PM Modi, Bangladesh PM Sheikh Hasina, jointly unveil e-plaques for development projects in Bangladesh, via video conference
  • PM Modi, Bangladesh PM Sheikh Hasina, jointly unveil e-plaques for development projects in Bangladesh, via video conference
PM Modi attends 50th Raising Day celebrations of the CISF
  • PM Modi attends 50th Raising Day celebrations of the CISF
PM Modi dedicates National War Memorial to the nation
  • ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ,
Martyrdom of our brave Jawans strengthens our resolve to combat terrorism: PM during Mann Ki Baat
  • ‘ಮನದ ಮಾತು’ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 24-02-2019 ರಂದು ಮಾಡಿದ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ – 53 ನೇ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ
Prime Minister Modi conferred the ‘Seoul Peace Prize’
  • ಸಿಯೋಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಂಗೀಕಾರ ಭಾಷಣ
NamoInfographics
NamoVideo