Share
 
Comments

সি.নং.

এম  য়ুশিং/এগ্রীমেন্তশিংগীমমিং

শুগাইনা তাকপা

1.

দিফেন্স কোওপরেসন্দা এম ও য়ু

এম ও য়ু অসিগী মথৌদি ভারত অমসুং জোর্দানগী মরক্তা দিফেন্সকী লমদা শকখঙলবা হিরমশিংদা কোওপরেসন প্রমোত তৌবনি খুদম ওইনা ত্রেনিং; দিফেন্স ইন্দস্ত্রী; কাউন্তর তেরোরিজম; মিলিতরী স্তদিজ; সাইবর সেক্যুরিতী; মিলিতরী মেদিকেল সর্বিসেস, পিছ-কীপিং অসিনচিংবনি ।

2.

দিপ্লোমেতিক অমসুং ওফিসিয়েল পাসপোর্ত হোল্দরশিংগী ভিজা কোমথোকপা

এগ্রীমেন্ত অসিনা ভারত অমসুং জোর্দানগী দিপ্লোমেৎশিং অমসুং ওফিসিয়েল পাসপোর্ত হোল্দরশিংবু অমনা অমগী তেরিতোরীদা মথৌতাবা ভিজা য়াওদনা চংথোক চংশিন তৌবা য়াহল্লগনি ।

3.

কলচরেল একচেঞ্জ প্রোগ্রাম (সি ই পি)

২০১৮দগী ২০২২ ফাওবগী ওইবা প্রোগ্রাম অসিনা ভারত অমসুং জোর্দানগী মরক্তা ম্যুজিক অমসুং দান্স, থিএতর, একজিবিসন, সেমিনারশিং অমসুং কনফরেন্স, আর্কিওলোজিস্ত, অর্কাইবস, লাইব্রেরী, ম্যুজিয়ম, লিতরেচর, রিসার্স অমসুং দোকুমেন্তেসন, সাইন্স ম্যুজিয়মশিং, ফেস্তিবেলশিং, মাস মিদিয়া অমসুং য়ুথ প্রোগ্রামশিং একচেঞ্জ তৌবা য়াহল্লগনি।  

4.

মেনপৱার কোওপরেসন এগ্রীমেন্ত

এম ও য়ু অসিনা ভারত অমসুং জোর্দানগী মরক্তা কোওপরেসন লৈহন্দুনা জোর্দান্দা ভারত মচাশিংগী কন্ত্রেক্ত এমপ্লোইমেন্তকী সাইকল অদুগী এদমিনেস্ত্রেসন্দা খ্বাইদগী ফবা প্রেক্তিস প্রমোত তৌনবা মীৎয়েং থম্লি। 

5.

ভারত অমসুং জোর্দানগী মরক্তা হেল্থ অমসুং মেদিসিনগী লমদা মতেং পীননবগীদমক এম ও য়ু

এম ও য়ু অসিগী ওবজেক্তিব অসি হেল্থ, মেদিকেল সাইন্স, মেদিকেল এজুকেসন অমসুং রিসার্সকী লমদা ভারত অমসুং জোর্দানগী মরি লৈনবা লেজিসলেসনশিং অমসুং রেগুলেসনশিংগা লোইননা কোওপরেসন শেমগৎপা অমসুং পুক্নিং থৌগৎপনি। ম্যুচুএল কোওপরেসনগী রিকোগনাইজ তৌরবা তোঙান তোঙানবা লমশিংদা য়ুনিবর্সেল হেল্থ কোভরেজ; হেল্থতা সর্বিস অমসুং আই তি;  হেল্থ রিসার্স;  নেস্নেল হেল্থ স্তেতেতিস্তিক্স;  দাইগ্নোসিস,  তি বিগী ত্রিতমেন্ত অমসুং মেদিকেসন, ফার্মাসুতিকেল্স অমসুং মেদিকেল দিভাইসশিংগী রেগুলেসন অসিনচিংবা য়াওরি।

6.

জোর্দান্দা নেক্স জেনরেসন সেন্তর ওফ এক্সেলেন্স (সি ও ই) শেমগৎনবগীদমক এম ও য়ু

চহি মঙাগী ওইনা য়ামদ্রবদা জোর্দানগী আই তি প্রোফেস্নেল ৩০০০বু ত্রেনিং পীনবগীদমক জোর্দান্দা নেক্স জেনরেসন সেন্তর ওফ এক্সেলেন্স লিংখৎনবা পর্পোজ তৌরি,  অমসুং জোর্দানদগী অই তি ফিল্দদা মাস্তর ত্রেনিংগীদমক ভারত্তা রিসোর্স সেন্তর লিংখৎপা।

7.

রোক ফোসফেৎ অমসুং ফর্তিলাইজর/এন পি কে মতম শাংনা সপ্লাই তৌনবগীদমক এম ও য়ু

এম  য়ুগী পর্পজ অসি রোকফোসফেৎকী মাইনিং অমসুংবেনিফিকেসন অমসুংফোসফোরিক এসিদ/দি  পি/এন পি কেফর্তিলাইজরশিংগীদমকজোর্দান্দা প্রদক্সন ফেসিলিতীশেমগৎপনি অসিগুম্বামখলগী এম  য়ু অসিনাভারত্তা মতম শাংনা অমসুংমতিক চানা রোক ফোসফেৎসপ্লাই তৌরগনি

8.

কস্তম্স ম্যুচুএল এসিস্তেন্স এগ্রীমেন্ত

এগ্রীমেন্ত অসিনা ভারতঅমসুং জোর্দানগী মরক্তা ম্যুচুয়েল এসিস্তেন্সফংহল্লগনি মদুনা লৈবাকঅনিগী মরক্তা কস্তম্সওফেন্সশিং ঙাকথোকপাঅমসুং ইনভেস্তিগেসনতৌনবগীদমক মরি লৈনবা পাও ফংহনবদা মতেংওইরগনি অমসুং লালোনইতিক তৌবদা হেন্নালাইথোকহল্লগনি 

9.

আগ্রা অমসুং পেত্রা (জোর্দান)গী মরক্তা ত্বিনীং এগ্রীমেন্ত

এগ্রীমেন্ত অসিনা ম্যুনিসিপালিতী অনি আগ্রা অমসুং পেত্রাবু তুরিজম, কলচর, স্পোর্তস অমসুং ইকোনোমিক সেক্তরশিংদা ম্যুচুএল কোওপরেসনগীদমক এক্তিবিতীশিং আইদেন্তিফাই তৌদুনা সোসিয়েল রিলেসনশিং প্রমোৎ তৌনবা পুন্না থবক তৌমিন্ননবা ৱাফম পল্লি। 

10.

 ইন্দিয়ন ইনস্তিত্যুৎ ওফ মাস কম্যুনিকেসন (আই আই এম সি) অমসুং জোর্দান মেদিকেল ইনস্তিত্যুৎ (জে এম আই)গী মরক্তা কোওপরেসন

এম ও য়ু অসিগী মথৌদি ইনস্তিত্যুত অনিগী মরক্তা জোইন্ত প্রোজেক্তশিং দিব্লপ তৌবা, একাদেমিক অমসুং সাইন্তিফিক এক্তিবিতীশিংগী জোইন্ত ওর্গনাইজেসন, অমসুং কমন ইন্তরেস্তা স্তাফ, মহৈরোইশিং অমসুং মেতরিয়েলশিং একচেঞ্জ তৌবনি।

11.

প্রসার ভারতী  অমসুং জোর্দান তি ভিগী মরক্তা এম ও য়ু

এম ও য়ু অসিনা প্রসার ভারতী অমসুং জোর্দান রেদিও অমসুং তি ভি কোওপরেসনগী মরক্তা প্রোগ্রাম, পর্সনেলগী ত্রেনিং অমসুং মখা তাবা কোওর্দিনেসনগী লমশিংদা কোওপরেসন ফংহল্লগনি।

12.

য়ুনিবর্সিতীদা হিন্দী  চেয়র অমা শেমগৎপগা মরী লৈননা য়ুনিবর্সিতী ওফ জোর্দান (য়ু জে) অমসুং আই সি সি আরগী মরক্তা এম ও য়ু

এম ও য়ু অসিনা আই সি সি আর অমসুং য়ু জেগী মরক্তা কোওপরেসন পীনদুনা য়ু জেদা হিন্দী লোনগীদমক আই সি সি আর চেয়র লিংখৎপা অমসুং মথৌ তৌহল্লগনি।

 

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
How India is building ties with nations that share Buddhist heritage

Media Coverage

How India is building ties with nations that share Buddhist heritage
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM interacts with CEOs and Experts of Global Oil and Gas Sector
October 20, 2021
Share
 
Comments
Our goal is to make India Aatmanirbhar in the oil & gas sector: PM
PM invites CEOs to partner with India in exploration and development of the oil & gas sector in India
Industry leaders praise steps taken by the government towards improving energy access, energy affordability and energy security

Prime Minister Shri Narendra Modi interacted with the CEOs and Experts of the global oil and gas sector earlier today, via video conferencing.

Prime Minister discussed in detail the reforms undertaken in the oil and gas sector in the last seven years, including the ones in exploration and licensing policy, gas marketing, policies on coal bed methane, coal gasification, and the recent reform in Indian Gas Exchange, adding that such reforms will continue with the goal to make India ‘Aatmanirbhar in the oil & gas sector’.

Talking about the oil sector, he said that the focus has shifted from ‘revenue’ to ‘production’ maximization. He also spoke about the need to enhance  storage facilities for crude oil.  He further talked about the rapidly growing natural gas demand in the country. He talked about the current and potential gas infrastructure development including pipelines, city gas distribution and LNG regasification terminals.

Prime Minister recounted that since 2016, the suggestions provided in these meetings have been immensely useful in understanding the challenges faced by the oil and gas sector. He said that India is a land of openness, optimism and opportunities and is brimming with new ideas, perspectives and innovation. He invited the CEOs and experts to partner with India in exploration and development of the oil and gas sector in India. 

The interaction was attended by industry leaders from across the world, including Dr. Igor Sechin, Chairman & CEO, Rosneft; Mr. Amin Nasser, President & CEO, Saudi Aramco; Mr. Bernard Looney, CEO, British Petroleum; Dr. Daniel Yergin, Vice Chairman, IHS Markit; Mr. Olivier Le Peuch, CEO, Schlumberger Limited; Mr. Mukesh Ambani, Chairman & Managing Director, Reliance Industries Limited; Mr Anil Agarwal, Chairman, Vedanta Limited, among others.

They praised several recent achievements of the government towards improving energy access, energy affordability and energy security. They appreciated the leadership of the Prime Minister towards the transition to cleaner energy in India, through visionary and ambitious goals. They said that India is adapting fast to newer forms of clean energy technology, and can play a significant role in shaping global energy supply chains. They talked about ensuring sustainable and equitable energy transition, and also gave their inputs and suggestions about further promotion of clean growth and sustainability.