പങ്കിടുക
 
Comments
PM Modi’s two schemes to promote cashless transactions a Christmas gift to remember
Lucky Grahak Yojana and Digi Dhan Vyapar Yojana to boost cashless transactions in the country
Niti Aayog announces, daily, weekly & mega-wards for digital transactions

അഴിമതിയും കള്ളപ്പണവും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിപത്തുകളെ നേരിടാന്‍ ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെയന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടരവര്ഷവമായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിയത്. കറന്സിര കുറഞ്ഞ സമ്പദ്ഘടനയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിനും ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ തന്ത്രപരമായ നിരവധി പരിപാടികള്ക്ക് 2016 ഫെബ്രുവരിയില്‍ തന്നെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കികയിരുന്നു. 2016 മേയില്‍ നടത്തിയ മന്‍ കി ബാത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഈ നടപടികള്‍ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പണമിടപാടുകള്‍ കറന്സി1രഹിതമാക്കാന്‍ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനവും ചെയ്തിരുന്നു. ''നാം സ്വയം കറന്സി‍രഹിത ഇടപാടുകള്ക്ക് തയാറാകുകയാണെങ്കില്‍ നമുക്ക് പിന്നീട് നോട്ടിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വ്യാപാരം സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിന് സുതാര്യതയുമുണ്ടാകും. കൈയ്ക്കടിയിലൂടെയുള്ള ഇടപാടുകള്‍ ഇല്ലാതാകും, അതിലൂടെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ എന്റെ നാട്ടുകാരോട് അഭ്യര്ത്ഥി ക്കുകയാണ്, കുറഞ്ഞപക്ഷം നമുക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കാം. തുടക്കം കുറിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ സുഗമമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ കഴിയും. നമ്മുടെ കൈകളില്‍ ഇത്രയുമധികം മൊബൈലുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് 20 വര്ഷംട മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നോ. പതിയെ നമ്മള്‍ ആ സ്വഭാവത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് അവയില്ലാതെ നമുക്ക് കഴിയാനാവില്ല. ഈ കറന്സിിരഹിത സമൂഹത്തിനും അത്തരമൊരു രൂപമുണ്ടായേക്കാം. എത്ര വേഗത്തില്‍ അത് സംഭവിക്കുന്നുവോ അത് അത്രയും മെച്ചമായിരിക്കും''. എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്,
ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നില്ക്ണ്ടുകൊണ്ട് ഗവണ്മെ്ന്റ് സ്വീകരിച്ച നിരവധി നടപടികള്‍ ഇത്തരുണത്തില്‍ ഓര്ക്കാം . ഇത് മുന്നില്ക ണ്ടാണ് സാമ്പത്തികാശ്ലേഷണ പദ്ധതിക്കായി വലിയ പരിശ്രമം നടത്തിയത്. ജന്ധഇന്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറന്നുതും, ആധാര്‍ കാര്ഡി്ന് നിയമപരമായ അടിത്തറ നല്കിണയതും, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നേരിട്ട് കൈമാറാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതും, റുപേ കാര്ഡുയകള്‍ കൊണ്ടുവന്നതുമൊക്കെ ഇത് മുന്നില്‍ കണ്ടാണ്. അതോടൊപ്പം കണക്കില്പ്പെങടാത്ത പണം സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശവും ഇതായിരുന്നു. ഈ ഉദ്യമത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന നാഴികല്ലായിരുന്നു 500 രൂപ,1000 രൂപ നോട്ടുകളുടെ മൂല്യശോഷണ നടപടി. നാണയമൂല്യശോഷണത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിലുടനീളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകളില്‍ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി. നവംബര്‍ 9ന് ശേഷം പ്രധാനമായും ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട തുകയുടെ അളവിലും മൂല്യത്തിലും വലിയ വര്ദ്ധ നയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. (താഴേ നല്കിുയിട്ടുള്ള ചിത്രത്തില്‍ ഇത് വ്യക്തമാണ്)

To increase overall transparency in the economy and to remove the pernicious influence of cash on the political and economic system, it is essential that we take a longer term view and bring in measures that would influence the behaviour of the consumers as well as merchants to shift to digital payment instruments. It is now possible by leveraging technology to carry out business transactions digitally through mechanisms like UPI, USSD, Ru Pay cards and Aadhar Enabled Payment System (AEPS). In a country like India where 65% of the population is below 35 years of age, whose IT prowess is well recognized and where even poor and illiterate people exercise their franchise through EVMs, this transformation toward digital economy is definitely possible, provided the citizens resolve to do so.

NITI Aayog announces the launch of the schemes Lucky Grahak Yojana and the Digi-धन Vyapar Yojana to give cash awards to consumers and merchants who utilize digital payment instruments for personal consumption expenditures. The scheme specially focuses on bringing the poor, lower middle class and small businesses into the digital payment fold. It has been decided that National Payment Corporation of India (NPCI) shall be the implementing agency for this scheme. It would be useful to reiterate that NPCI is a not for profit company which is charged with a responsibility of guiding India towards being a cashless society.

The primary aim of these schemes is to incentivize digital transactions so that electronic payments are adopted by all sections of the society, especially the poor and the middle class. It has been designed keeping in mind all sections of the society and their usage patterns. For instance, the poorest of poor will be eligible for rewards by using USSD. People in village and rural areas can participate in this scheme through AEPS. The scheme will become operational with the first draw on 25th December, 2016 (as a Christmas gift to the nation) leading up to a Mega Draw on Babasaheb Ambedkar Jayanti on 14th April 2017. It will comprise of two major components, one for the Consumers and the other for the Merchants:

a) Lucky Grahak Yojana [Consumers]:

  1. Daily reward of Rs 1000 to be given to 15,000 lucky Consumers for a period of 100 days;
  2. Weekly prizes worth Rs 1 lakh, Rs 10,000 and Rs. 5000 for Consumers who use the alternate modes of digital Payments

This will include all forms of transactions viz. UPI, USSD, AEPS and RuPay Cards but will for the time being exclude transactions through Private Credit Cards and Digital Wallets.

b) Digi-धन Vyapar Yojana[ Merchants]:

  1. Prizes for Merchants for all digital transactions conducted at Merchant establishments
  2. Weekly prizes worth Rs. 50,000, Rs 5,000 and Rs. 2,500

c) Mega Draw on 14th of April – Ambedkar Jayanti

  1. 3 Mega Prizes for consumers worth Rs 1 cr, 50 lakh, 25 lakh for digital transactions between 8th November, 2016 to 13th April, 2017 to be announced on 14th April, 2017
  2. 3 Mega Prizes for merchants worth Rs 50 lakhs, 25 lakh, 12 lakh for digital transactions between 8th November, 2016 to 13th April, 2017 to be announced on 14th

To ensure that the focus of the scheme is on small transactions (entered into by common people), incentives shall be restricted to transactions within the range of Rs 50 and Rs 3000. All transactions between consumers and merchants; consumers and government agencies and all AEPS transactions will be considered for the incentive scheme.

The winners shall be identified through a random draw of the eligible Transaction IDs [which are generated automatically as soon as the transaction is completed] by software to be especially developed by NPCI for this purpose. NPCI has been directed to ensure a technical and security audit of the same to ensure that the technical integrity of the process is maintained.

The estimated expenditure on the first phase of the scheme (up to 14th April 2017) is likely to be 340 Crores . The Government will simultaneously carry out a review for further implementation. India is transitioning at a rapid rate from a cash-user society to a cashless society. This is a historic moment in our nation’s history when our nation is shedding old habits and rapidly adopting new means which shall propel us into a truly modern age.

 

PPT on ‘INCENTIVIZING DIGITAL PAYMENTS’

Explore More
77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം
Head-on | Why the India-Middle East-Europe corridor is a geopolitical game-changer

Media Coverage

Head-on | Why the India-Middle East-Europe corridor is a geopolitical game-changer
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM congratulates Neha Thakur for winning Silver medal in Girl's Dinghy - ILCA4 event
September 26, 2023
പങ്കിടുക
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated Neha Thakur for winning Silver medal in Girl's Dinghy - ILCA4 event at Asian Games.

In a X post, the Prime Minister said;

“A shining example of dedication and perseverance!

Neha Thakur has secured a Silver medal in Girl's Dinghy - ILCA4 event.

Her exceptional performance is a testament to her talent and hard work. Congratulations to her and best wishes for her future endeavours.”