Prime Minister’s participation in the Quad Leaders’ Summit
  • ಕ್ವಾಡ್ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು
PM Modi's interaction with Indian community in Japan
  • ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
Shilanyaas of India International Centre for Buddhist Culture and Heritage in Lumbini Nepal
  • ನೇಪಾಳದ ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ
Prime Minister’s visit to Mayadevi Temple in Lumbini, Nepal
  • ನೇಪಾಳದ ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಯಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿ
Prime Minister’s Interaction with the Indian Community in Copenhagen
  • ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು
Namoಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್
NamoVideo

News

Media Coverage