ഇന്ന്, ആഗോള തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉയരവും ബഹുമാനവും ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ബസ്തിയിൽ
എസ്പിക്കോ കോൺഗ്രസിനോ നൽകുന്ന ഓരോ വോട്ടും പാഴാകും: ബസ്തിയിൽ ഒരു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രതിപക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടു

भारत माता की... भारत माता की...

सब भइया- बहिनिन का राम-राम, आज आपका ये अपार उत्साह, ये जनसैलाब, ये आशीर्वाद.. बस्ती, सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज इस क्षेत्र ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है, भाजपा पर भरोसा किया है, हमारे काम पर भरोसा किया है, हमारी बात पर भरोसा किया है, हमारे वादों पर भरोसा किया है, हमारे इरादों पर भरोसा किया है और इसलिए मैं आपके इस भरोसे पर खरा उतरने में ना पहले कोई कमी छोड़ी है, ना आगे कोई कमी छोडूंगा और ये मोदी की गारंटी है। (ये बड़े उत्साही लोग जो बड़े- बड़े बैनर बनाकर लाए हैं आपके बैनर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इसके कारण पीछे लोगों को तकलीफ हो रही है, अगर आप इसे नीचे रख लें तो अच्छा होगा मैंने सब पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया है। ये एक और दूसरे खड़े हो गए आप भी नीचे रख दो आप तो मुझे ही लेकर के आ गए हो इसको नीचे रखिए मैडम पीछे लोग परेशान हो रहे हैं जी, मैं पहले भी इसी मैदान में आपके बीच आ चुका हूं लेकिन आज जो सभा मैं देख रहा हूं इसके पहले मुझे ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। ये पंडाल छोटा पड़ गया है, बहुत लोग मैं देख रहा हूं पीछे धूप में तप रहे हैं और दोपहर की ये चिलचिलाती धूप इसमें आप तपस्या कर रहे हैं। मुझे आशीर्वाद देने के लिए जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं सबसे पहले उनकी क्षमा मांगता हूं कि हमारी व्यवस्था जरा छोटी पड़ गई और आपको धूप में तपना पड़ रहा है इसलिए मैं आपको क्षमा मांगता हूं। दूसरा मैं आप आपको भरोसा देता हूं मैं आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं ज्यादा मेहनत करके, विकास करके, प्यार से आपकी इस तपस्या को विकास के रूप में लौटा आऊंगा।)

साथियों,

देश में पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन पांच चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है और इसके लिए आपको इधर- उधर देखने की जरूरत नहीं है, आप इंडी अलायंस वालों के बयान देख लीजिए हर कोई अलग- अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडी अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा के गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो दो दिन पहले क्या बोले थे? आज क्या बोल रहे हैं? ये हाल है इनका। भाइयों- बहनों, आप तो समझदार लोग है और कभी भी अपना समय, अपनी शक्ति आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी बेकार नहीं जाने देते और कोई भी समझदार अपनी कोई भी अमानत बर्बाद नहीं होने देना चाहते अब आप सोचिए सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? निरर्थक है कि नहीं है? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना? और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए, जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। आप मुझे बताइए भाई इस बार सच्चे दिल से बताना मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना, सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या? अच्छा, दूसरा कभी भी पुण्य कार्य मिलता हो तो मौका गंवाना चाहिए क्या? भाई आप तो पुण्य कार्य मिलने ही वाला है, मेरा क्या जाता है? मैं तो नहीं जाऊंगा तो भी चल जाएगा, मोदी की सरकार बनना तो पक्का है तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे काम करने वाला हूं, हर काम से पुण्य मिलने वाला है, वोट देने वाले को वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है, वोट दीजिए विकसित भारत के लिए, वोट दीजिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए..

साथियों,

22 जनवरी 2024 इस देश में बहुत लोग हैं, जिनको अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है, अपनी पत्नी से बात करते हैं शादी की तारीख भूल जाते हैं लेकिन इस देश के बच्चे- बच्चे को पता है 22 जनवरी, 2024.. मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है जय श्री राम, अयोध्या में उस ऐतिहासिक दिन मैंने कहा था राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता, आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है, भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है और ये जो आतंक का सरपरस्त देश हमें आंखें दिखाता था, धमकियां देता था आज उनकी हैसियत वैसी हो गई है, ना घर का- ना घाट का और अनाज भी उनको नसीब नहीं हो रहा। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा-कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई ये क्या बोलते हैं, ये लोग कहते हैं हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है? ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो और फिर क्या कहते हैं पाकिस्तान से डरो उसके पास एटम बम है, एटम बम.. मुझे बताइए भाई भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है अगर डरना है तो वो लोग डरें जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं, डरना है तो वो डरें और भारत ना किसी को डराना चाहता है लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं ये भी साफ है और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है।

साथियों,

मैं सपा-कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार-बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उडा रहे हैं, ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे, मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है? 4 जून को यूपी की जनता इन्हें नींद से जगाने वाली है और तब ये ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे।

भाइयों और बहनों,

इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टिकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी हैं, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं और इन सबकी आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। कंग्रेस के शहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं, क्या इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वोट से करारी चोट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए?

साथियों,

कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। ये ही कांग्रेस है, जो खुद का भी पार्टी का संविधान नहीं मानती है, ये परिवार ऐसा है कि बिहार के अति पिछड़े समाज के एक व्यक्ति सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पर पता नहीं क्या नाराजगी है? एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठाकर के उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों- रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के लीरे- लीरे उड़ा दिए वो आज संविधान माथे पर रखकर नाच रहे हैं। साथियों, सपा कौन है? ये वही सपा है जिसने हमेशा दलितों के आरक्षण का विरोध किया, अब ये लोग संविधान की भावना के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं। ये लोग दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। जहां कांग्रेस सरकार है वहां उन्होंने संविधान की पीठ में छुरा भोंककर कानून बना दिया है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है इसलिए आपको सपा- कांग्रेस को यूपी में पक्का सबक सिखाना है।

साथियों,

भाजपा सरकार, विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर के चल रही है। ये क्षेत्र तो वैसे ही अयोध्या के इतने करीब है, सरकार जो राम सर्किट विकसित कर रही है, ये क्षेत्र उसका एक बड़ा तीर्थ है। महर्षि वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर विकास के कार्य हुए हैं। 84 कोस परिक्रमा यहीं मखौड़ा धाम से शुरू होती है। इसका शिलान्यास हो चुका है। यहां रामजानकी मार्ग का विकास हुआ है। सरयू से वॉटरवे यानी जलमार्ग बनाने का काम भी चल रहा है और ये तो अभी केवल ट्रेलर है ट्रेलर, अभी तो ये ट्रेलर है बहुत बड़े-बड़े काम आगे करने हैं।

साथियों,

सपा ने यूपी को केवल बदनामी दी थी। हमारी बहन- बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। लोग जमीन खरीदने से डरते थे, जमीन खरीदी तो कोई न कोई माफिया कब्जा कर लेता था। आपको याद है न कैसे गुंडे- माफिया सपा के मेहमान होते थे? दंगाइयों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता था। आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का फरमान जारी होता था। इसलिए मैं कहूंगा इस चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, जिससे इन लोगों का हौसला बढ़े।

साथियों,

बीजेपी को यूपी में बहुत समय पुराने गड्ढे में रुपयों को जो गाड़ दिया था ना उस गड्ढे को भरकर के यूपी को बाहर निकालने में योगी जी और उनकी पूरी सरकार को बहुत ताकत लगानी पड़ी है और मुझे खुशी है जरा इंडी अलायंस वाले मैं छोटे से बस्ती नगरी में हूं और पूरा मेरा एनडीए अलायंस मंच पर दिखता है देखो, सारे नेता मौजूद हैं आपने कभी इंडी अलायंस की एक भी कार्यक्रम में उनके साथियों को देखा है क्या? फोटो निकालने के लिए इकट्ठे होते हैं, सपा ने इस क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कोर- कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था और अभी योगी जी ने बताया चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेचा जाता था, सड़कों की हालत बदहाल थी। मैंने आपसे वादा किया था ये हालात मैं बदलूंगा। मैंने 2017 में कहा था, यहां बंद चीनी मिलों को शुरू कराऊंगा। मुंडेरवा- पिपराइच में वो वादा पूरा हुआ। किसानों की आय बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार इथेनॉल यूनिट भी लगा रही है।

भाइयों- बहनों,

बस्ती, सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। आज मनवर संगम ट्रेन यहां से चल रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हो, बस्ती-पीलीभीत फोरलेन हाईवे हो बस्ती रिंग रोड हो.. इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। इससे बस्ती के चीनी उद्योग को, संत कबीर नगर के पीतल से बने उत्पादों को और महाराजगंज के फर्नीचर उद्योग को नई ताकत मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा।

साथियों,

25 मई को, 25 मई को (आप मेरी तरफ देखिए, भारत माता की, जय श्री राम) 25 मई को आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। आपका एक वोट देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहे, गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता रहे, तीन करोड़ गरीबों को उनके लिए नए पीएम आवास मिलेंगे और मेरा एक काम करेंगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताए तो बोलूं, मेरा एक काम करेंगे, ऐसे ढीला- ढीली बात करने वालों को मैं काम नहीं बताता हूं, जो मजबूती से बोले उन्हीं को काम बताता हूं जी। हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, काम कैसा है अभी आप लोगों को मिलने के लिए जाते होंगे, अलग-अलग बस्तियों में जाते होंगे, सोसाइटियों में, चॉल में, मोहल्ले में, गांव में अलग- अलग जगह पर जाते होंगे, कहीं पर भी आपको कोई परिवार झुग्गी- झोपड़ी में जिंदगी गुजारता नजर आए, कहीं भी आपको कोई परिवार कच्चे- मिट्टी के टूटे- फूटे मकान में नजर आए तो उसको जाके कह देना उसका एक तो नाम- पता लिख कर के मुझे भेज देना और उसको कह देना 4 जून को मोदी सरकार बनने के बाद उसको भी पक्का घर मिल जाएगा। तीन करोड़ नए घर बनाऊंगा, मुझे इस देश में हर गरीब को पक्के घर में रहने की सवलत देनी है तो आप घर-घर जाकर मेरा इतना काम करेंगे और आप मन में झिझकना मत कि मैं तो कह दूंगा और कुछ नहीं होगा तो फिर तो मुझे पकड़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं आप ही यहां जितने लोग हैं ना मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप मोदी से जरा भी कम नहीं है तो लोगों को बताइए उनको घर मिलने की गारंटी है।

साथियों,

हम तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं ये सब आपके वोट से मुमकिन होगा और इसलिए मतदान भारी होना चाहिए, एनडीए के पक्ष में होना चाहिए जहां भाजपा का उम्मीदवार है उसे भाजपा को जहां मेरे एनडीए के साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनको एनडीए का, आपका वोट पक्का होना चाहिए। बस्ती से हमारे साथी भाई हरीश द्विवेदी, संतकबीर नगर से भाई प्रवीण निषाद और डुमरियागंज से श्रीमान जगदंबिका पाल जी इनको भारी मतों से विजयी बनाएं, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? करेंगे? घर- घर जाना और हर परिवार में जाना, हर परिवार के लोगों को मिलना और परिवार के सबके साथ बैठकर के कहना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम- राम कहा है। हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे? हर घर में राम- राम पहुंचा दोगे? एक और काम करना है करोगे? आपके हर गांव में आपके कोई तीर्थ देवता होंगे, गांव में कोई मंदिर होगा जहां गांव के लोग जाते होंगे, वहां भी जाकर के मत्था टेकना और कहना कि विकसित भारत के लिए हे देवाधि देव हम सबको आशीर्वाद दो, इतना काम हर गांव में, हर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के करना। मेरे साथ बोलिए भारत माता की.. भारत माता की.. भारत माता की..

Explore More
77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം
‘Who Shows Such Care For a Junior’: How Modi As CM Ensured Well-Being Of A District Collector in Gujarat

Media Coverage

‘Who Shows Such Care For a Junior’: How Modi As CM Ensured Well-Being Of A District Collector in Gujarat
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM applaudes Lockheed Martin's 'Make in India, Make for world' commitment
July 19, 2024

The Prime Minister Shri Narendra Modi has applauded defense major Lockheed Martin's commitment towards realising the vision of 'Make in India, Make for the World.'

The CEO of Lockheed Martin, Jim Taiclet met Prime Minister Shri Narendra Modi on Thursday.

The Prime Minister's Office (PMO) posted on X:

"CEO of @LockheedMartin, Jim Taiclet met Prime Minister @narendramodi. Lockheed Martin is a key partner in India-US Aerospace and Defence Industrial cooperation. We welcome it's commitment towards realising the vision of 'Make in India, Make for the World."