Share
 
Comments
কেন বেতৱা লিঙ্ক প্রোজেক্তকী পুৱারী ওইরগদবা এম.ও.এ. সহি তৌনখ্রে
ভারতকী চাওখৎ থৌরাং অমসুং মরোমদোম লেপচবা অসি ঈশিংগী অৱাৎপা লৈতবা অমসুং ঈশিং ফংহনবা অসিদা মখা পোল্লি: পি.এম.
ঈশিংগী তেস্তিং য়াম্না হকচিন্না লৌখৎলি: পি.এম.

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা মালেমগী ওইবা ঈশিংগী নুমিৎ থৌরমদা ‘জল শক্তি আভিয়ান:কেতচ দ রেন’গী কেম্পেইন ঙসি ভিদিও কনফরেন্সকী খুত্থাংদা হৌদোকখ্রে। জল শক্তিগী য়ুনিয়ন মিনিস্তর অমসুং মধ্য প্রদেশ অমসুং উত্তর প্রদেশকী মুখ্য মন্ত্রীশিংগী মরক্তা তুরেলশিং শম্ননবা নেস্নেল পর্সপেক্তিব প্লানগী অহানবা প্রোজেক্তকীদমক কেন বেতৱা লিঙ্ক প্রোজেক্ত হাপ্নবা মেমোরেন্দম ওফ এগ্রীমেন্ত অমা প্রধান মন্ত্রীগী মমাংদা সহি তৌনখি। প্রধান মন্ত্রীনা রাজস্থান, উত্তরাখন্দ, কর্নাতকা, মহারাস্ত্রা অমসুং গুজরাত্তা সর্পনচেস অমসুং পনচেসশিংগশু উন্নখি।

 

ইন্তর্নেস্নেল ৱাতর দে অসিগী থৌরম অসিদা ৱা ঙাংলদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি, কেতচ দ রেনগী কেম্পেইন হৌদোকপগা লোয়ননা কেন-বেতৱা লিঙ্ক কেনেলগী মরুওইবা খোঙথাং অমশু লৌখৎলে। মহাক্না মখা তানা হায় মদুদি এগ্রীমেন্ত অসি উত্তর প্রদেশ অমসুং মধ্য প্রদেশকী ইমুং মিল্লিয়ন কায়া অমগী অতলনা মংলম্বা মংলান মংফাওননবা মরু য়াম্না ওইরি। মহাক্না হায় মদুদি য়াম্না থুনা চাওখৎপা অমা পুরকপা হায়বা অসি ঈশিংগী অৱাৎপা লৈতবা অমসুং মতিক চানা ঈশিং ফংহনবা নত্তনা ওইথোকপা য়ারোই। মহাক্না মখা তানা হায় মদুদি ভারতকী চাওখৎ থৌরাং অমসুং ভারতকী মরোমদোম লেপচবা অসি ঈশিংগী অৱাৎপা লৈতবা অমসুং ঈশিং ফংহনবা অসিদা মখা পোল্লি হায়খি।

 

প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি ঈশিংগী অৱাবা মায়োক্নবা অসি ইন্দিয়াগী চাওখৎ থৌরাংগা চপ মান্ননা হেনগৎলক্লি। মহাক্না হায়খি মদুদি লৈবাক অসিদা হৌজিক লৈরিবা মীরোল অসিনা মশাগী থৌদাং পাংথোক্তুনা লাক্কদৌরিবা মীরোলগীদমক থৌদাং পাংথোকপা অসি মখোয়গী মথৌনি। মহাক্না য়াম্না থাজবা থমদুনা হায়খি মদুদি সরকার অসিনা ঈশিং লৈঙাক্কীদমক পোলিসি অমসুং ৱারেপ কয়া অমা য়াম্না লুম্না লৌরি। হৌখিবা চহি ৬ অসিদা মসিগী মাইকৈদা খোঙথাং কয়া অমা পায়খৎখ্রে। মহাক্না প্রধান মন্ত্রী কৃষি সিনচাই য়োজনা, ফার্ম খুদিংদা ঈশিংগী কেম্পেইন- হর খেত কো পানী, ‘পর দ্রোপ মোর দ্রোপ’ কেম্পেইন অমসুং নামামি গঙ্গে মিসন, জল জীবন মিসন নত্ত্রগা অতল ভুজল য়োজনাগী মতাংদা ৱা ঙাংখি। হায়রিবা স্কীমশিং অসিদা থবকশিং য়াম্না য়াংনা চংশিল্লি, হায়না মহাক্না হায়খি।

প্রধান মন্ত্রীনা পনখি মদুদি হেন্না ফরিবদি ভারতনা নোংগী ঈশিং শিজিন্নরি, লৈহৌরিবা অতৈ লৈবাকশিং অসিনা গ্রাউন্দৱাতর শিজিন্নরি। মরম অদুনা কেতচ দ রেন’গী কেম্পেইন মায় পাকপা অসি য়াম্না মরু ওই। মহাক্না হায়খি মদুদি আর্বান অমসুং খুঙ্গংগী মফমশিং অনিমক জল শক্তি অভিয়ানগী মনুং চল্লি। মহাক্না লাক্কদৌরিবা নোংজুথা অসিদা ঈশিং য়োকপগী থৌরাং লৌখৎনবা হায়রি। সর্পনচ অমসুং দি.এম.এস./দি.সি.এস.কী মরুওইবা পীদুনা প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি লৈবাক পুম্বনা শিল্লিবা ‘জল শাপাথ’ অসি মীওই পুম্বগী ৱাশক অমসুং হৈনরবা ওইগদবনি। মহাক্না হায় মদুদি ঐখোয়না ঈশিংগী ওইবা মওং অসিদা ঐখোয়গী মহৌশা অসিবু হোংদোক্লবদি, মহৌশানসু ঐখোয়দা মতেং পীগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি নোংগী ঈশিং য়োকপা খক্তা নত্তনা, লৈবাক অসিদা তুরেলগী ঈশিংগী শিজিন্নবা শিনবা অসি দিকেৎ কয়া অমদগী খন্নদুনা লাক্লবনি। লৈবাক অসিদা ঈশিংগী অৱাবা কোক্নবা, হৌজিক্তি মায়কৈ অসিদা য়াম্না য়াংনা থবক চংশিনবা মথৌ তারে। মহাক্না হায় মদুদি কেন-বেতৱা লিঙ্ক প্রোজেক্ত অসি মিয়েং অসিগী শরুক অমনি। মহাক্না উত্তর প্রদেশ অমসুং মধ্য প্রদেশগী সরকার অনিমক প্রোজেক্ত অসিবু মংফাওনহনবা অসিগীদমক থাগৎপা ফোংদোক্লি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায় মদুদি চহি ১.৫গী মমাংদা ঐখোয়গী লৈবাক্কী খুঙ্গংগী ইমুং করোর ১৯গী মনুংদা করোর ৩.৫ খক্তং পাইপকী থক্ননবা ঈশিং ফংখি। মহাক্না হরাওবা ফোংদোকখি মদুদি জল জীবন মিসন হৌদোকখিবা মতুংদগী চাওরাক্না অনৌবা ইমুং করোর ৪ অতেনবা মতমদা পাইপকী থক্ননবা ঈশিং ফংহনখি। মহাক্না পনখি মদুদি মীয়াম অমসুং লোকেলগী লৈঙাকশিংনা শরুক য়াবা অসিনা জল জীবন মিসন অসিগী মরুওইবনি।

প্রধান মন্ত্রীনা পনখি মদুদি নিং-খা তম্লবা মতুং অহানবা ওইনা ঈশিংগী তেস্তিংগীদমক সরকার অসিনা য়াম্না হকচিন্না থবক তৌরি। মহাক্না পনখি মদুদি খুঙ্গংগী ইচন-ইচাশিংনা মসিগী ঈশিংগী তেস্তিং কেম্পেইন অসিদা থৌবু ওইরি। মহাক্না হায়খি মদুদি কোরোনাগী মতম মনুংদা, চাওরাক্না নুপী লাখ ৪.৫ ঈশিং তেস্তিংগী ত্রেনিং পীখি। খুঙ্গং খুদিংগী য়ামদ্রবদা নুপী ৫ ঈশিং তেস্তিংগী ত্রেনিং পীখি। ঈশিংগী লৈঙাক্তা নুপীগী শরুক য়াবা হেনগৎলকপা অসিনা অফবা মহৈ অমা শোইদনা লাক্লগনি, অসি হায়রগা প্রধান মন্ত্রীনা লোইশিনখি।

ৱা ঙাংখিবগী মপুংফাবা ৱারোল পানবা মসিদা নম্বীয়ু

ভারতকী ওলিম্পিয়নশিংবু পুক্নিং থৌগৎসি! #Cheers4India
Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
One Nation, One Ration Card Scheme a boon for migrant people of Bihar, 15 thousand families benefitted

Media Coverage

One Nation, One Ration Card Scheme a boon for migrant people of Bihar, 15 thousand families benefitted
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to interact with beneficiaries of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in Gujarat on 3rd August
August 01, 2021
Share
 
Comments

Prime Minister Shri Narendra Modi will interact with beneficiaries of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana in Gujarat on 3rd August 2021 at 12:30 PM via video conferencing.

A public participation programme is being launched in the state to create further awareness about the scheme.

About Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)

PMGKAY is a food security welfare scheme that was envisaged by the Prime Minister to provide assistance and help mitigate the economic impact of Covid-19. Under PMGKAY, 5 Kg/person additional food grain is given to all beneficiaries covered under National Food Security Act.

CM and Deputy CM of Gujarat will also be present on the occasion.