ആദരണീയ പ്രസിഡന്റ് സാമിയ ഹസൻ ജി, ബഹുമാന്യരേ 

ഒന്നാമതായി, ടാൻസാനിയ പ്രസിഡന്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തെയും ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ടാൻസാനിയയുടെ പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനമാണിത്. എന്നാൽ അവർ ഇന്ത്യയുമായും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുമായും വളരെക്കാലമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയോടുള്ള അവരുടെ അടുപ്പവും പ്രതിബദ്ധതയും എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.

G20 യിലെ സ്ഥിരാംഗമായി ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം, ആദ്യമായാണ്  ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രത്തലവനെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമ്മുക്ക്  അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ, ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് പലമടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളെ,

ഇന്ത്യയും ടാൻസാനിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് ചരിത്രപരമായ ദിവസമാണ്.

ഇന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഫോർമുലയിൽ നാം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഈ ഭാവി തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് അടിത്തറയിടുന്ന നിരവധി പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

പരസ്പര വ്യാപാരത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനും ഇന്ത്യയും ടാൻസാനിയയും പ്രധാന പങ്കാളികളാണ്.

പ്രാദേശിക കറൻസികളുടെ വ്യാപാരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിലാണ് ഇരുവിഭാഗവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് തുടരും.

ആഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലുതും അടുത്തതുമായ വികസന പങ്കാളിയാണ് ടാൻസാനിയ.

ഐസിടി കേന്ദ്രങ്ങൾ, തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം, പ്രതിരോധ പരിശീലനം, ITEC, ICCR സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ടാൻസാനിയയുടെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനും ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യ ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ജലവിതരണം, കൃഷി, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ടാൻസാനിയയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രതിബദ്ധതയോടെ, ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും.

സാൻസിബാറിൽ കാമ്പസ് തുറക്കാനുള്ള ഐഐടി മദ്രാസിന്റെ തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്.

ടാൻസാനിയയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, സമീപ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ഇത് മാറും.

ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വികസന യാത്രയുടെ പ്രധാന സ്തംഭമാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ.

ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് പങ്കിടൽ സംബന്ധിച്ച ഇന്നത്തെ കരാർ ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ടാൻസാനിയയിൽ യുപിഐയുടെ വിജയഗാഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളെ,

പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ, അഞ്ച് വർഷത്തെ റോഡ് മാപ്പിന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിലൂടെ സൈനിക പരിശീലനം, സമുദ്ര സഹകരണം, ശേഷി വികസനം, പ്രതിരോധ വ്യവസായം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ മാനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കും.

ഊർജ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയും ടാൻസാനിയയും തമ്മിൽ അടുത്ത സഹകരണമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഊർജ്ജ  സംവിധാനങ്ങൾ  കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ സുപ്രധാന മേഖലയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു.

ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച ആഗോള ജൈവ ഇന്ധന സഖ്യത്തിൽ ചേരാൻ ടാൻസാനിയ തീരുമാനിച്ചതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.

കൂടാതെ, ഇന്റർനാഷണൽ ബിഗ് ക്യാറ്റ് അലയൻസിൽ ചേരാനുള്ള ടാൻസാനിയയുടെ തീരുമാനം വലിയ പൂച്ചകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ഇന്ന്, പൊതുക്ഷേമത്തിനായി ബഹിരാകാശവും ആണവ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകി. ഈ സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ മൂർത്തമായ സംരംഭങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.

സുഹൃത്തുക്കൾ,

ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗോളവും മേഖലാപരവുമായ   നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, സമുദ്ര സുരക്ഷ, കടൽക്കൊള്ള, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിന് പരസ്പര ഏകോപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകി.

ഇന്തോ-പസഫിക്കിലെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ടാൻസാനിയയെ വിലയേറിയ പങ്കാളിയായി കാണുന്നു.

മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് ഭീകരതയെന്ന് ഇന്ത്യയും ടാൻസാനിയയും സമ്മതിക്കുന്നു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ മേഖലയിൽ പരസ്പര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.

സുഹൃത്തുക്കളെ ,

ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണി നമ്മുടെ ശക്തവും പ്രായമായതുമായ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്.

ഗുജറാത്തിലെ മാൻഡ്വി തുറമുഖത്തിനും സാൻസിബാറിനും ഇടയിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നു.

കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ സാൻസ് തീരത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സിദി ഗോത്രം ഉത്ഭവിച്ചത്.

ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ടാൻസാനിയയെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വീടായി കണക്കാക്കുന്നു.

പ്രസിഡന്റ് ഹസന്റെ പരിചരണത്തിന് ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

യോഗയ്‌ക്കൊപ്പം കബഡിയുടെയും ക്രിക്കറ്റിന്റെയും പ്രചാരവും ടാൻസാനിയയിൽ വർധിക്കുകയാണ്.

ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ തുടർന്നും പരിശ്രമിക്കും.

ബഹുമാന്യരേ

ഒരിക്കൽ കൂടി, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

വളരെ നന്ദി.

 

Explore More
77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം
India is a top-tier security partner, says Australia’s new national defence strategy

Media Coverage

India is a top-tier security partner, says Australia’s new national defence strategy
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർണർ 2024 ഏപ്രിൽ 22
April 22, 2024

PM Modi's Vision for a Viksit Bharat Becomes a Catalyst for Growth and Progress Across the Country