Share
 
Comments
There was a period when only 15 paise out of one rupee reached the beneficiaries. But now the poor directly get benefits without intervention of the middlemen: PM
Our Government has always given priority to the interests of our farmers: PM Modi
Due to the efforts of the government, both the production and export of spices from India has increased considerably: PM

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি কর্নাতকাগী তুমকুরদা পাংথোকপা মীয়ামগী মীফম অমদা রাজ্যশিংদা চাউখৎলক্লিবা ফার্মরশিংগীদমক এগ্রিকলচর মিনিস্তরগী কৃশি কর্মন এৱার্দশিং অমসুং কোমেন্দেসন এৱার্দশিং য়েন্থোকখ্রে। মহাক্না ২০১৯-মার্চ ২০২০গী মতমগীদমক লুপা ২০০০গী পি.এম. কিসান (প্রধান মন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি)গী ৩শুবা ইন্সতোলমেন্তসু রিলিজ তৌখ্রে। মসিনা বেনেফিসরী চাউরাক্না কোতি ৬তা কানহল্লগনি অদুগা কর্নাতকাগী খনগৎলবা ফার্মরশিংদা কিসান ক্রিদিৎ কার্দ (কে.সি.সি.) য়েন্থোকখি। প্রধান মন্ত্রীনা রাজ্য/য়ু.তি. ৮দগী লাকপা পি.এম. কিসানগী মখাদা কান্নবা ফংলবশিংদসু সর্তিফিকেৎশিং খুৎশিন্নখি। প্রধান মন্ত্রীনা তামিল নাদুগী খনগৎলবা ফার্মরশিংদা দীপ সি ফিশিং ভেসেলশিং অমসুং ফিশিং ভেসেল ত্রান্সপোন্দরশিংগী শোসু খুৎশিন্নখি।

থৌরম অদুদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি অনৌবা চহীনা লাকপদা, অনৌবা চহী তরাগী খুজিং অমনা হৌরকপদা, অন্নদতা- ঐখোয়গী খুঙ্গংগী ইচিল-ইনাও অমসুং ইচে-ইচলশিং উন্নবা অসি মহাক্কীদমক অচৌবা অধিকার অমনি। লৈবাক অসিগী মীওই কোতি ১৩০গী মহুৎ শিন্দুনা প্রধান মন্ত্রীনা লৈবাক অসিগী ফার্মরশিংবু মখোয়না হোৎনরিবশিং অদুগীদমক থাগৎপা ফোংদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি কর্নাতকা লমদমসু পুৱারী ওইরবা মীকুপ অমগী সাক্ষি ওইরে মসিদা পি.এম. কিসানগী মখাদা লৈবাক অসিদা লৈরিবা ফার্মর চাউরাক্না কোতি ৬কী পর্সোনেল একাউন্তশিংদা শেলগী তেংবাং দাইরেক্ত য়েন্থোক্লে। স্কিম অসিগী ৩শুবা তাঙ্কক্কী মখাদা লুপা কোতি লিশিং ১২গী অপুনবা শেনফম অমা দিপোজিৎ তৌখ্রে হায়না প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি।

‘প্রধান মন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি য়োজনা’ ইমপ্লিমেন্ত তৌদ্রিবা রাজ্যশিংনা মসি ইমপ্লিমেন্ত তৌরগনি অমসুং পোলিতিকেল পার্তীশিংনা মখোয়গী রাজ্যশিংদা লৈরিবা ফার্মরশিংদা মতেং পাংনবা রাজনিতী তৌগনি হায়না মহাক্না আশা তৌখি।

লৈবাক অসিদা লৈরিবা লাইরবগীদমক্তা লুপা অমা থাখিবা মতমদা বেনেফিসরীশিংদা পৈশা ১৫ খক্তমক য়ৌখিবা মতম অমসু লৈরম্মি হায়না প্রধান মন্ত্রীনা নৌহৌনা নিংশিংখি। অদুবু হৌজিক্তি মিদলমেনগী খুৎ য়াওদনা লাইরবগী মফমদা শেনফম অদু দাইরেক্ত য়ৌবা ঙমলে হায়না মহাক্না হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি চহী তরাগী খুজিং কয়াদগী পন্দুনা লৈরক্লবা ইরিগেসন প্রোজেক্তশিং হৌজিক্তি ইমপ্লিমেন্ত তৌরে। ক্রোপ ইন্সুরেন্স, সোইল হেল্থ কার্দ অমসুং চাদা ১০০ নীম কোত তৌরবা য়ুরিয়া অসিনচিংবা স্কিমশিংগা লোয়ননা কেন্দ্রনা ঐখোয়গী লৌমীশিংগী ইন্তরেস্ততা মতম পুম্নমক্তা প্রায়োরিতী পীরি হায়নসু মহাক্না ফোংদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি সরকারনা হোৎনবগী মতুং ইন্না ভারত্তগী মরু-মরাং পুথোকপা অমসুং এক্সপোর্ত তৌবা লেপ্পা লৈতনা হেঙ্গৎলে। “ভারত্তা মরু-মরাং পুথোকপগী চাং মিলিয়ন তন ২.৫ হেন্না হেঙ্গৎলে, মদুনা মরম ওইরগা এক্সপোর্তকী চাংসু লুপা কোতি লিশিং ১৫দগী লুপা কোতি লিশিং ১৯দা হেঙ্গৎলে।”

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, “ভারত্তা হৱাই-চেংৱাই পুথোকপা হেঙ্গৎহন্নবা সীদ হবশিং শারে, মদুগী মনুংদা সেন্তর ৩০ হেন্না কর্নাতকা, অন্ধ্র, কেরলা, তামিল নাদু অমসুং তেলঙ্গনাদা লৈরি।”

ফিসরীজ সেক্তরদা সরকারনা হোৎনরিবশিং অদু পল্লদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি সেক্তর অসি মপাঙ্গল কনখৎহন্নবা সরকারনা থাক অহুমদা থবক তৌরি।

অহানবদা- ঙামীশিংদা শেলগী তেংবাং পীবগী থোংদা খুঙ্গংশিংদা লৈরিবা ফিসরীশিং পুক্নিং থৌগৎপা।

অনিশুবদা- ব্লু রিভোলুসন স্কিমগী মখাদা ফিসিং বোতশিং মোদর্নাইজ তৌবা।

অমসুং অহুমশুবদা- ফিস ত্রেদ অমসুং বিজিনেসকা মরী লৈনবা মোদর্ন ইনফ্রাস্ত্রকচর শেমগৎ শাগৎপা।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, “ঙামীশিংবু কিসান ক্রিদিৎ কার্দ ফেসিলিতীগা শম্নহল্লে। ফিশ ফার্মরশিংগী খুদোংচানবগীদমক অচৌবা তুরেলশিং অমসুং সমুদ্রদা অনৌবা ফিশিং হার্বরশিং শাখ্রে। মোদর্ন ইনফ্রাস্ত্রকচরগীদমক লুপা কোতি লিশিং ৭.৫০গী অখন্নবা ফন্দ অমসু শেমগৎখ্রে। দীপ সী ফিশিংগীদমক ঙামীশিংগী হী মোদর্নাইজ তৌরে অমসুং ইসরোগী তেংবাংগা লোয়ননা ঙামীশিংগী প্রোতেক্সনগীদমক নেভিগেসন দিভাইসশিং ইন্তোল তৌখ্রে।”

লৈবাক অসিগী ন্যুত্রিস্নেল সেক্যুরিতীদা মীৎয়েং থমদুনা, ন্যুত্রি সেরিএলস, হোর্তিকলচর অমসুং ওর্গানিক এগ্রিকলচরগীদমক কৃশি কর্মন এৱার্দতা অনৌবা কেতেগোরী অমা শেমগৎনবা প্রধান মন্ত্রীনা হায়জখি।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to read full text speech

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Consumer confidence rally in Sep shows 2% points upswing: Survey

Media Coverage

Consumer confidence rally in Sep shows 2% points upswing: Survey
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 19 সেপ্তেম্বর, 2021
September 19, 2021
Share
 
Comments

Citizens along with PM Narendra Modi expressed their gratitude towards selfless contribution made by medical fraternity in fighting COVID 19

India’s recovery looks brighter during these unprecedented times under PM Modi's leadership –