പങ്കിടുക
 
Comments
“ഇന്ത്യയുടെ ബോധം കുറഞ്ഞപ്പോൾ, രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു"
" ദുഷ്‌കരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളും മഠങ്ങളും സംസ്കാരവും അറിവും നിലനിർത്തി
"നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഭഗവാൻ ബസവേശ്വര നൽകിയ ഊർജ്ജം, ജനാധിപത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സമത്വം എന്നിവയുടെ ആദർശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ അടിത്തറയിലാണ്"

 

യെല്ലരിഗു! നമസ്കാരം!

सुत्तूरु संस्थानवु शिक्षण, सामाजिक सेवे, अन्नदा-सोहक्के, प्रख्याति पडेदिरुव, विश्व प्रसिद्ध संस्थेया-गिदे, ई क्षेत्रक्के, आगमि-सिरु-वुदक्के, ननगे अतीव संतोष-वागिदे।

ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ശിവരാത്രി ദേശികേന്ദ്ര മഹാസ്വാമി ജി, ശ്രീ സിദ്ധേശ്വര മഹാസ്വാമി ജി, ശ്രീ സിദ്ധലിംഗ മഹാസ്വാമി ജി, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ബസവരാജ് ജി, കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ, പ്രഹ്ളാദ്  ജോഷി ജി, കർണാടക ഗവണ്മെന്റിലെ  മന്ത്രിമാർ, എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ, എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും സുത്തൂർ മഠവുമായും, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി ധാരാളമായി ഇവിടെയെത്തിയ ബഹുമാന്യരായ സന്യാസിമാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു!

മൈസൂരിലെ അധിപ ദേവതയായ മാതാ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവിയെ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് മൈസൂരിൽ നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ, എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും ഇടയിൽ ഈ പുണ്യകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. ചാമുണ്ഡേശ്വരിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ഞാനും പോകും. ഈ ആത്മീയ അവസരത്തിൽ, ഈ മഠത്തിന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം തുടരുന്നതിന്, ശ്രീ സുത്തൂർ മഠത്തിലെ സന്യാസിമാരെയും ആചാര്യന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും ഞാൻ നമിക്കുന്നു. ഈ ആത്മീയ വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്ത് നട്ട ആദിജഗദ്ഗുരു ശിവരാത്രി ശിവയോഗി മഹാസ്വാമി ജിയെ ഞാൻ പ്രത്യേകം നമിക്കുന്നു. സുത്തൂർ മഠത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മഠാധിപതിയായ പരമപൂജ്യ ശ്രീ ശിവരാത്രി ദേശികേന്ദ്ര മഹാസ്വാമി ജിയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും മഹത്തായ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് തഴച്ചുവളരുകയാണ്. ശ്രീ മന്ത്ര മഹർഷി ജി ആരംഭിച്ച വിദ്യാലയം ശ്രീ രാജേന്ദ്ര മഹാസ്വാമി ജിയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം ഇത്രയും വലിയ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തു. ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തിനും സംസ്‌കൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള ഈ സ്‌കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടവും ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ ആധുനികവും മഹത്തായതുമായ രൂപത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനം ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള അതിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ നൂതനമായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഞാനും ശിരസ്സ് നമിക്കുകയും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാനും ഒരുപാട് ആശംസകൾ നേരുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

ശ്രീ സിദ്ധേശ്വര സ്വാമി ജിയുടെ നാരദ് ഭക്തി സൂത്രം, ശിവസൂത്രം, പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രം എന്നിവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. പൂജ്യ ശ്രീ സിദ്ധേശ്വര സ്വാമി ജി ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന ഋഷി പാരമ്പര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിനെ വേദങ്ങളിൽ ശ്രുത പാരമ്പര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നാം കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും സന്നിവേശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ശ്രുത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. ലോക യോഗ ദിനത്തിൽ പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രം, നാരദ ഭക്തിസൂത്രം, ശിവസൂത്രം എന്നിവയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമാക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമം ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിനാകെ ഗുണം ചെയ്യും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, കർണാടകത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലോകത്ത് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിൽ എഴുതിയതെല്ലാം പഠിക്കാൻ, നാരദ സൂത്രം പഴയതാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തും. അതിനേക്കാൾ മികച്ച സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം നമുക്കുണ്ട്. ലോകം ഒരിക്കൽ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പാശ്ചാത്യരുടെ ആശയങ്ങൾ അറിയുന്നവർ നാരദസൂത്രത്തിലൂടെ അപ്പോഴത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും കാണണം. ഈ അത്ഭുതകരമായ നാരദസൂത്രം ആധുനിക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിന് വലിയ സേവനമാണ് താങ്കൾ ചെയ്തത്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

അറിവിനോളം പവിത്രമായ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും അറിവിന് പകരമില്ലെന്നും നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, നമ്മുടെ ഋഷിമാരും മിസ്‌റ്റിക്‌സും ആ ബോധത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിച്ചത് - അറിവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, അറിവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ധാരണയോടെ വളരുകയും ഗവേഷണത്താൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. യുഗങ്ങൾ മാറി, കാലം മാറി, കാലത്തിന്റെ പല കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഇന്ത്യയും നേരിട്ടു. ഭാരതബോധം ക്ഷയിച്ചപ്പോൾ, നമ്മുടെ സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും ഋഷിമാരും ആചാര്യന്മാരും ഭാരതത്തെ മുഴുവൻ ഇളക്കിമറിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. വടക്ക് കാശി മുതൽ തെക്ക് നഞ്ചൻഗുഡ് വരെ, ശക്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിമത്തത്തിന്റെ നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ അറിവിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. മൈസൂരിലെ ശ്രീ സുത്തൂർ മഠം, തുംകൂറിലെ ശ്രീ സിദ്ധഗംഗ മഠം, ചിത്രദുർഗയിലെ ശ്രീ സിരിഗെരെ മഠം, ശ്രീ മുരുകരാജേന്ദ്ര മഠം, ചിക്കമംഗളൂരിലെ ശ്രീ രംഭപുരി മഠം, ഹൂബ്ലിയിലെ ശ്രീ മൂരുസവീര മഠം, ബിദറിലെ ബസവകല്യൺ മഠം! നൂറ്റാണ്ടുകളായി അനന്തമായ ശാസ്ത്രശാഖകളെ ജലസേചനം ചെയ്യുന്ന അത്തരം നിരവധി ആശ്രമങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം ദക്ഷിണേന്ത്യ മാത്രമാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ 

സത്യത്തിന്റെ അസ്തിത്വം സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല, മറിച്ച് സേവനത്തിലും ത്യാഗത്തിലുമാണ്. ശ്രീ സുത്തൂർ മഠവും ജെ എസ് എസ്  മഹാവിദ്യാപീഠവും ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. സാമൂഹ്യസേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ശ്രീ ശിവരാത്രി രാജേന്ദ്ര മഹാസ്വാമി ജി ഒരു സൗജന്യ ഹോസ്റ്റൽ തുറന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സമ്പത്തു്  ഉണ്ടായിരുന്നു? വാടക കെട്ടിടമായിരുന്നു, റേഷനും മറ്റും ക്രമീകരിക്കാൻ പോലും പണമില്ലായിരുന്നു. പണത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം കാരണം ഹോസ്റ്റൽ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം നിലച്ചതോടെ സ്വാമിജിക്ക് ‘ലിംഗം കർദ്ദിഗേ’യും വിൽക്കേണ്ടി വന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത്, സേവനത്തെ വിശ്വാസത്തിന് മേലെയായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി. ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള ആ ത്യാഗം ഇന്ന് നേട്ടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇന്ന്, ജെഎസ്എസ് മഹാവിദ്യാപീഠം രാജ്യത്തും വിദേശത്തുമായി 300 ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളും രണ്ട് സർവകലാശാലകളും നടത്തുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാർ മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രം, കല, വാണിജ്യം എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും ആദിവാസി സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളെയും സേവിക്കുന്ന സുത്തൂർ മഠം ഒരു മാതൃകയാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

കർണാടക, ദക്ഷിണേന്ത്യ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസം, സമത്വം, സേവനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ബസവേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ബസവേശ്വര ജി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ ഊർജ്ജം, അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ജനാധിപത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സമത്വം എന്നിവയുടെ ആദർശങ്ങൾ, ഇവ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലകളായി തുടരുന്നു. ഒരിക്കൽ ലണ്ടനിൽ ബസവേശ്വര ജിയുടെ പ്രതിമ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി, മാഗ്നാകാർട്ടയും വിശ്വേശ്വരന്റെ വാക്കുകളും താരതമ്യം ചെയ്താൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് സമൂഹത്തോടുള്ള അത്തരമൊരു മനോഭാവം നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മാഗ്ന കാർട്ട.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

അതേ ആദർശങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന്, സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ആത്മീയതയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ സിദ്ധഗംഗാ മഠം ഇന്ന് 150 ലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, നിലവിൽ പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ സിദ്ധഗംഗ മഠത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ബസവേശ്വരന്റെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രചോദനവും സമർപ്പണവുമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ അടിത്തറ. ഈ അടിത്തറ എത്രത്തോളം ശക്തമാണോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യം ശക്തമാകും.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 'അമൃത് കാല'ത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടം 'സബ്ക പ്രയാസിന്റെ' ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണ്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തിന്റെയും പ്രയത്നത്തിന്റെയും ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ  നമ്മുടെ ഋഷിമാർ ‘സഹന വവതു സഹനൌ ഭുനക്തു’ എന്ന് വിളിക്കുകയും ‘സഹ വീര്യം കരവാവാഹൈ’ എന്ന് വേദരൂപത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ആ ആത്മീയാനുഭവം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള സമയമാണിത്! നൂറുകണക്കിനു വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നാം കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയമാണിത്. അതിനായി നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകണം. നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ ദൃഡനിശ്ചയങ്ങളുമായി  ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സുഹൃത്തുക്കളേ ,

വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് 'ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയ'ത്തിന്റെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാഭാവിക സവിശേഷതയാണ്. ഈ അനായാസതയോടെ, നമ്മുടെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കണം. അതിനാൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയ ഭാഷകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ മഠങ്ങളും മതസ്ഥാപനങ്ങളും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏക സംസ്‌കൃത ദിനപത്രമായ ‘സുധർമ്മ’ ഇന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മൈസൂരു. ഇപ്പോൾ രാജ്യവും ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെ, ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾ കാരണം ഇന്ന് ആയുർവേദത്തിനും യോഗയ്ക്കും ലോകമെമ്പാടും ഒരു പുതിയ സ്വത്വം  ലഭിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനും ഈ പൈതൃകത്തിൽ നിന്ന് അജ്ഞരായി തുടരരുത് എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം. ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ആത്മീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ, നമ്മുടെ പെൺമക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജലസംരക്ഷണത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ശുചിത്വ ഇന്ത്യയ്ക്കും വേണ്ടി നാമെല്ലാവരും ഒന്നിക്കണം. മറ്റൊരു പ്രധാന രംഗം  ജൈവ  കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ആഹാരം എത്രത്തോളം ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതവും മനസ്സും ശുദ്ധമാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മഠങ്ങളും,   മത  സ്ഥാപനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരാനും ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതമാതാവിനെ, ഭൂമിയുടെ മാതാവിനെ രാസവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നാം  എന്ത് ചെയ്താലും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും.

സുഹൃത്തുക്കൾളേ ,

വിശുദ്ധരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സംരംഭങ്ങളിൽ ആത്മീയ ബോധവും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു . എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും അനുഗ്രഹം രാജ്യത്തിന് തുടർന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നവ ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം നാം  ഒരുമിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കും. കൂടാതെ ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള  ദിനമാണ് . ബഹുമാന്യരായ സന്യാസിമാർ എന്നോട് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച രീതി, അവിടെ എത്താൻ എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്താലും നിങ്ങളുടെ മാർഗനിർദേശത്തിൻ കീഴിൽ എന്നിലുള്ള  നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. മഹത്തായ ഒരു പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രചോദനത്തോടെ ആ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയട്ടെ! എന്റെ ജോലിയിൽ ഒരു കുറവും വരാതിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരിക്കാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനും അനുഗ്രഹീതനുമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.

യെല്ലരിഗു! നമസ്കാരം!

Explore More
76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചുവപ്പു കോട്ടയുടെ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം
ICRA maintains India's FY23 GDP growth forecast at 7.2%

Media Coverage

ICRA maintains India's FY23 GDP growth forecast at 7.2%
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
4Ps of 'people, public, private partnership' make Surat special: PM Modi
September 29, 2022
പങ്കിടുക
 
Comments
“Surat is a wonderful example of both people's solidarity and public participation”
“4 P means people, public, private partnership. This model makes Surat special”
“In double engine government, clearances and implementation of development work have attained an unprecedented momentum”
“New National Logistics policy will benefit Surat a great deal”
“Surat will also be known for electric vehicles very soon”
“When trust grows, effort grows, and the pace of development of the nation is accelerated by Sabka Prayas”

भारत माता की– जय

भारत माता की– जय

आप सभी सूरतवासियों को नवरात्रि की अनेक-अनेक शुभकामनाएं। वैसे नवरात्रि के समय मेरे जैसे व्‍यक्ति को सूरत आना आनंददायक है, अच्‍छा लगता है, लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो, तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है। सूरत आओ और सूरती खाना खाए बिना जाओ।

ये मेरा सौभाग्‍य है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर के समय मैं आज और कल, गुजरात की धरती पर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल-संस्कृति और आस्था से जुड़े कई बड़े आयोजनों का हिस्सा बनूंगा। गुजरात के गौरव को और बढ़ाने का ये सौभाग्य मिलना, आपके बीच आना और आप सबके आशीर्वाद लेना, आपका ये प्‍यार, आपका ये उत्‍साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात के लोगों का, सूरत के लोगों का धन्‍यवाद करने के लिए मेरे शब्‍द भी कम पड़ रहे हैं, इतना प्‍यार आपने दिया है।

सूरत में विकास का लाभ जिस तरह हर घर तक पहुंच रहा है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज सूरत के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट, सामान्य सूरत वासियों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को अनेक प्रकार की सुविधाएं और लाभ पहुंचाने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि 75 अमृत सरोवरों के निर्माण का काम सूरत में बहुत तेजी से चल रहा है। इसके लिए भी जिले के सभी साथी, शासन-प्रशासन, हर कोई और मेरे सूरतवासी भी बधाई के पात्र हैं।

साथियों,

सूरत शहर लोगों की एकजुटता औऱ जनभागीदारी, दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिन्दुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा, जिसके लोग सूरत की धरती पर न रहते हों, एक प्रकार से मिनी हिन्‍दुस्‍तान। सूरत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शहर सूरत, इस बात के लिए मैं हमेशा इसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती हैं, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले लाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।

साथियों,

इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में तीन ''P'' यानि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत चार ‘पी’ का उदाहरण है। चार ''P'' यानि पीपल्स, पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते, जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्‍यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के सबसे तेज़ी से विकसित होते शहरों में सूरत का नाम है और इसका लाभ यहां हर व्यापार-कारोबार को हो रहा है।

भाइयों और बहनों,

पिछले 20 वर्षों में सूरत ने देश के बाकी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति की है, तेजी से प्रगति की है। आज हम अक्सर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत का गर्व से ज़िक्र करते हैं। लेकिन ये सूरत के लोगों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवनदान दिया है। दो दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसेटी बनी है, उससे भी शहर को साफ-सुथरा रखने में मदद मिली है। आज भाकर और बामरौली में नई कैपेसिटी जुड़ गई है। यहां जिन साथियों को काम करते हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, वो इस बदलाव के बहुत बड़े साक्षी हैं। बीते वर्षों में सूरत में झुग्गियों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इन 2 दशकों में यहां गरीबों के लिए, झुग्गियों में रहने वालों के लिए करीब-करीब 80 हज़ार घर बनाए गए हैं। सूरत शहर के लाखों लोगों के जीवन स्तर में इससे सुधार आया है।

साथियों,

डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब घर बनाने में भी तेज़ी आई है और सूरत के गरीबों, मिडिल क्लास को दूसरी अनेक सुविधाएं भी मिलने लगी हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अभी तक लगभग 4 करोड़ गरीब मरीज़ों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें 32 लाख से अधिक मरीज़ गुजरात के और लगभग सवा लाख मरीज, ये मेरे सूरत से हैं।

वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, पटरी, ठेले पर काम करने वाले देश के लगभग 35 लाख साथियों को अभी तक बैंकों से बिना गारंटी का सस्ता ऋण मिल चुका है। अभी शायद आपने दुनिया में बहुत जाने-माने दानवीर बिल गेट्स का एक आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें उन्‍होंने इस बात का जिक्र किया है। एक लेख लिखा है उसमें इन सब चीजों का उल्‍लेख किया है उन्‍होंने। साथियों, इसमें गुजरात के ढाई लाख से ज्यादा लोगों और सूरत के करीब 40 हजार साथियों को इसकी मदद मिली है।

साथियों,

सूरत शहर के पश्चिमी हिस्से रानदेर, अरायण, पाल, हज़ीरा, पालनपुर, जहांगीरपुरा और दूसरे क्षेत्रों में आज जितनी चहल-पहल दिखती है, वो 20 साल के अखंड एकनिष्ठ परिश्रम का परिणाम है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में तापी पर आज दर्जनभर से ज्यादा पुल हैं, जो शहर को भी जोड़ रहे हैं और सूरतवासियों को समृद्धि से भी जोड़ रहे हैं। इस स्तर की इंटरसिटी कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है। जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पाट करके जोड़ने का काम करता है।

भाइयों और बहनों,

आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वे सभी सूरत की इसी पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देशभर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। DREAM City प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत, विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सूरत, दुनिया भर के डायमंड कारोबारियों, कंपनियों के लिए एक आधुनिक ऑफिस स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा।

इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सूरत पावरलूम मेगाकलस्टर, ये बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का, पावरलूम मेगाकलस्‍टर, उसकी स्वीकृति दे दी है और इससे सायन और ओलपाडो, इन क्षेत्रों में पावरलूम वालों को जो समस्याएं आती थीं वो समस्याएं कम होंगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा।

साथियों,

सूरती लोगों की खासियत है सुरतीलाला को मौज करे बिना नहीं चलता, और बाहर से आने वाला व्यक्ति भी देखते ही देखते सुरतीलाला के रंग में रंग जाता है। और मैं तो काशी का सांसद हूँ, इसलिए लोग मुझे रोज सुनाते हैं कि सूरत का भोजन और काशी की मृत्यु। शाम हुई नहीं और ताप्ती नदी के आसपास के इलाकों में घूम कर ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हैं और कुछ खा-पीकर ही घर लौटते हैं। इसलिए ताप्ती के किनारों सहित, सूरत को और आधुनिक बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र भाई और सी आर पाटिल और कॉर्पोरेशन से जुड़े लोग, यहां के विधायक, इन सबको मैं बधाई देता हूं आपके इन प्रयासों के लिए। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरतवासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी, उठने-बैठने-सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे।

भाइयों और बहनों,

एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है, वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं, जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते-बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए, कितनी ही फ्लाइट्स यहां से चलती हैं, कितने ही लोग हर रोज़ यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा, यही स्थिति मेट्रो को लेकर भी थी। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है, तो स्वीकृति भी तेज़ गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेज़ी से होता है।

भाइयों और बहनों,

व्यापार-कारोबार में लॉजिस्टिक्स का कितना महत्व होता है, ये सूरत वाले अच्छे से जानते हैं। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। घोघा-हजीरा Ropax Ferry Service ने सौराष्ट्र के कृषि हब को सूरत के बिजनेस हब से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घोघा और हजीरा के बीच रो-रो फेरी सर्विस की वजह से लोगों का समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। सड़क के रास्ते घोघा और हजीरा के बीच की दूरी करीब-करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है। जबकि समंदर के रास्ते यही दूरी कुछ ही किलोमीटर हो जाती है। अब ये, इससे बड़ी सुविधा क्‍या हो सकती है। इस वजह से जहां पहले घोघा से हजीरा आने-जाने में 10-12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर साढ़े तीन-चार घंटे के अंदर हो जाता है। हम फेरी की वजह से, भावनगर, अमरेली और सौराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से सूरत आए लोगों को बहुत लाभ होगा। अब पर्मानेंट टर्मिनल तैयार होने के कारण, आने वाले दिनों में और ज्यादा रूट खुलने की संभावना बढ़ी है। इससे यहां के उद्योगों को, किसानों को पहले से ज्यादा लाभ होगा।

साथियों,

हमारी सरकार सूरत के व्यापारियों-कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए-नए इनोवेशन कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान, पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर एक टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्रेन, सूरत से माल-सामान ढो करके काशी तक जाया करेगी। इसका बहुत बड़ा लाभ सूरत के व्यापारियों को होगा, यहां के कारोबारियों को होगा, यहां के मेरे श्रमिक भाइयों-बहनों को होगा।

बहुत जल्द सूरत बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्‍हीकल, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी ये सूरत पहचाना जाएगा। सूरत की नित नई-नई पहचान बनती है, कभी सिल्‍क सिटी, कभी डायमंड सिटी, कभी सेतु सिटी और अब इलेक्ट्रिक व्‍हीकल वाले सिटी के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार आज पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकारों को मदद दे रही है। सूरत इस मामले में भी देश के बाकी शहरों की तुलना में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और मैं सूरत को बधाई देता हूं, इस काम के लिए। आज सूरत शहर में 25 चार्जिंग स्टेशन्स का लोकार्पण और इतने ही स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। आने वाले कुछ समय में सूरत में 500 चार्जिंग स्टेशन्स स्थापित करने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है।

साथियों,

बीते 2 दशकों से विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है, वो आने वाले सालों में और तेज़ होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है, तो प्रयास बढ़ता है। और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज़ होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे, इसी आशा के साथ सूरत वासियों का जितना आभार व्यक्त करूं ,उतना कम है। सूरत ने उदाहरण स्वरूप प्रगति की है। मित्रों, हिंदुस्तान में सूरत के समकक्ष कई शहर हैं, लेकिन सूरत ने सबको पीछे छोड़ दिया है। और यह शक्ति गुजरात में ही है दोस्तों, यह गुजरात की शक्ति को जरा भी आंच ना आये, गुजरात की विकास यात्रा में कोई कमी ना रहे, इसके लिए कोटी-कोटी गुजराती प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। यही विश्वास के साथ फिर एक बार आप सभी का बहुत-बहुत आभार।

भारत माता की- जय,

भारत माता की-जय,

भारत माता की- जय,

धन्यवाद!