doctors

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਸਮ ਦੀ 60ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠਨਮਸਕਾਰ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਸ’ ਦੀ 60ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਤਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚੋਟ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੁਵਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ, Physiotherapist ਹਰ ਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ symbol of hope ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ symbol of resilience ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ symbol of recovery ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ injury ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੌਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੌਜਿਕਲ challenge ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Physiotherapist ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿ
February 11, 2023