Share
 
Comments
চহি ৭৫শুরবা ইন্দিপেন্দেন্স থৌরম পাংথোকপগী য়ুম্বী ৫ খন্দোকখ্রে
সনাতন ভারতপু ইকাই খুম্নবা অমসুং মোদর্ন ইন্দিয়াবু ঙালহনবা অসিনা থৌরম অসি মশক তাক্কনি: পি.এম.
ইন্দিয়ন করোর ১৩০ অমা শরুক য়াবা অসিনা চহি ৭৫শুরবা ইন্দিয়াগী ইন্দিপেন্দেন্স থৌরম পাংথোকপা অসিগী মরুওইবা অমনি: পি.এম.

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা লুচিংবা নেস্নেল কম্মিতিনা চহি ৭৫শুরবা ইন্দিপেন্দেন্স নিংশিং থৌরম পাংথোকপগী, আজাদী কা অমরুত মাহোৎসবকী অহানবা মিতিং ঙসি পাংথোকখ্রে। প্রধান মন্ত্রীনা পুল্লিবা অসি ভিদিও কনফরেন্সকী খুত্থাংদা ৱা ঙাংখি। নেস্নেল কমিতি অসিগী মীওই কয়া অমনা হায়বদি গবর্নর, য়ুনিয়ন মিনিস্তরশিং, চীফ মিনিস্তরশিং, রাজনিতিগী লুচিংবশিং, সাইন্তিস্তশিং ওফিসিএলশিং, মেদিয়াগী মীওইশিং, আর্তিস্তশিং অমসুং ফিল্মগী মীওইশিং, শান্নরোইশিং অমসুং অতৈ শক্নাইরবা মীওইশিংনা মিতিং অসিদা শরুক য়াখি।

মিতিং অসিদা পাউতাক পীনবা নেস্নেল কমিতিগী মেম্বরশিং মখোয় অদুদি হন্নগী প্রেসিদেন্ত শ্রমতি প্রতিভা দেবী সিংহ পতিল, হান্নগী প্রধান মন্ত্রী শ্রী ঐচ. দি.দেবে গৌদা, শ্রী নবিন পাতনাইক, শ্রী মালিকার্জুন খার্গে, শ্রীমতি মৈরা কুমার, শ্রীমতি সুমিত্রা মহাজন, শ্রী জে.পি. নদা অমসুং মৌলানা ৱাহিদুদিন খান য়াওরি। কমিতি অসিগী মেম্বর অসিনা প্রধান মন্ত্রীবু আজাদী কা অমরুত মাহোৎসব অসিবু শিল-লাংবগীদমক থাগৎপা ফোংদোকখি। মখোয়না মাহোৎসব অসিবু মখা তানা চাওথোক্নবা মখোয়গী পাউতাকশিং পীখি। য়ুনিয়ন হোম মিনিস্তরনা হায় মদুদি মতুংদা অসিগুম্বা মিতিং অসি পাংথোক্লগনি অমসুং ঙসি পীখিবা পাউতাকশিং অসি অয়াবা পীরগনি।

থৌরম অসিদা ৱা ঙাংলদুনা, প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি ইন্দিপেন্দেন্সকী ৭৫শুবা থৌরম অসি পুক্নিং হুনিঙাই ওইবা অমসুং থৌরম অসিদা পুৱারীগী ওইবা মওংদা পাংথোক্কনি। মহাক্না কমিতিগী মেম্বরশিং অসিগী অনৌবা ৱাখল্লোল অসিদা থাগৎপা ফোংদোকখি। মহাক্না ইন্দিপেন্দেন্সকী ৭৫শুবা মাহোৎসব থৌরম অসি ইন্দিয়াগী মীয়ামদা কৎখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি ইন্দিপেন্দেন্সকী ৭৫শুবা ফেস্তিবেল অসি, নিং-খা তম্বগী হোৎনখিবা, অথৌবশিংদা শ্রদ্ধাঞ্জলী কৎপা অমসুং মখোয়গী ভারত শেম্বগী ৱাশক অসি থৌরম অসিদা উবা ফংগনি। মহাক্না মখা তানা হায় মদুদি ফেস্তিবেল অসিনা সনাতন ভারতকী ইকাই খুম্নবা অমসুং মোদর্ন ইন্দিয়াগী মঙাল ফংগনি। মহাক্না হায় ফেস্তিবেল অসিনা মুনিশিংগী লাইনিং-লাইশোনগী ওইবা মমি তাগনি অমসুং সাইন্তিস্তশিংগী হৈ-শিংবা অমসুং মপাঙ্গলশু উবা ফংগনি। মহাক্না হায় মদুদি থৌরম অসিনা চহি ৭৫গী মায় পাকপা অসি মালেমদা উৎপা ঙমগনি অমসুং লাক্কদৌরিবা চহি ২৫গী পাম্বৈ অমসু য়াৎলগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি থৌরম অমা পাংথোক্তনা সনক্লাপ অমা মপুং ফাবা ওইরোই। মহাক্না হায় মদুদি সনক্লাপ অসিনা থৌরম অমা ওইরকপা মতমদা, ৱাশক অমসুং ইনর্জী মিল্লিয়ন অমা হাপলকই। প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি চহি ৭৫গী থৌরম পাংথোকপা অসি ইন্দিয়ন করোর ১৩০ শরুক য়াগনি অমসুং মীয়াম্না শরুক য়াবা অসিনা থৌরম অসিগী মরুওইবনি। শরুক য়াবা অসিদা মীওই করোর ১৩০গী ফাওরকপা আশা কয়া অমা য়াওরি।

প্রধান মন্ত্রীনা খঙহনখি মদুদি চহি ৭৫ পাংথোকপগী থৌরম অসিগী য়ুম্বী ৫ খন্দোক্লে। মখোয় অদুদি ফ্রীদম স্ত্রগল, আইদিয়া এত ৭৫, এচীবমেন্ত এত ৭৫, এক্সন এত ৭৫ অমসুং রিজোলব এত ৭৫ অসিনি। হায়রিবা পুম্বা ইন্দিয়ন করোর ১৩০গী ৱাখল অমসুং ইথিল য়াওগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা মীয়ামদা নিংতম লান্মী কয়া অমা মশক য়াম্না খঙহৌদ্রবশিংগী ৱারীশিংদা ইকাই খুম্নবা অসিদা মরুওইবা পীরি। মহাক্না হায় লৈবাক অসিগী কাচিন কোয়া কয়া অমদগী লৈবাক্কীদমক থৱায় কৎখিবা কয়া অমা লৈরি অমসুং মখোয়গী ৱারীনা লৈবাক অসিদা পুক্নিং থৌগৎকনি। মহাক্না হায় মদুদি সেক্সন খুদিংনা লৌখিবা থৌদাং পুম্বা মাংদা থম্বা মথৌ তাই। মীওই খরদি লৈবাক অসিদা মীরোলগীদমক চাওরবা থবক কয়া অমা পায়খৎলি, মখোয়গী থৌদাং, ৱাখল অমসুং ৱাখল্লোল অসি লৈবাক অসিনা হোৎনরিবা অসিগী চৎমিন্নবা অমা চংই।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি পুৱারী ওইগদৌরিবা ফেস্তিবেল অসিনা নিংতম লান্মী কয়া অমগী মংলাল আসা থুংহল্লগনি। মহাক্না হায় মদুদি লৈবাক অসিনা চহি খরগী মমাংদা খনবা ঙমদবা কয়া অমা থুংহনবা ঙম্লি। মহাক্না হায় মদুদি থৌরম অসিনা ভারতগী পুৱারীগী ইকাই খুম্নবগা লোয়ননা চৎকনি।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু/a>

ভারতকী ওলিম্পিয়নশিংবু পুক্নিং থৌগৎসি! #Cheers4India
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Indian economy picks up pace with GST collection of Rs 1.16 lakh crore in July

Media Coverage

Indian economy picks up pace with GST collection of Rs 1.16 lakh crore in July
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
I’m optimistic that 130 crore Indians will continue to work hard to ensure India reaches new heights as it celebrates its Amrut Mahotsav: PM
August 02, 2021
Share
 
Comments

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has said that he is optimistic that 130 crore Indians will continue to work hard to ensure India reaches new heights as it celebrates its Amrut Mahotsav.

In a series of tweets, the Prime Minister said;

"As India enters August, which marks the beginning of the Amrut Mahotsav, we have seen multiple happenings which are heartening to every Indian. There has been record vaccination and the high GST numbers also signal robust economic activity.

Not only has PV Sindhu won a well deserved medal, but also we saw historic efforts by the men’s and women’s hockey teams at the Olympics. I’m optimistic that 130 crore Indians will continue to work hard to ensure India reaches new heights as it celebrates its Amrut Mahotsav."