ಶೇರ್
 
Comments

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರಕಾರವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನಾ  ಮತ್ತುಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಅಥವಾ ಪರಿಣತಿ, ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಈ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂಪಾಂತರ ,  ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಬಲೀಕರಣ

 ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವೀನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನೂರಾರು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳನ್ನು  ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು 3ಡಿ  ಮುದ್ರಣ, ರೋಬಾಟಿಕ್ಸ್, ಐಒಟಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗಳಂತಹ  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಯುವಕರ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಯ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್ (ಪಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಎಫ್.) ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್ನಿಂದ ರೂ. 70,000 - 80,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ .

 

ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, 7 ಐಐಟಿಗಳು, 7 ಐಐಎಂಗಳು, 14 ಐಐಐಟಿಗಳು, 1 ಎನ್ಐಟಿ, 103 ಕೆವಿಗಳು ಮತ್ತು 62 ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಐಐಎಂಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಂ) ಬಿಲ್, 2017  ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಅದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಐಎಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು

  • ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೇಲಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯುವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
  • ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಯುಜಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸಮರ್ಥ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
  • ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  •  
  • ಕಲಿಯುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು  ತಯಾರುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  20 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು  "ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ 500 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿವೆ  ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ 100 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಐಎಂ  ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ನಾವೀನ್ಯ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಛತ್ರಿ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 

2017 ರಲ್ಲಿ, 2400 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಜನರನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಸುತ್ತ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ಕೌಶಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸಲು, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು  ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ . 375 ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ  ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 13,000 ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಪ್ರಧಾನಿ ಕೌಶಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಪಿಎಂಕೆಕೆ) ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು  ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 2016 ರ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ  ಏಳು ವರ್ಷದ ಬ್ಲಾಕ್ ವರೆಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ  . ನೌಕರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಇಎಸ್ಓಪಿ ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮುಕ್ತ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ  ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಿಂದ 13 ಕೋಟಿ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ,  ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 20% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 

ಉದ್ಯೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ  ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಧಾನ 

ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗದ ರಚಿಸಲು ಬಿಡ್ ನಲ್ಲಿ , ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾ ಪುಷ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು  ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಯುವಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವ ಹುರುಪಿಗಾಗಿ  ಮುದ್ರಾ , ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೀಡೆ  ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ   ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಏಕತೆ, ನೀತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗುರಿಗಳು, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಆಟದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 • ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:

  • ಮಣಿಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯವು ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ .
   • 2017 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ  ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
   • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ 2018 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ 66 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.


   • ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.


   • ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:


    • ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ. 8 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ  ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
     • ಜನವರಿ 2018 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಖೆಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲೆಯ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ 29 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 7 ಯುಟಿಗಳ 3507 ಆಟಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
     • 2017-18 ರಿಂದ 201-20-20ವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ   1,756 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕಾಸು ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ
     ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾರದರ್ಶಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

  .
   

ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ದೇಣಿಗೆ
Explore More
ಚಾಲ್ತಾ ಹೈ' ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ' ಬದಲ್ ಸಕ್ತ ಹೈ' ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಮಯವಿದು : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು

ಚಾಲ್ತಾ ಹೈ' ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ' ಬದಲ್ ಸಕ್ತ ಹೈ' ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಮಯವಿದು : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
‘Modi Should Retain Power, Or Things Would Nosedive’: L&T Chairman Describes 2019 Election As Modi Vs All

Media Coverage

‘Modi Should Retain Power, Or Things Would Nosedive’: L&T Chairman Describes 2019 Election As Modi Vs All
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
ಶೇರ್
 
Comments

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಧಮನಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರಕಾರವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾದ  ಕನಸನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಅಥವಾ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.

ರೈಲ್ವೇ  


ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನವೀಕರಣದ ವೇಗ, ಮಾನವರಹಿತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು  ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡಿದೆ.  

2017-18ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಪಘಾತಗಳಿರುವ ರೈಲ್ವೇ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 118 ರೈಲ್ವೇ ಅಪಘಾತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು 2017-18ರಲ್ಲಿ 73 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 5,469 ಮಾನವರಹಿತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, 2009-14 ರಕ್ಕಿಂತ 20% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ವಿಶಾಲ ಗೇಜ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರಹಿತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು   2020 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ .

ರೈಲ್ವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ  ತರುವಲ್ಲಿ, 2013-14ರಲ್ಲಿ 2,926 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 2017-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4,405 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 2009-14 (7,600 ಕಿ.ಮೀ.) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋದಿ (9,528 ಕಿ.ಮಿ) 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ .

 

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವು ಇಡೀ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಗೇಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ  70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ರೈಲು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಮ್ ಗಳನ್ನು ತಂದಿತು!

 

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು , ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕು. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗೆ  ಯೋಜಿಸಲಾದ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು, 8 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ವಾಯುಯಾನ  

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಗತಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉಡಾನ್  (ಉಡೆ ದೇಶ್ ಕಾ ಆ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ್ ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು   25 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು 2014 ರ ನಡುವಿನ 75 ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಗಂಟೆಗೆ 2,500 ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ  ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

 

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 18-20% ನಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಯುಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವಾಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 2017 ರಲ್ಲಿ 100 ದಶಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

 

ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಬಂದರು-ನೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ 2013-14ರ 94 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ 2017-18ರಲ್ಲಿ 64 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮೂರನೆಯ ಪಾಲಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .

ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದು 2010-11ರಲ್ಲಿ 570.32 ಎಂ.ಟಿ.ಗಳಿಂದ 2012-13ರಲ್ಲಿ 545.79 ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 2017-18ರಲ್ಲಿ 679.367 ಎಂ.ಟಿ.ಗೆ  ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು, ಇದು 100 ಎಂ.ಟಿ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು !

ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ ಕಾಲು ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 106 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು

ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಬಹು-ಮಾದರಿಯ  ಏಕೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ್ ಮಾಲ ಪರಿಯೋಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲವು 2013-14ರಲ್ಲಿ 92,851 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿಂದ 2017-18ರಲ್ಲಿ 1,20,543 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ  ಸೇತು ಭಾರತಂ ಯೋಜನೆ, ಒಟ್ಟು ರೂ. 20,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್  ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಗವು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ.  ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಗವು 2013-14ರ ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದ್ದು  2017-18ರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 27 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ದ್ವಿಗುಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

 

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುರಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ  ಚೆನಾನಿ-ನಾಶ್ರಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ, ಧೋಲಾ-ಸಾದಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗುರುತಿಸದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಟದಲ್ಲಿ  ಭರೂಚ್ ಮತ್ತು ಚಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾದ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.

ರಸ್ತೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸುಮಾರು 1.69 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು 2013-14ರ  ದಿನಕ್ಕೆ 69 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 2017-18ರಲ್ಲಿ 134 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವು 2014 ರ 56%ದ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ 82% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ , ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು  ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಪಾರವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಮಹಮಾರ್ಗ್ ವಿಕಾಸ್ ಪರಿಯೋಜನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 12,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900 ಕಿಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನದೊಂದಿಗೆ  ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, 2017-18ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಕು  (1,160 ಎಂ.ಟಿ. ) ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ, ಸುಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ, ನಿರಂತರ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 100 ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ  ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 2,01,979 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ .

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ  ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲು, ರೂಪಾಯಿ  9 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 12 ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ , . 4% ಮತ್ತು 3% ರ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.