ప్రధాని మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం కోసం మీ సలహాలను అందించండి

ఆగస్టు 15, 2021 న 75 వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు భారతదేశం సిద్ధమవుతున్నప్పుడు, మీ విలువైన ఆలోచనలు మరియు సలహాలను ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం కోసం పంచుకోవడం ద్వారా దేశ నిర్మాణానికి దోహదపడే అవకాశం మీకు ఉంది.

దిగువ వ్యాఖ్యల విభాగంలో మీ ఇన్‌పుట్‌లను పంచుకోండి. వాటిలో కొన్నింటిని ప్రధాన మంత్రి తన ప్రసంగంలో పేర్కొనవచ్చు.

ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన MyGov ఫోరమ్‌లో కూడా మీరు మీ సలహాలను పంచుకోవచ్చు. సందర్శించండి

షేర్ చేయండి
 
Comments
  • Your Suggestion
Comment 5182