ഇന്ന്, രാജ്യം മുഴുവൻ വികസിത ഭാരത് പദവി കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, ഈ ശ്രമത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചുരുവിൽ
ഞാൻ പറയുന്നു - അഴിമതി നീക്കം ചെയ്യുക, അവർ പറയുന്നു - അഴിമതിക്കാരെ രക്ഷിക്കൂ: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രതിപക്ഷത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു
ഈ അഴിമതിക്കാരായ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്, നിങ്ങൾ എത്ര നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാലും മോദി ഭയപ്പെടില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ബി.ജെ.പി സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഞങ്ങൾ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കുക മാത്രമല്ല, അവ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം വെറും ട്രെയിലർ മാത്രമാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്; നമുക്ക് ഇനിയും രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്: ചുരു റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

राम-राम सा।
भारत माता की, भारत माता की।
शक्ति स्वरूपा जीणमाता जी, सालासर बालाजी महाराज, बाबा खाटू श्याम जी, अर वीर गोगाजी महाराज ने म्हारो बारम्बार प्रणाम।
राजस्थान, पराक्रम और परिश्रम की धरती है। ये वीर बेटों को जन्म देने वाली वीर-वीरांगना माताओं की पवित्र धरती है। और इसीलिए राजस्थान जो ठान लेता है, वो पत्थर की लकीर बन जाता है। यही जज्बा मैं मेरे सामने देख रहा हूं। गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन, आज देखिए परमात्मा की कृपा मौसम जरा ठीक लग रहा है। और जब कुदरत साथ देती है तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है।

साथियों,
राजस्थान का किसान, मेरे राजस्थान का नौजवान, और आप सब माताएं-बहनें, इतनी बड़ी संख्या में दूर-दूर से हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। और पूरा राजस्थान कह रहा है - फिर एक बार, मोदी सरकार! फिर एक बार, मोदी सरकार! फिर एक बार, मोदी सरकार! आज चुरू ने ये बता दिया है कि - 4 जून..., 400 पार! 4 जून..., 400 पार! 4 जून..., 400 पार! और जब मैं चुरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है। और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ कर दे देते हैं।

साथियों,
बैठिए देवेंद्र जी। आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है। और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा, तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है? दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं, वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े-बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी। करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं उपलब्ध था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे, वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी। और, लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। आप लोगों ने भी सोच लिया जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी। तो इसका मन पर भी असर होता है। और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता। अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई निराशा में डूबा हुआ था। इसी हताशा-निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा-निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे। मेरे लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। हमने ईमानदारी से काम किया। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया! दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा। दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। हम भी कह सकते थे भई, क्या करूं, पूरी दुनिया में आपद आई, हमारे यहां भी आपदा आई तो मैं क्या करूं। और हो सकता है देश वाले मान भी लेते। लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। चुनौतियों को चुनौती देना यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है। और हमारे राजस्थान में तो कहते हैं- अपणी करणी पार उतरणी ! हमने परिश्रम किया और परिणाम लाकरके दिखा दिया।

10 वर्षों में हमने करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास पक्के घर दिए। जिनकी तीन-तीन चार-चार पीढ़ी झुग्गी-झोपड़ी में जिंदगी गुजारती थी। जो फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर थे। ऐसे करोड़ों लोगों को पक्के घर दिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिए न उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माताओं-बहनों-बेटियों के नाम पर है। वर्ना हम तो जानते हैं हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर। गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर। खेत होगा पुरुष के नाम पर। दुकान होगी पुरुष के नाम पर। सबकुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। आप याद करिए, पहले जब घर बनाने के नाम पर योजनाएं आती थीं तब क्या होता था! गरीब को पता भी नहीं चलता था। उसके नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे। लेकिन, अब पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, घर में जरूरत की सुविधाएं भी मिल रही हैं।

साथियों,
आज जल जीवन मिशन योजना चलाकर घर-घर में पानी का कनेक्शन भी देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 50 लाख घरों में पीने के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती थी। अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। (वहां पीछे सुनाई नहीं देता है क्या, सुनाई दे रहा है। अच्छा ये तो आपका उत्साह है इसलिए...) देखिए राजस्थान के साढ़े 4 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। यानी जीवन के हर पड़ाव पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए, वो हमने 10 साल में करके दिखाये। इसलिए मैं कहता हूं जब नीयत सही, तो नतीजे सही!

और साथियों,
10 साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ। पहले की सरकारों की तुलना में बहुत कुछ हुआ। आप भी कहते हैं, अरे मोदी जी तो दिन-रात दौड़ते हैं। काम करते ही रहते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं। आपलोग बताते हैं मुझे पता है। ...लेकिन काम कितना भी हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात आज मैं चूरू में बता देता हूं। बता दूं, बता दूं। देखिए जो अब तक हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर। आजकल बड़े-बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं न तो पहले एपेटाइजर लेकर आते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर पर तीन-चार बड़ी चटाखेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है इतना आ गया पेट तो भर गया अब क्या खाएंगे। मोदी ने जो किया है वो तो एपेटाइजर है... अभी तो खाने की थाली बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई। बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है।

साथियों,
आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है, और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलिंडर सस्ता किया जाएगा। ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस की पेपरलीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मैंने ये गारंटी भी दी थी कि, राजस्थान का मेरा किसान, शेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। जिस ERCP प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटकाकर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। इससे पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का लाभ भी मिलेगा। हमने हरियाणा से समझौता करके शेखावाटी में पानी लाने का रास्ता भी साफ कर दिया है।

भाइयों-बहनों,
भाजपा जो कहती है, वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणापत्र नहीं जारी करती, हम संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्पपत्र जारी किया था, उसके ज़्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। दो साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान के मेरे भाई बहन जम्मू-कश्मीर की धरती पर जो मेरे वीर जवान शहीद हुए ना उसमें में मेरे इस शेखावटी के जवान भी शहादत दी थी। वो जम्मू-कश्मीर जहां पर मेरे राजस्थान के वीरों का रक्त, आज उस जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया। तीन तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। और मेरी मुसलमान माताएं-बहनें समझें, ये तीन तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था मेरी मुस्लिम बेटियों के सिर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है। दो-तीन बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो तीन तलाक कर के भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूंगा। भाई को लगता था अगर तीन तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन तीन तलाक कह कर के अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानि पूरा परिवार तीन तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित कर दिया है। ये भाजपा ही है जिसका संकल्पपत्र भी अपने आपमें एक गारंटी माना जाने लगा है।

साथियों,
आज जब मैं चुरू आया हूँ, तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही हैं। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी, 2019 में चुरू आया था, तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयरस्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था। तब मैंने 2014 में जो शब्द कहे ते चुरू की इस धरती पर दोहराए थे। आज मैं उन्हें फिर एक बार इस वीरों की धरती आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहरता हूं। तब मैंने कहा था, यहीं चूरू में कहा था।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
मैं देश नहीं मिटने दूंगा,
मैं देश नहीं रुकने दूंगा,
मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
मेरा वचन है भारत मां को,
तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा।

लेकिन साथियों,
आपको याद होगा, हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयरस्ट्राइक की, तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे? इसी घमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे।

भाइयों बहनों,
सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन- ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांधकर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था। ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान ‘वन रैंक-वन पेंशन’ की मांग करते थे। कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को ‘वन रैंक-वन पेंशन’ का अधिकार भी दिया, और सीमा पर पलटवार करने की खुली छूट भी दी। आज दुश्मन को भी पता है- ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है।

साथियों,
देशहित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टिकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश ने देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्रीराम तो काल्पनिक हैं। अभी कुछ महीने पहले ही, अयोध्या में भव्य राममंदिर का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राणप्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन, कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी।

साथियों,
देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी-अभी तो मुझे एक पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतने डरे-डरे निकाली है, उन्होंने कांग्रेस के सभी इकाइयो को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पर ताला लगा देना कुछ बोलना ही मत, उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कि कब राम-राम हो जाएगा। ये हाल हो गया है उनका एडवाइजरी निकलनी पड़ रही है। भाइयों-बहनों हमारा देश हमारी आस्था इनका इतना घोर अपमान यह देश सह नहीं सकता है। लेकिन, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है, तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं- भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं-भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है य नहीं किया है। भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर-चूर किया है नहीं है कि नहीं किया है। क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं तो सही है कि गलत है। सही है कि गलत है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं। आपके आशीर्वाद हैं। पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा, इस समय घमंडिया गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। आप मुझे बताइये, कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा...वहाँ से अलमारी में बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए। और टीवी पर देश ने देखा। और केवल एक सांसद के पास से, एक जगह से 300 करोड़ रुपए का खजाना मिला है। और क्या-क्या होगा ये तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ED ने भ्रष्टाचारियों से एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। मैं आपसे पूछता हूं... ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि या नहीं? ऐसे लोगों की जिंदगी जेल में बिताना चाहिए कि नहीं। मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है।

साथियों,
कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले सिर्फ अपना हित देखते हैं। यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित-वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया था। इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया। संविधान को बंधक बनाया। इसी इंडी अलायंस के लोगों ने कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। भाजपा ने देश को दलित राष्ट्रपति दिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी दीं। लेकिन इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गठबंधन वालों ने पूरी ताकत लगा दी थी। अब 19 अप्रैल को शोषितों-वंचितों के ऐसे विरोधियों के साथ क्या करना है, आपको पता है न? पता है न? पता है न? अपने यहां राजस्थान में कहते हैं। अक्कलमंद ने इशारो ई घणो॥

साथियों,
चूरू में भाई देवन्द्र झाझड़िया जी...
झुंझूनू में शुभकरण चौधरी जी...
सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी... मैं आज आपके पास उन सब के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा… मैं आपको बता देना चाहता हूं…चूरू में जो उम्मीदवार हैं देवेंद्र और दिल्ली में हैं नरेन्द्र। आपमें से बहुत कम लोगों को पता होगा… देवेंद्र के साथ मेरा बहुत पुराना निकट नाता रहा है। और जब मैं देवेंद्र से पहली बार मिला। और जब मैंने उसकी मां की बातें सुनी। मेरे मन को छू गया। मेरे देश की आन बान शान के लिए शेखाबाटी की गरीब मां- अनपढ़ मां अपना बेटा… जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है… लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम करने के लिए मां प्रेरित करती है… और देवेंद्र भी गरीबी की परवाह किए बिना जी-जान से जुटकरके भारत का सम्मान बढ़ाया है। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए… मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था मेरे देश के जो खिलाड़ी हैं उन्हें हिंदुस्तान के खेल जगत के… बेटे-बेटियां हैं उनको प्रोत्साहन मिले… कि आपके खेल का कार्यकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं हैं… और उसका सिंबॉल हमारा देवेन्द्र है… और इसलिए मैं चूरू वासियों से विशेष रूप से… गरीबी से ही लड़ा नहीं… दुनिया में जाकर देश का डंका बजाया ऐसे मेरे साथी को… चाहे वो चूरू हो, झुंझूनू हो या सीकर हो, आप भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एड़ी-चोटी का जोर लगा दूंगा। गर्मी कितनी ही क्यों न हो मतदान पूरा होगा न। गर्मी के कारण मतदान कम होगा ऐसा नहीं होगा न। घर-घर जाएंगे, माताओं-बहनों को मेरी बात बताएंगे। चुनाव जीतने के लिए मतदान करेंगे। अच्छा मेरा का एक और काम करेंगे। मेरा पर्सनल काम है करेंगे। घर-घर जाकर कहना कि हमारे मोदी जी चूरू आए थे। और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मैं यहां भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं। सार्वजनिक रूप से कभी-कभी करना पड़ता है। ऐसा है कि चुनाव का समय है हर किसी के जिम्मे बहुत सारा काम है। लेकिन इनको मन में रहता है कि प्रधानमंत्री जी आए हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। मेरी आप कार्यकर्ताओं से विनती है आप बिलकुल मेरी चिंता छोड़ दीजिए। सभी कार्यक्रमों में वरिष्ठ लोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा तो मोदी भी छोटा है, छोटे के बगल में बैठ जाएगा। आप कृपा करके सभी कार्यक्रमों के लिए मत दौड़िए।
मेरे साथ बोलिए...
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।

Explore More
77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

77-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ അഭിസംബോധനയുടെ പൂർണരൂപം
India’s Defense Export: A 14-Fold Leap in 7 Years

Media Coverage

India’s Defense Export: A 14-Fold Leap in 7 Years
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർണർ 2024 ജൂലൈ 14
July 14, 2024

New India celebrates the Nation’s Growth with PM Modi's dynamic Leadership