേവ് ജി രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഒരു ത്രെഡിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചു. ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിന്റെ അനുയായികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിന്റെ അനുയായികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. പട്‌നയിലെ വിശുദ്ധ പട്‌ന സാഹിബിനെയും ഡൽഹിയിലെ രകബ്ഗഞ്ച് സാഹിബിനെയും പരാമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, “ഗുരുക്കളുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും 'ഏക് ഭാരത്' കാണുന്നു. സിഖ് പൈതൃകം ആഘോഷിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ സ്പർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ സാഹിബ്സാദാസിന്റെ മഹത്തായ ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഡിസംബർ 26 ന് വീർ ബൽ ദിവസ് ആഘോഷിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിഖ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തീർഥാടനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങളും സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. കർത്താർ സാഹിബിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു, നിരവധി സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെ തീർത്ഥാടനം എളുപ്പവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാക്കുന്നു. സ്വദേശ് ദർശൻ പദ്ധതിയ്ക്ക്  കീഴിൽ, ആനന്ദ്പൂർ സാഹിബും അമൃത്സർ സാഹിബും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടന സർക്യൂട്ട് വരുന്നു. ഹേംകുന്ത് സാഹിബിൽ റോപ്പ് വേ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബിന്റെ മഹത്വത്തിന് മുന്നിൽ വണങ്ങി ശ്രീ മോദി പറഞ്ഞു, “ശ്രീ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് ജി, നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയാണ്, കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ നാനാത്വത്തിന്റെയും ഏകത്വത്തിന്റെയും ജീവനുള്ള രൂപവുമാണ്. അതിനാൽ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കുകയും ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബിന്റെ വിശുദ്ധ 'സ്വരൂപം' എല്ലാ ആദരവോടെയും കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരു കല്ലും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഖുകാർക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും പൗരത്വത്തിന്റെ പാത തെളിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ ദാർശനിക കാതലിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു, “ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഭീഷണി ഉയർത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നും നാം ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി ചിന്തിക്കുന്നു. നാം സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പുരോഗതിയും നാം  മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും സമ്പൂർണ്ണ സ്ഥിരതയോടെ സമാധാനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഇന്ത്യ ഒരുപോലെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഗുരുക്കന്മാർ  നൽകിയ മഹത്തായ സിഖ് പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാണ് ഗുരുക്കന്മാർ പുതിയ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അവയെ ദത്തെടുക്കുകയും അവയിൽ  നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ ചിന്തയുടെ ഈ സാമൂഹിക പ്രചാരണം ചിന്താ തലത്തിൽ ഒരു നവീകരണമായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി തുടർന്നു, “പുതിയ ചിന്തയും നിരന്തരമായ കഠിനാധ്വാനവും 100% അർപ്പണബോധവും ഇതാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ സിഖ് സമൂഹത്തിന്റെ സ്വത്വം . ഇതാണ് ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ കാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം. നമ്മുടെ സ്വത്വത്തിൽ അഭിമാനിക്കണം. നാട്ടുകാരെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കണം, സ്വാശ്രയ ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കണം.

"പൂർണ്ണ പ്രസംഗം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Share your ideas and suggestions for 'Mann Ki Baat' now!
Explore More
76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം
How 5G Will Boost The Indian Economy

Media Coverage

How 5G Will Boost The Indian Economy
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Social Media Corner 4th October 2022
October 04, 2022
പങ്കിടുക
 
Comments

Top global financial executives predict India as a shining star amid global economic uncertainty

India is moving towards an era of all-round development under PM Modi’s government.