વારાણસીમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ સાથે પીએમ મોદીની વાતચીત માટે તમારા સૂચનો શેર કરો.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વારાણસીમાં પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ સાથે વાતચીત કરશે. કાર્યકર્તાઓને, ખાસ કરીને વારાણસીથી, આદાનપ્રદાન માટે તેમના સૂચનો અને પ્રશ્નો શેર કરવા માટે આહ્વાન કર્યું.

નીચેના કોમેન્ટ વિભાગમાં તમારા વિચારો અને ઇનપુટ્સ શેર કરો. વડાપ્રધાન વાતચીત દરમિયાન તેમાંથી કેટલાકનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે.

શેર
 
Comments
  • Your Suggestion
Comment 1759