ਯੋਰ ਹਾਈਨੈੱਸ,

Excellencies,

ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ event ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

 ਮੇਰੇ Brother ਅਤੇ UAE ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਹਿਜ਼ ਹਾਈਨੈੱਸ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼ੇਖ ਮੋਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਯਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।


ਇਤਨੀ ਵਿਅਸਤਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। UAE ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ co-host ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਦਾ ਇਸ initiative ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭੀ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Friends,

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ carbon

credit ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ Commercial

 Element ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ Carbon Credit ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Social

 Responsibility ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ Green Credit ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
 

ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ nature ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਯਾਨੀ Tendency, ਦੂਸਰੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ Natural Tendency ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ Tendency ਹੈ।

 

ਇੱਕ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ Destructive

 Mindset ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਭੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੁਝ ਭੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।


ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਯਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ।


ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ Health ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ Health ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ Health ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, 

regular ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ (ਤੁਸੀਂ) ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ conscious ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ Positive Points ਜੁੜਨ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ Health ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ Positive

 Points ਜੁੜਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Green Credit ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ Green Credit ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ- ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ Health Card ਵਿੱਚ Green Credit ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਗ੍ਰੇਡਿਡ waste ਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ Green Credit ਦੇ Concept ਨਾਲ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਗ੍ਰੇਡਿਡ waste ਲੈਂਡ ਦੀ inventory ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੋਈ ਭੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, voluntary plantation ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ।
 

ਅਤੇ ਫਿਰ, ਇਸ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ Green

Credit ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ Tradeable ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ digital ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, plantation ਦੀ verification ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ।

 

ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੰਤ Ideas ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ Global

Platform ਭੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ plantation ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ideas, experiences, and

 innovations ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ collate ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ Knowledge ਰਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ, ਆਲਮੀ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ policies, practices ਅਤੇ green credits ਦੀ ਗਲੋਬਲ demand ਨੂੰ shape ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

 

Friends,

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

“ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ: ਰਕਸ਼ਤਿ ਰਕਸ਼ਿਤਾ”  (प्रकृति: रक्षति रक्षिता) ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ initiative ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ greener, cleaner ਅਤੇ better future ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ।

ਮੈਂ Mozambique ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

 

Explore More
77ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Popular Speeches

77ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
GST collection rises 12.5% YoY to ₹1.68 lakh crore in February, gross FY24 sum at ₹18.4 lakh crore

Media Coverage

GST collection rises 12.5% YoY to ₹1.68 lakh crore in February, gross FY24 sum at ₹18.4 lakh crore
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
If Bihar becomes Viksit, India will also become Viksit: PM Modi
March 02, 2024
Dedicates to nation and lays foundation stone for multiple oil and gas projects worth about Rs 1.48 lakh crore
Dedicates to nation and lays foundation stone for several development projects in Bihar worth more than Rs 13,400 crores
Inaugurates Hindustan Urvarak & Rasayan Ltd (HURL) fertilizer plant in Barauni
Inaugurates and lays foundation stone for several railway projects worth about Rs 3917 crores
Dedicates to nation ‘Bharat Pashudhan’ - a digital database for livestock animals in the country
Launches ‘1962 Farmers App’
“Bihar is full of enthusiasm and confidence due to power of double engine government”
“If Bihar becomes Viksit, India will also become Viksit”
“History is proof that India has remained empowered when Bihar and Eastern India have been prosperous”
“True social justice is achieved by ‘santushtikaran’, not ‘tushtikaran’. True social justice is achieved by saturation”
“Bihar is bound to be Viksit with the double efforts of the double-engine government”

बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गिरिराज सिंह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव और बेगुसराय से पधारे हुए उत्साही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।

जयमंगला गढ़ मंदिर और नौलखा मंदिर में विराजमान देवी-देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज विकसित भारत के लिए विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ बेगुसराय आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी विशाल संख्या में आप जनता-जनार्दन, आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है।

साथियों,

बेगूसराय की ये धरती प्रतिभावान युवाओं की धरती है। इस धरती ने हमेशा देश के किसान और देश के मज़दूर, दोनों को मजबूत किया है। आज इस धरती का पुराना गौरव फिर लौट रहा है। आज यहां से बिहार सहित, पूरे देश के लिए 1 लाख 60 हज़ार करोड़ रुपए उससे भी अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, डेढ़ लाख करोड़ से भी ज्यादा। पहले ऐसे कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगुसराय ले आया है। और इन योजनाओं में करीब-करीब 30 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के हैं। एक ही कार्यक्रम में सरकार का इतना बड़ा निवेश ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है। इससे बिहार के नौजवानों को यहीं पर नौकरी के, रोजगार के अनेकों नए अवसर बनेंगे। आज के ये प्रोजेक्ट, भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का माध्यम बनेंगे। आप रूकिए भैया बहुत हो गया आपका प्यार मुझे मंजूर है, आप रूकिए, आप बैठिए, आप चेयर पर से नीचे आ जाइए, प्लीज, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बैठिए...हां। आप बैठ जाइए, वो कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से, थक जाएंगे। आज की ये परियोजनाएं, बिहार में सुविधा और समृद्धि का रास्ता बनाएंगी। आज बिहार को नई ट्रेन सेवाएं मिली हैं। ऐसे ही काम है, जिसके कारण आज देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा-बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है- अबकी बार...400 पार!, अबकी बार...400 पार!, अबकी बार...400 पार! NDA सरकार...400 पार!

साथियों,

2014 में जब आपने NDA को सेवा का अवसर दिया, तब मैं कहता था कि पूर्वी भारत का तेज़ विकास ये हमारी प्राथमिकता है। इतिहास गवाह रहा है, जब-जब बिहार और ये पूर्वी भारत, समृद्ध रहा है, तब-तब भारत भी सशक्त रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुईं, तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर बड़ा। इसलिए मैं बेगुसराय से पूरे बिहार की जनता को कहता हूं- बिहार विकसित होगा, तो देश भी विकसित होगा। बिहार के मेरे भाई-बहन, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जब आपके बीच आया हूं तो मैं दोहराना चाहता हूं- ये वादा नहीं है- ये संकल्प है, ये मिशन है। आज जो ये प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, देश को मिले हैं, वो इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम हैं। इनमें से अधिकतर पेट्रोलियम से जुड़े हैं, फर्टिलाइज़र से जुड़े हैं, रेलवे से जुड़े हैं। ऊर्जा, उर्वरक और कनेक्टिविटी, यही तो विकास का आधार हैं। खेती हो या फिर उद्योग, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। और जब इन पर तेजी से काम चलता है, तब स्वाभाविक है रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, रोजगार भी मिलता है। आप याद कीजिए, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद पड़ चुका था, मैंने उसे फिर से चालू करने की गारंटी दी थी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। ये बिहार सहित पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पुरानी सरकारों की बेरुखी के कारण, बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, वहां जो कारखाने थे, वो बंद पड़े थे, मशीन सड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने, यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है- मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी यानि गारंटी जे पूरा होय छय !

साथियों,

आज बरौनी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का काम शुरु हो रहा है। इसके निर्माण के दौरान ही, हजारों श्रमिकों को महीनों तक लगातार रोजगार मिला। ये रिफाइनरी, बिहार में औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि बीते 10 साल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े 65 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स बिहार को मिले हैं, जिनमें से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। बिहार के कोने-कोने में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क पहुंच रहा है, इससे बहनों को सस्ती गैस देने में मदद मिल रही है। इससे यहां उद्योग लगाना आसान हो रहा है।

साथियों,

आज हम यहां आत्मनिर्भर भारत से जुड़े एक और ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। कर्नाटक में केजी बेसिन के तेल कुओं से तेल का उत्पादन शुरु हो चुका है। इससे विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी।

साथियों,

राष्ट्रहित और जनहित के लिए समर्पित मजबूत सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। जब परिवारहित और वोटबैंक से बंधी सरकारें होती हैं, तो वो क्या करती हैं, ये बिहार ने बहुत भुगता है। अगर 2005 से पहले के हालात होते तो बिहार में हज़ारों करोड़ की ऐसी परियोजनाओं के बारे में घोषणा करने से पहले सौ बार सोचना पड़ता। सड़क, बिजली, पानी, रेलवे की क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। 2014 से पहले के 10 वर्षों में रेलवे के नाम पर, रेल के संसाधनों को कैसे लूटा गया, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन आज देखिए, पूरी दुनिया में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की चर्चा हो रही है। भारतीय रेल का तेज़ी से बिजलीकरण हो रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह सुविधाओँ वाले बन रहे हैं।

साथियों,

बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का नुकसान देखा है, परिवारवाद का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय, ये एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। परिवारवाद, विशेष रूप से नौजवानों का, प्रतिभा का, सबसे बड़ा दुश्मन है। यही बिहार है, जिसके पास भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की एक समृद्ध विरासत है। नीतीश जी के नेतृत्व में NDA सरकार, यहां इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ RJD-कांग्रेस की घोर परिवारवादी कुरीति है। RJD-कांग्रेस के लोग, अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए, दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि समाज के साथ विश्वासघात है। ये सामाजिक न्याय नय, समाज क साथ विश्वासघात छय। वरना क्या कारण है कि सिर्फ एक ही परिवार का सशक्तिकरण हुआ। और समाज के बाकी परिवार पीछे रह गए? किस तरह यहां एक परिवार के लिए, युवाओं को नौकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, ये भी देश ने देखा है।

साथियों,

सच्चा सामाजिक न्याय सैचुरेशन से आता है। सच्चा सामाजिक न्याय, तुष्टिकरण से नहीं संतुष्टिकरण से आता है। मोदी ऐसे ही सामाजिक न्याय, ऐसे ही सेकुलरिज्म को मानता है। जब मुफ्त राशन हर लाभार्थी तक पहुंचता है, जब हर गरीब लाभार्थी को पक्का घर मिलता है, जब हर बहन को गैस, पानी का नल, घर में टॉयलेट मिलता है, जब गरीब से गरीब को भी अच्छा और मुफ्त इलाज मिलता है, जब हर किसान लाभार्थी के बैंक खाते में सम्मान निधि आती है, तब सैचुरेशन होता है। और यही सच्चा, सामाजिक न्याय है। बीते 10 वर्षों में मोदी की ये गारंटी, जिन-जिन परिवारों तक पहुंची हैं, उनमें से सबसे अधिक दलित, पिछड़े, अतिपिछड़े वही मेरे परिवार ही हैं।

साथियों,

हमारे लिए सामाजिक न्याय, नारीशक्ति को ताकत देने का है। बीते 10 सालों में 1 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं-बहनें इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आई हैं, उसका कारण है। 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं। मुझे खुशी है इसमें बिहार की भी लाखों बहनें हैं, जो अब लखपति दीदी बन चुकी हैं। और अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा सुनिए जरा याद रखना 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। हाल में हमने बिजली का बिल जीरो करने और बिजली से कमाई करने की भी योजना शुरु की है। पीएम सूर्यघर- मुफ्त बिजली योजना। इससे बिहार के भी अनेक परिवारों को फायदा होने वाला है। बिहार की NDA सरकार भी बिहार के युवा, किसान, कामगार, महिला, सबके लिए निरंतर काम कर रही है। डबल इंजन के डबल प्रयासों से बिहार, विकसित होकर रहेगा। आज इतना बड़ा विकास का उत्सव हम मना रहे हैं, और आप इतनी बड़ी तादाद में विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं। एक बार फिर आप सभी को विकास की, हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी तादाद में माताएं-बहनें आई हैं, उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए-

भारत माता की जय !

दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए-

भारत माता की जय !

भारत माता की जय !

भारत माता की जय !

बहुत-बहुत धन्यवाद।