“ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്രദൗത്യം ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും വിജയമാണ്”
“ബി-20 ന്റെ പ്രമേയമായ ‘റൈസിൽ’ (RAISE) ‘I’ എന്നത് നൂതനത്വത്തെ (Innovation) പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനൊപ്പം മറ്റൊരു ‘I’ കൂടി ഞാൻ കാണുന്നു – ഉൾച്ചേർക്കൽ (Inclusiveness)”
“നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യമുള്ളത് ‘പരസ്പരവിശ്വാസമാണ്’”
“ആഗോള വളർച്ചയുടെ ഭാവി വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാവിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു”
“കാര്യക്ഷമവും വിശ്വസനീയവുമായ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്ക് സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്”
“സുസ്ഥിരത അവസരവും ഒപ്പം വ്യവസായ മാതൃകയുമാണ്”
“‘ഗ്രഹസൗഹൃദ’ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്കായി ‘ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റി’ന്റെ ചട്ടക്കൂട് ഇന്ത്യ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്”
“സ്വയം കേന്ദ്രീകൃത സമീപനം ഏവരേയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പേരുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം”
“‘അന്താരാഷ്ട്ര ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ ദിന’ത്തിനായുള്ള സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് നാം തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കണം. ഇത് വ്യവസായങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനു കരുത്തേകാൻ സഹായിക്കും”
“ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സംയോജിതമായ സമീപനം ആവശ്യമാണ്”
“ധാർമിക നിർമിതബുദ്ധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗോള വ്യാവസായിക സമൂഹങ്ങളും ഗവൺമെന്റുകളും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്”
“പരസ്പരബന്ധിതമായ ലോകം എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത് കൂട്ടായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട ഗ്രഹവും കൂട്ടായ സമൃദ്ധിയും കൂട്ടായ ഭാവിയുമാണ്”

മഹതികളെ മാന്യരെ,

വിശിഷ്ടരായ  പ്രതിനിധികൾ,

നമസ്കാരം!

ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം ഉത്സവാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വ്യവസായ പ്രമുഖരായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ  ദൈർഘ്യമേറിയ വാർഷിക   ഉത്സവ സീസൺ ഒരു തരത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹവും ബിസിനസ്സുകളും ആഘോഷിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ഉത്സവകാലം. ഇത്തവണ ആഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഘോഷം ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ഐഎസ്ആർഒ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ സമയം, ഇന്ത്യൻ വ്യവസായവും വലിയ പിന്തുണ നൽകി. ചന്ദ്രയാനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ വ്യവസായം, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ, MSMEകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ആവശ്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ, ഈ വിജയം ശാസ്ത്രത്തിനും വ്യവസായത്തിനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇത്തവണ ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പം ലോകം മുഴുവൻ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഈ ആഘോഷം ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബഹിരാകാശ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ ആഘോഷം. ഈ ആഘോഷം പുതുമയെക്കുറിച്ചാണ്. ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ സുസ്ഥിരതയും സമത്വവും കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഈ ആഘോഷം. ബി 20 ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രമേയവും ഇതാണ് - RAISE. ഇത് ഉത്തരവാദിത്തം, ത്വരണം, നവീകരണം, സുസ്ഥിരത, സമത്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്. കൂടാതെ, അത് മാനവികതയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഒരു ഭൂമി, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാവി എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ബി 20  പ്രമേയമായ  "RAISE" ൽ ഇന്നൊവേഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 'I' അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പുതുമയ്‌ക്കൊപ്പം മറ്റൊരു 'ഞാൻ' കൂടി ഞാൻ കാണുന്നു. ആ 'ഞാൻ' എന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ്നസ് ആണ്. ജി-20-ൽ സ്ഥിരാംഗമാകാൻ ഇതേ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ ക്ഷണിച്ചു. B-20 ലും ആഫ്രിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയയുണ്ട്. ഈ ഫോറം അതിന്റെ സമീപനത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവോ അത്രയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആഗോള സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വളർച്ച സുസ്ഥിരമാക്കാനും ഇവിടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ മികച്ച വിജയം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ സമീപനത്തിന് കഴിയും.

 

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയും പ്രതികൂലവും ചില പാഠങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും, വിലപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമെന്നും പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മുമ്പ്, ലോകം ഏറ്റവും വലിയ പകർച്ചവ്യാധിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. ഈ പ്രതിസന്ധി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും എല്ലാ സമൂഹത്തെയും എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നതാണ് പാഠം. കൊറോണ മഹാമാരി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഈ പരസ്പര വിശ്വാസത്തെ തകർത്തു. അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, അങ്ങേയറ്റം സംവേദനക്ഷമതയോടെ, വിനയത്തോടെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ കൊടിമരവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. 100 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ, ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് അമൂല്യമായ ഒന്ന് നൽകി, അതാണ് വിശ്വാസം, പരസ്പര വിശ്വാസം.

കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ലോകത്തിന് അത് ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ, ലോകത്തിന്റെ ഫാർമസി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ 150 ലധികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകി. ലോകത്തിന് കൊറോണയ്‌ക്ക് വാക്‌സിനുകൾ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ വാക്‌സിൻ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രതികരണങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്. രാജ്യത്തെ 50 നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന ജി-20 യോഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രതിഭകളുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ. 'വ്യവസായ 4.0' കാലഘട്ടത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ മുഖമായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം എത്രത്തോളം ദൃഢമായോ അത്രത്തോളം സമൃദ്ധി ഇരുവരും കൈവരിക്കും. സാധ്യതകളെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അവസരങ്ങളിലേക്കും അഭിലാഷങ്ങളെ നേട്ടങ്ങളിലേക്കും മാറ്റാൻ ബിസിനസുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. അവ ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ, ആഗോളമോ പ്രാദേശികമോ ആകട്ടെ, ബിസിനസുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, ആഗോള വളർച്ചയുടെ ഭാവി ബിസിനസിന്റെ ഭാവിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളെ ,

COVID-19 ന് മുമ്പും ശേഷവും ലോകം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റാനാവാത്ത മാറ്റങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളെ മുമ്പത്തെപ്പോലെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല കാര്യക്ഷമമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരമൊരു വിതരണ ശൃംഖല ലോകത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൃത്യമായി തകർക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട്, ഇന്ന് ലോകം ഈ ചോദ്യവുമായി പൊരുതുമ്പോൾ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഇന്ത്യയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. കാര്യക്ഷമവും വിശ്വസനീയവുമായ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ആഗോള ബിസിനസുകൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം.

 

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ജി20 രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സംവാദങ്ങൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കുമുള്ള ഊർജസ്വലമായ ഒരു വേദിയായി ബിസിനസ്-20 ഉയർന്നുവന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. അതിനാൽ, ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ, സുസ്ഥിരത വളരെ നിർണായകമായ വിഷയമാണ്. സുസ്ഥിരത കേവലം നിയമങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിനിൽക്കരുതെന്ന് നാമെല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്; അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറണം. ആഗോള ബിസിനസുകൾ ഈ ദിശയിൽ ഒരു അധിക ചുവടുവെപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന. സുസ്ഥിരത ഒരു അവസരവും അതിൽത്തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലുമാണ്. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നൽകാം, അതാണ് മില്ലറ്റ്. ഈ വർഷം യുഎൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചെറുധാന്യ വർഷമായി ആചരിക്കുന്നു. ചെറുധാന്യങ്ങൾ സൂപ്പർ ഫുഡ് മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ചെറുകിട കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമാണ്. കൂടാതെ, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ബിസിനസിൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ജീവിതശൈലിക്കും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഒരു വിജയ മാതൃകയാണ്. അതുപോലെ, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ ആശയം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, ഇത് ബിസിനസുകൾക്ക് വലിയ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, ഞങ്ങൾ ഹരിത ഊർജ്ജത്തിൽ കാര്യമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ മേഖലയിൽ സൗരോർജ്ജ ശേഷിയിൽ ഞങ്ങൾ നേടിയ വിജയം ആവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ലോകത്തെ അതിനൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം, ഈ ശ്രമം അന്താരാഷ്ട്ര സൗരോർജ്ജ സഖ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ദൃശ്യമാണ്.

കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ലോകത്തിന് അത് ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ, ലോകത്തിന്റെ ഫാർമസി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ 150 ലധികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകി. ലോകത്തിന് കൊറോണയ്‌ക്ക് വാക്‌സിനുകൾ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ വാക്‌സിൻ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രതികരണങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്. രാജ്യത്തെ 50 നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന ജി-20 യോഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രതിഭകളുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ. 'വ്യവസായ 4.0' കാലഘട്ടത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ മുഖമായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം എത്രത്തോളം ദൃഢമായോ അത്രത്തോളം സമൃദ്ധി ഇരുവരും കൈവരിക്കും. സാധ്യതകളെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അവസരങ്ങളിലേക്കും അഭിലാഷങ്ങളെ നേട്ടങ്ങളിലേക്കും മാറ്റാൻ ബിസിനസുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. അവ ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ, ആഗോളമോ പ്രാദേശികമോ ആകട്ടെ, ബിസിനസുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, ആഗോള വളർച്ചയുടെ ഭാവി ബിസിനസിന്റെ ഭാവിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

കോവിഡ് -19 ന് മുമ്പും ശേഷവും ലോകം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റാനാവാത്ത മാറ്റങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളെ മുമ്പത്തെപ്പോലെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല കാര്യക്ഷമമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരമൊരു വിതരണ ശൃംഖല ലോകത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൃത്യമായി തകർക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട്, ഇന്ന് ലോകം ഈ ചോദ്യവുമായി പൊരുതുമ്പോൾ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഇന്ത്യയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. കാര്യക്ഷമവും വിശ്വസനീയവുമായ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ആഗോള ബിസിനസുകൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം.

 

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ജി20 രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സംവാദങ്ങൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കുമുള്ള ഊർജസ്വലമായ ഒരു വേദിയായി ബിസിനസ്-20 ഉയർന്നുവന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. അതിനാൽ, ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ, സുസ്ഥിരത വളരെ നിർണായകമായ വിഷയമാണ്. സുസ്ഥിരത കേവലം നിയമങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിനിൽക്കരുതെന്ന് നാമെല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്; അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറണം. ആഗോള ബിസിനസുകൾ ഈ ദിശയിൽ ഒരു അധിക ചുവടുവെപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന. സുസ്ഥിരത ഒരു അവസരവും അതിൽത്തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലുമാണ്. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നൽകാം, അതാണ് മില്ലറ്റ്. ഈ വർഷം യുഎൻ അന്താരാഷ്ട്ര മില്ലറ്റ് വർഷമായി ആചരിക്കുന്നു. തിനകൾ സൂപ്പർ ഫുഡ് മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ചെറുകിട കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമാണ്. കൂടാതെ, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ബിസിനസിൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ജീവിതശൈലിക്കും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഒരു വിജയ-വിജയ മാതൃകയാണ്. അതുപോലെ, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ ആശയം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, ഇത് ബിസിനസുകൾക്ക് വലിയ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, ഞങ്ങൾ ഹരിത ഊർജ്ജത്തിൽ കാര്യമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ മേഖലയിൽ സൗരോർജ്ജ ശേഷിയിൽ ഞങ്ങൾ നേടിയ വിജയം ആവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ലോകത്തെ അതിനൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം, ഈ ശ്രമം അന്താരാഷ്ട്ര സൗരോർജ്ജ സഖ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ദൃശ്യമാണ്.

സുഹൃത്തുക്കൾ,

കൊറോണയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ലോകത്ത്, ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ബോധവാന്മാരായി മാറിയതായി നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം. ഡൈനിംഗ് ടേബിളിൽ മാത്രമല്ല, വാങ്ങലുകൾ നടത്തുമ്പോഴും ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും ആരോഗ്യ ബോധം ദൃശ്യമാണ്. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുന്നു. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും സാധ്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും വേവലാതിപ്പെടുന്നു. ഇത് വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല; അതിന്റെ ഭാവി പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ഗ്രഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് ബിസിനസുകൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരേ ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് എന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മിഷൻ ലൈഫ് ഈ തത്ത്വചിന്തയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗ്രഹ അനുകൂല വ്യക്തികളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുക, ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഓരോ ജീവിതശൈലി തീരുമാനങ്ങളും ബിസിനസ്സ് ലോകത്ത് ചില സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ജീവിതരീതികളും ബിസിനസ്സുകളും ഗ്രഹത്തിന് അനുകൂലമാകുമ്പോൾ, പല പ്രശ്നങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും കുറയും. പാരിസ്ഥിതിക പരിഗണനകൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ബിസിനസിനെയും വിന്യസിക്കുന്നതിൽ നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റിനായി ഇന്ത്യ ഒരു ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെക്കാലമായി കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന ആശയത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുമുണ്ട്. ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു. 'പ്ലാനറ്റ് പോസിറ്റീവ്' പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റ്. ആഗോള ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ പ്രമുഖരും ഇതിൽ ചേരാനും ഇതിനെ ഒരു ആഗോള പ്രസ്ഥാനമാക്കാനും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

 

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഒരു പരമ്പരാഗത ബിസിനസ് സമീപനവും നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ബ്രാൻഡുകൾ, വിൽപ്പന എന്നിവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്; അത് പോരാ. ഒരു ബിസിനസ് എന്ന നിലയിൽ, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യ നടപ്പാക്കിയ നയങ്ങൾ കാരണം, 13 കോടിയിലധികം ആളുകളെ വെറും 5 വർഷത്തിനിടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തിയവർ, നവ മധ്യവർഗം, ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താക്കളാണ്, കാരണം അവർ പുതിയ അഭിലാഷങ്ങളുമായി വരുന്നു. ഈ നവ മധ്യവർഗം ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ദരിദ്രർക്ക് അനുകൂലമായ ഭരണം ദരിദ്രർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇടത്തരക്കാർക്കും നമ്മുടെ എംഎസ്എംഇകൾക്കും (സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ) ഗുണം ചെയ്തു. അടുത്ത 5-7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മധ്യവർഗത്തിന്റെ വളർച്ച എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. അതിനാൽ, ഓരോ ബിസിനസ്സും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യവർഗത്തിന്റെ വാങ്ങൽ ശേഷി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ. ഈ വാങ്ങൽ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഇത് ബിസിനസുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് വശങ്ങളിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തുല്യമായി എങ്ങനെ സന്തുലിതമാക്കാമെന്ന് നാം പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ സ്വയം കേന്ദ്രീകൃതമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കോ ലോകത്തിനോ പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിർണായക പദാർത്ഥങ്ങൾ, അപൂർവ ഭൂമി വസ്തുക്കൾ, മറ്റ് നിരവധി ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നാം  ഈ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു. ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളമുണ്ട്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ല, മറിച്ച് മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിക്കും ആവശ്യമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അത് ഒരു ആഗോള ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ മാതൃകയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇത് ഞാൻ നൽകുന്ന ഗുരുതരമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭകരമായ വിപണി നിലനിർത്താനാകും. ഇത് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഒരു കമ്പോളമായി മാത്രം കണക്കാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കില്ല. അധികം വൈകാതെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെപ്പോലും ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. പുരോഗതിയിൽ എല്ലാവരെയും തുല്യ പങ്കാളികളാക്കുക എന്നതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി. നിരവധി ആഗോള വ്യവസായ പ്രമുഖർ ഇവിടെയുണ്ട്. ബിസിനസ്സുകളെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനാകുമോ? ഈ ഉപഭോക്താക്കൾ വ്യക്തികളോ രാജ്യങ്ങളോ ആകാം. അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി വർഷം തോറും നടത്തുന്ന ഒരു കാമ്പെയ്‌നിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമോ? എല്ലാ വർഷവും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും അവരുടെ വിപണികളുടെയും നന്മയ്ക്കായി സ്വയം പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ ആഗോള ബിസിനസുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചുകൂടാനാകുമോ?

സുഹൃത്തുക്കൾ,

ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വർഷത്തിൽ ഒരു സമർപ്പിത ദിനം സ്ഥാപിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബിസിനസുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചുകൂടാനാകുമോ? നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ലോകം ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. കാർബൺ ക്രെഡിറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്രം മാറ്റാൻ കഴിയുമോ? നിർബന്ധിത ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനത്തിന് പകരം ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാം. ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ ദിനം ആരംഭിക്കുന്നതും അത് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായ ഗുണപരമായ സ്വാധീനവും സങ്കൽപ്പിക്കുക. കൺസ്യൂമർ കെയറിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ, അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും സ്വയം പരിഹരിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ, ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ ദിന ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു സംരംഭം ബിസിനസുകളും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഉപഭോക്താക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്ത് ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് നാം ഓർക്കണം; ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ആഗോള ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ഇന്ന്, ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ്സ് നേതാക്കൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ, ബിസിനസ്സിന്റെയും മാനവികതയുടെയും ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഊർജ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി, ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ജലസുരക്ഷ, സൈബർ സുരക്ഷ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് ബിസിനസുകളെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ, നാം നമ്മുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാലക്രമേണ, 10-15 വർഷം മുമ്പ് സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി. ഇതിന് ഉയർന്ന സംയോജിത സമീപനം ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും ആശങ്കകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു ആഗോള ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്കും  (എഐ) സമാനമായ ഒരു സമീപനം ആവശ്യമാണ്. ലോകം നിലവിൽ എഐ-യെ കുറിച്ചുള്ള ആവേശത്തിലാണ്, എന്നാൽ ഈ ആവേശത്തിൽ, ധാർമ്മിക പരിഗണനകളും ഉണ്ട്. നൈപുണ്യവും പുനർ-നൈപുണ്യവും, അൽഗോരിതമിക് ബയസ്, എഐയുടെ സാമൂഹിക സ്വാധീനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നാമെല്ലാവരും ഒത്തുചേരേണ്ടതുണ്ട്. Ethical AI-യുടെ വിപുലീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗോള ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളും സർക്കാരുകളും സഹകരിക്കണം. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നാം വിശകലനം ചെയ്യണം. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും തടസ്സം കൂടുതൽ ആഴമേറിയതും വ്യാപകവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും ആയിത്തീരുന്നു. ഈ വെല്ലുവിളിക്ക് ആഗോള ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ ഒരു പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ വെല്ലുവിളികൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. വ്യോമയാന മേഖല വളരുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക മേഖല മുന്നേറുമ്പോൾ, അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ലോകം ചട്ടക്കൂടുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അതിനാൽ, ഉയർന്നുവരുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകളിലും വിചിന്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ബി -20-നോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കൾ,

ബിസിനസുകൾ അതിരുകൾക്കും അതിർത്തികൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വിജയകരമായി മുന്നേറി. ബിസിനസ്സുകളെ കേവലം  താഴെ തട്ടിനുമപ്പുറത്തേയ്‌ക്ക്‌  കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമയമാണിത്. വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധശേഷിയിലും സുസ്ഥിരതയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ബി20 ഉച്ചകോടി ഒരു കൂട്ടായ പരിവർത്തനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കണക്റ്റുചെയ്‌ത ലോകം സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെയുള്ള കണക്ഷൻ മാത്രമല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഇത് പങ്കിടുന്ന  സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല,  പങ്കിടുന്ന ഉദ്ദേശ്യം,  പങ്കിടുന്ന ഗ്രഹം,  പങ്കിടുന്ന സമൃദ്ധി,  പങ്കിടുന്ന ഭാവി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും കൂടിയാണ്.

നന്ദി.

വളരെ നന്ദി!

 

Explore More
77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം
Indian Air Force’s Made-in-India Samar-II to shield India’s skies against threats from enemies

Media Coverage

Indian Air Force’s Made-in-India Samar-II to shield India’s skies against threats from enemies
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi offers prayers at submerged city of Dwarka
February 25, 2024

The Prime Minister, Shri Narendra Modi went underwater, in the deep sea and prayed at the site where the submerged city of Dwarka is. This experience offered a rare and profound connection to India's spiritual and historical roots.

PM Modi paid homage to Dwarka, a city that continues to captivate imaginations with its rich cultural and spiritual legacy. Underwater, He offered peacock feathers also as tribute.

The Prime Minister posted on X:

“To pray in the city of Dwarka, which is immersed in the waters, was a very divine experience. I felt connected to an ancient era of spiritual grandeur and timeless devotion. May Bhagwan Shri Krishna bless us all.”