Share
 
Comments
অৱাবা নংলবশিংগীদমক পি.এম.এন.আর.এফ.তগী এক্স-গ্রেসিয়া পীনবা লাউথোকখ্রে

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা গুজরাতকী মোরবীদা ফকলাং নীংখাইরকপনা মরম ওইদুনা লৈখিদ্রবশিংদা অৱাবা ফোঙদোকখ্রে। শ্রী মোদীনা গুজরাতকী মোরবীদা ফকলাং নীংখাইরকপদগী অৱাবা নংখ্রবা মীওইশিংদা প্রাইম মিনিস্তর্স নেস্নেল রিলিফ ফন্দ (পি.এম.এন.আর.এফ.)তগী এক্স-গ্রেসিয়া পীনবা লাউথোকখ্রে।

প্রধান মন্ত্রীগী লোইশঙনা ত্বিত তৌখি;

“ফকলাং নীংখাইরকপনা মরম ওইরগা থোকখিবা মোরবীগী খুদোংথিরবা থৌদোক অসি থমোয় শোক্নীংঙাই ওই। অৱাবা তারবা পুংফম অসিদা ঐহাক্না লৈখ্রবা মীওইশিংগী ইমুং-মনুংগী অৱাবদা শরুক য়াজরি। অশোক-অপন নংখ্রবা মীওইশিং অথুবদা ফগৎলকপা ওইরসনু। লোকেল ওথোরিতীশিংনা অৱাবা নংলবশিং অঙম্বা মতেং পুম্নমক পীরি।”

“মোরবীদা থোকখিবা খুদোংথিবা থৌদোক অসিদা লৈখিদ্রবা মীওইশিং অসিগী ইমুং-মনুংগী মীওইদা পি.এম.এন.আর.এফ.তগী লুপা লাখ ২ পীরগনি। অশোকপশিংদা লুপা ৫০,০০০ পীরগনি: পি.এম.”

Explore More
পরিক্ষা পে চর্চা ২০২২দা পি.এম.না মহৈরোই, মমা-মপা অমসুং ওজাশিংগা ৱারী শাবদা থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক

Popular Speeches

পরিক্ষা পে চর্চা ২০২২দা পি.এম.না মহৈরোই, মমা-মপা অমসুং ওজাশিংগা ৱারী শাবদা থমখিবা ৱারোলগী মনিপুরী ৱাহন্থোক
Agnipath Scheme is a game changer for rural women

Media Coverage

Agnipath Scheme is a game changer for rural women
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
মুম্বাইদা দলান নীংখাইবনা মরম ওইদুনা লৈখিদ্রবশিংদা পি.এম.না অৱাবা ফোঙদোকখ্রে
June 28, 2022
Share
 
Comments
পি.এম.এন.আর.এফ.তগী এক্স-গ্রেসিয়া পীনবা লাউথোকখ্রে

প্রধান মন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা মুম্বাইদা দলান নীংখাইবনা মরম ওইদুনা লৈখিদ্রবশিংদা অৱাবা ফোঙদোকখ্রে। মহাক্না অৱাবা নংখ্রবা মীওইশিংগীদমক পি.এম.এন.আর.এফ.তগী এক্স-গ্রেসিয়া পীনবা লাউথোকখ্রে।

পি.এম.ও.না ত্বিত তৌখি:

“মুম্বাইদা থোকখিবা দলান নীংখাইবগী থৌদোক অদু থমোয় শোক্নীংঙাই ওই। অৱাবা তারবা পুংফম অসিদা ঐহাক্না লৈখিদ্রবশিংগী ইমুং মনুংশিংগী অৱাবদা শরুক য়াজরি অমসুং অশোক-অপন নংখ্রবশিংগীদমক থৌনিজরি। লৈখিদ্রবশিংগী ইমুংগী মীওইদা পি.এম.এন.আর.এফ.তগী এক্স-গ্রেসিয়া ওইনা লুপা লাখ ২ পীরগনি। অশোক-অপন নংখ্রবশিংদনা লুপা ৫০,০০০ পীরগনি: পি.এম. মোদী”