Explore More
পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল

Popular Speeches

পি.এম.না ৭৬শুবা নীংতম নুমিৎকী থৌরমদা লাল কিলাগী লানবন্দগী জাতি মীয়ামদা থমখিবা ৱারোল
From Ukraine to Russia to France, PM Modi's India wins global praise at UNGA

Media Coverage

From Ukraine to Russia to France, PM Modi's India wins global praise at UNGA
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
প্রধান মন্ত্রীনা য়ু.এস.তগী আর্তিফেক্ত অমদি এন্তিক্বুইতী ১৫৭ ভারত্তা পুরক্লগনি
September 25, 2021
Share
 
Comments
হিন্দুইজম, বুদ্ধিজম অমদি জেনিজমদা মরী লৈনবা কল্চরেল এন্তিক্বুইতীশিং অমদি ফিগরিনশিং আর্তিফেক্তশিংগী মনুং চল্লি
আইতেম অয়াম্বশিংদি ১১শুবা সি.ই.দগী ১৪শুবা সি.ই. মতমগীনি অমদি ইতিহাসিক ওইরবা এন্তিক্বুইতীশিংনা কম্মন ইরা মমাংগীনি
মালেম অসিগী মফম পুম্নমক্তদগী ঐখোয়গী এন্তিক্বুইতীশিং অমদি আর্তিফেক্তশিং অমুক হন্না পুরক্নবা মোদী সরকারনা লেপ্প-লৈতনা য়াম্না কন্না হোৎনরি

প্রধান মন্ত্রী মোদীগী অমেরিকা খোঙচৎতা য়ুনাইতেদ স্তেতসনা আর্তিফেক্ত অমদি এন্তিক্বুইতী ১৫৭ খুৎশিন্নরকখি৷ য়ুনাইতেদ স্তেতসনা ভারত্তা এন্তিক্বুইতীশিং অমুক হন্না খুৎশিন্নবিরকপগীদমক প্রধান মন্ত্রীনা অদুক্কী মতিক পেঞ্জবা ফোংদোকখি৷ কল্চরেল ওবজেক্তশিং হুরাল্লিবা, নিয়ম লান্না ললোন-ইতিক তৌরিবা অমদি ত্রাফিক্কিং থেংননবা প্রধান মন্ত্রী মোদী অমদি রাস্ত্রপতি বিদেননা মখোয়গী মপাঙ্গল কনখৎহন্নবা হোৎনখি৷

আর্তিফেক্ত ১৫৭কী লিস্ততা য়াওরিবশিং অদুদি ১০শুবা সি.ই.গী লৈঙোইনা শাবা রেবন্তাগী মীতর অমগা মখায় ৱাংবা বেস রিলিফ পেনেলদগী হৌদুনা সেন্তিমীতর ৮.৫ ফাওবা ৱাংবা পোৎলমশিংগী মখলশিং, ১২শুবা সি.ই.গী এক্সক্বুইসাইত ব্রোঞ্জ নতারাজানি৷ পোৎলমশিং অয়াম্বদি ১১শুবা সি.ই.দগী ১৪শুবা সি.ই.গী মতমগীনি অমদি ২০০০ বি.সি.গী কোরিনা শাবা এনথ্রোপোমোর্ফিক ওবজেক্ত নত্রগা ২শুবা সি.ই.গী তেরাকোত্তা বেস অসিনা ইতিহাসিক ওইরবা এন্তিক্বুইতীশিং মনুং চল্লি৷ এন্তিক্বুইতী ৪৫রোমদি কম্মন ইরা মমাং মতমগী মনুং চল্লি৷

আর্তিফেক্ত তংখায় অমরোমদি (৭১) কল্চরেল ওই, অতোপ্পা তংখায় অদুনা হিন্দুইজম(৬০), বুদ্ধিজম(১৬) অমদি জেনিজম(৯)দা মরী লৈনবা ফিগরিনশিং ওই৷

শেঞ্জেংগী কল্লেক্সনদা অতোপ্পা মমিং থোন্দবা লাইশিং অমদি দিবাইন ফিগরশিং য়াওবগী মথক্তা কা-হেন্না কম্মন ওইদবা কনকলামুর্তি, ব্রহ্মী অমদি নন্দিকেসা অমসুং মরু ওইনা লক্ষমী নরায়ন, বু্দ্ধ, বিশনু, শিব পর্বতি অমদি জেন তির্থঙ্করাস ২৪গী নিংথিংনা মশক খঙনরবা পোস্তরশিংগী ওর্নেত ফিগরিনশিং য়াওরি৷

মোতিফশিংগী মনুং চল্লিবশিং অদুদি হিন্দুইজম (মকোক অহুম পানবা ব্রহ্ম, দোলাই থৌবা সুর্য, বিশনু অমদি মহাক্কী খোঙলোইশিং, শিবনা দক্সিনামুর্তি, দান্সিং গনেশ), বুদ্ধিজম (স্তেন্দিং বুদ্ধ, বোদ্ধিসতভ মজুশ্রী, তরা) অমদি জেনিজম (জেন তির্থঙ্করা, পদ্মসনা তির্থঙ্করা, জেনা চৌবিসি) অমসুং সেকুলর মোতিফশিংগী(ধোন থিনবী নুপী, চৌরি বিয়রর, সমাবঙ্গাদা এমোর্ফস কপল)রিলিজিয়র্স স্কল্পচরশিংনি৷

তেরাকোত্তা পিচ ৫৬(বেস ২শুবা সি.ই., ১২শুবা সি.ই.গী শজি জুরা, ১৪শুবা সি.ই.গী নুপীগী মকোক, লেংজুম অমদি থবাক য়াওবা অহকপা) অমদি পর্সিয়ন লোন্দা গুরু হরগোবিন্দ সিংহ হায়না হক্তুনা মখুম য়াওবা ১৮শুবা সি.ই.গী থাং অমা লৈ৷

মালেম অসিগী মফম পুম্নমক্তদগী ঐখোয়গী এন্তিক্বুইতীশিং অমদি আর্তিফেক্তশিং অমুক হন্না পুরক্নবা মোদী সরকারনা লেপ্প-লৈতনা য়াম্না কন্না হোৎনরি