ಶೇರ್
 
Comments

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರಕಾರವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನಾ  ಮತ್ತುಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಅಥವಾ ಪರಿಣತಿ, ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಈ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂಪಾಂತರ ,  ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಬಲೀಕರಣ

 ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವೀನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನೂರಾರು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳನ್ನು  ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು 3ಡಿ  ಮುದ್ರಣ, ರೋಬಾಟಿಕ್ಸ್, ಐಒಟಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗಳಂತಹ  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಯುವಕರ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಯ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್ (ಪಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಎಫ್.) ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್ನಿಂದ ರೂ. 70,000 - 80,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ .

 

ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, 7 ಐಐಟಿಗಳು, 7 ಐಐಎಂಗಳು, 14 ಐಐಐಟಿಗಳು, 1 ಎನ್ಐಟಿ, 103 ಕೆವಿಗಳು ಮತ್ತು 62 ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಐಐಎಂಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಂ) ಬಿಲ್, 2017  ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಅದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಐಎಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು

  • ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೇಲಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯುವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
  • ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾದಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಯುಜಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸಮರ್ಥ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
  • ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  •  
  • ಕಲಿಯುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು  ತಯಾರುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  20 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು  "ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ 500 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿವೆ  ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ 100 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಅಟಲ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಐಎಂ  ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ನಾವೀನ್ಯ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಛತ್ರಿ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 

2017 ರಲ್ಲಿ, 2400 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಜನರನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಸುತ್ತ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ಕೌಶಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸಲು, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು  ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ . 375 ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ  ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 13,000 ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಪ್ರಧಾನಿ ಕೌಶಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಪಿಎಂಕೆಕೆ) ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು  ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 2016 ರ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ  ಏಳು ವರ್ಷದ ಬ್ಲಾಕ್ ವರೆಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ  . ನೌಕರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಇಎಸ್ಓಪಿ ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮುಕ್ತ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ  ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 2015 ರಿಂದ 13 ಕೋಟಿ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ,  ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 20% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 

ಉದ್ಯೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ  ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಧಾನ 

ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗದ ರಚಿಸಲು ಬಿಡ್ ನಲ್ಲಿ , ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾ ಪುಷ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು  ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಯುವಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವ ಹುರುಪಿಗಾಗಿ  ಮುದ್ರಾ , ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೀಡೆ  ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ   ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಏಕತೆ, ನೀತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗುರಿಗಳು, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಆಟದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 • ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:

  • ಮಣಿಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯವು ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಂಗತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ .
   • 2017 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ  ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
   • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ 2018 ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ 66 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.


   • ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.


   • ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:


    • ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ. 8 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ  ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
     • ಜನವರಿ 2018 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಖೆಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲೆಯ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ 29 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 7 ಯುಟಿಗಳ 3507 ಆಟಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
     • 2017-18 ರಿಂದ 201-20-20ವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ   1,756 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕಾಸು ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ
     ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾರದರ್ಶಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

  .
   

ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ದೇಣಿಗೆ
Explore More
ಚಾಲ್ತಾ ಹೈ' ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ' ಬದಲ್ ಸಕ್ತ ಹೈ' ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಮಯವಿದು : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು

ಚಾಲ್ತಾ ಹೈ' ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ' ಬದಲ್ ಸಕ್ತ ಹೈ' ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಮಯವಿದು : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
Narendra Modi ‘humbled’ to receive UAE's highest civilian honour

Media Coverage

Narendra Modi ‘humbled’ to receive UAE's highest civilian honour
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi Adorns Colours of North East
March 22, 2019
ಶೇರ್
 
Comments

The scenic North East with its bountiful natural endowments, diverse culture and enterprising people is brimming with possibilities. Realising the region’s potential, the Modi government has been infusing a new vigour in the development of the seven sister states.

Citing ‘tyranny of distance’ as the reason for its isolation, its development was pushed to the background. However, taking a complete departure from the past, the Modi government has not only brought the focus back on the region but has, in fact, made it a priority area.

The rich cultural capital of the north east has been brought in focus by PM Modi. The manner in which he dons different headgears during his visits to the region ensures that the cultural significance of the region is highlighted. Here are some of the different headgears PM Modi has carried during his visits to India’s north east!