പങ്കിടുക
 
Comments

ചാൻസലർ ഷോൾസ്,
സുഹൃത്തുക്കളേ ,
ഗുട്ടെൻ ടാഗ്, നമസ്‌കാർ!

ഒന്നാമതായി, എനിക്കും എന്റെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിനും നൽകിയ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതത്തിന് ചാൻസലർ ഷോൾസിനോട് ഞാൻ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വർഷത്തെ എന്റെ ആദ്യ വിദേശയാത്ര ജർമ്മനിയിൽ നടക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വർഷമാദ്യം ഒരു വിദേശ നേതാവുമായുള്ള എന്റെ ആദ്യ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം എന്റെ സുഹൃത്തായ ചാൻസലർ ഷോൾസുമായും ആയിരുന്നു. ചാൻസലർ ഷോൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ-ജർമ്മനി IGC ആണ് ഈ വർഷം ഏതൊരു രാജ്യവുമായുള്ള ആദ്യത്തെ ഐ ജി സി . ഇന്ത്യയും ജർമ്മനിയും ഈ സുപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിന് എത്രത്തോളം മുൻഗണന നൽകുന്നു എന്ന് ഈ പല ആദ്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, ഇന്ത്യയും ജർമ്മനിയും പല പൊതു മൂല്യങ്ങളും പങ്കിടുന്നു. ഈ പങ്കിട്ട മൂല്യങ്ങളുടെയും പങ്കിട്ട താൽപ്പര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങളുടെ അവസാന ഐ ജി സി നടന്നത് 2019 ലാണ്. അതിനുശേഷം ലോകത്ത് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വിനാശകരമായ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു. ലോകസമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും എത്രത്തോളം ദുർബലമാണെന്നും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എത്രമാത്രം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും സമീപകാല ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചുതരുന്നു. ഉക്രേനിയൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കം മുതൽ, ഞങ്ങൾ ഉടനടി വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു, സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം തർക്കം. ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് അനുകൂലമായത്. ഉക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷം മൂലം എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു; ലോകത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയും വളങ്ങളുടെയും ക്ഷാമമുണ്ട്. ഇത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഭാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റെ ആഘാതം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിരിക്കും. ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ മാനുഷിക ആഘാതത്തിൽ ഇന്ത്യ അഗാധമായ ആശങ്കയിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉക്രെയ്നിലേക്ക് മാനുഷിക സഹായം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതി, എണ്ണ വിതരണം, സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയിലൂടെ മറ്റ് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ അവസാന IGC നടന്നത് 2019 ലാണ്. അതിനുശേഷം ലോകത്ത് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. കോവിഡ് -19 മഹാമാരി  ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വിനാശകരമായ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു. ലോകസമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും എത്രത്തോളം ദുർബലമാണെന്നും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എത്രമാത്രം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും സമീപകാല ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചുതരുന്നു. ഉക്രേനിയൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കം മുതൽ, ഞങ്ങൾ ഉടനടി വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു, സംഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം തർക്കം. ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് അനുകൂലമായത്. ഉക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷം മൂലം എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു; ലോകത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയും വളങ്ങളുടെയും ക്ഷാമമുണ്ട്. ഇത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഭാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റെ ആഘാതം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിരിക്കും. ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ മാനുഷിക ആഘാതത്തിൽ ഇന്ത്യ അഗാധമായ ആശങ്കയിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉക്രെയ്നിലേക്ക് മാനുഷിക സഹായം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യ കയറ്റുമതി, എണ്ണ വിതരണം, സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയിലൂടെ മറ്റ് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ പരസ്പര പൂരക ശക്തികൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ഒരു ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് സൃഷ്ടിക്കാനും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും. ഇന്ത്യയ്ക്കും ജർമ്മനിക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വികസന സഹകരണത്തിൽ ദീർഘകാല പരിചയമുണ്ട്. ഇന്ന്, ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ത്രിരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിലൂടെ മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിലെ സംയുക്ത പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുതാര്യവും സുസ്ഥിരവുമായ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹകരണം ബദൽ നൽകും.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, വളരുന്ന മറ്റ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ആഗോള വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ പ്രധാന സ്തംഭമായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അടുത്തിടെ, യുഎഇയുമായും ഓസ്‌ട്രേലിയയുമായും ഞങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വ്യാപാര കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. EU-നോടൊപ്പം പോലും, FTA ചർച്ചകളിൽ നേരത്തെയുള്ള പുരോഗതിക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളും പ്രൊഫഷണലുകളും പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ള സമഗ്ര കുടിയേറ്റ, മൊബിലിറ്റി പങ്കാളിത്ത കരാർ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

ഈ ഉച്ചകോടിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമത്തിനും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു.

Explore More
76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം
Symbol Of Confident, 21st Century India

Media Coverage

Symbol Of Confident, 21st Century India
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർണർ 2023 മെയ് 29
May 29, 2023
പങ്കിടുക
 
Comments

Appreciation For the Idea of Sabka Saath, Sabka Vikas as Northeast India Gets its Vande Bharat Train

PM Modi's Impactful Leadership – A Game Changer for India's Economy and Infrastructure