Share
 
Comments
Kolkata port represents industrial, spiritual and self-sufficiency aspirations of India: PM
I announce the renaming of the Kolkata Port Trust to Dr. Shyama Prasad Mukherjee Port: PM Modi
The country is greatly benefitting from inland waterways: PM Modi

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ঙসি কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকী গ্রান্দ সেসকুইসেন্তিনরী সেলেব্রেসন্দা শরুক য়াখ্রে।
প্রধান মন্ত্রীনা কোলকতা পোর্ত ত্রস্ত (কে.ও.পি.তি.)কী অশেংবা হিথাংফম পলগী মফমদা চহী ১৫০গী নিংশিংনিঙাই ওইরবা ইন্সতোলেসনগী প্লেক অমসু মায়খুম হাংদোকখ্রে।

শ্রী মোদীনা হায়খি মদুদি লৈবাক অসিগী ৱাতর পাৱরগী পুৱারী ওইরবা খুদম অমা ওইরিবা কে.ও.পি.তি.গী ১৫০শুবা চহী পালন থৌরমগী শরুক অমা ওইবা অসি লাইবক ফবনি।

প্রধান মন্ত্রীনা মখা তাখি, “হিথাংফম অসিনা মীরৈবাক্না লৈবাক ঙাকলম্বদগী ভারতনা নিংতম্বা ফংখিবগুম্বা লৈবাক অসিগী পুৱারী ওইরবা মীকুপ কয়া অমা সাক্ষি ওইদুনা লেপলি। সত্যগ্রহদগী স্বচ্ছগ্রহ ফাওবা, হিথাংফম অসিনা লৈবাক অসিগী অহোংবশিং উখ্রে। হিথাংফম অসিনা পোৎ শিন্নররিবা মী খক্তমক উবতা নত্তনা লৈবাক অসিদা অমসুং মালেম অসিদা খুদম থমলম্লিবশিংগী ৱাখল্লোনসু পুরি। লম্বী অমদা, কোলকতাগী হিথাংফম অসিনা ইন্দস্ত্রীয়েল, স্পিরিচুয়েল অমসুং সেল্ফ-রিলাইন্সকীদমক ভারতকী এস্পিরেসনগী খুদম ওইরি।”

থৌরম অদুগী মনুংদা প্রধান মন্ত্রীনা পোর্ত এন্থেমসু হৌদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা ফোংদোকখি মদুদি গুজরাতকী লোথাল হিথাংফমদগী কোলকতাগী হিথাংফম ফাওবা ভারতকী শাংলবা কোস্ত লাইন অসিনা ত্রেদ অমসুং বিজিনেস খক্তমক এঙ্গেজ তৌবা নত্তনা মালেম পুম্বদা সিভিলাইজেসন অমসুং কলচরসু শন্দোক্লি।

প্রধান মন্ত্রীনা মখা তাখি, “ঐখোয়গী সরকারনা থাজবা থম্লি মদুদি ঐখোয়গী কোস্তশিং অসি দিবেলপমেন্তকী থোংজিলনি। মরম অসিননি সরকার অসিনা হিথাংফমশিংগী ইনফ্রাস্ত্রকচর মোর্দনাইজ তৌনবা অমসুং কনেক্তিবিতী হেঙ্গৎহন্নবগীদমক সাগরমালা প্রোজেক্ত হৌদোক্লিবা। স্কিম অসিগী মখাদা লুপা কোতি লাখ ৬ হেনবগী প্রোজেক্ত লিশিং অহুমগা চাতরুক মশক খংদোক্লে। মসিগী মনুংদা লুপা কোতি লাখ ৩ হেনবগী প্রোজেক্ত ২০০ হেনবদা থবক চত্থরি অমসুং চামগা কুনমঙাদি মপুং ফানা লোইশিনখ্রে। কোলকতা পোর্ত অসি রিভর ৱাতরৱেজকী কন্সত্রক্সন্না মরম ওইদুনা ইস্তর্ন ইন্দিয়াগী ইন্দস্ত্রীয়েল সেন্তরশিংগা শম্নরি। অমদি নেপাল, বঙ্গলাদেশ, ভুতান অমসুং ম্যানমারগুম্বা লৈবাকশিংগা লোয়ননা ললোন ইতিক হেন্না লায়থোকহল্লে।”

দা. শ্যামা প্রসাদ মুখর্জী পোর্ত ত্রস্ত

প্রধান মন্ত্রীনা কোলকতা পোর্ত ত্রস্তপু দা. শ্যামা প্রসাদ মুখর্জীগী মমিং লৌদুনসু থোনখি। প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি, “বেঙ্গোলগী মচানুপা দা. মুখর্জীনা লৈবাক অসিদা ইন্দস্ত্রীয়েলাইজেসনগীদমক উরেপ উয়ুং তমখি অমদি চিত্তরঞ্জন লোকোমোতিব ফেক্তরী, হিন্দুস্তান এয়ারক্রাফ ফেক্তরী, সিনদ্রি ফর্তিলাইজর ফেক্তরী অমসুং দামোদর ভেল্লী কোওপরেসন অসিনচিংবা প্রোজেক্তশিংগী দিবেলপমেন্তদা অচৌবা থৌদাং লৌখি। ঐহাক্না বাবাসাহেব অম্বেদকরবুসু নিংশিংজরি। দা. মুখর্জী অমসুং বাবা সাহেবনা নিং তম্লবা ভারত্তা অনৌবা মীৎয়েং অমা পীনবিখি।”

কে.ও.পি.তি.গী পেন্সিনরশিংগী য়াইফ থৌরাং

শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকী থবক্তগী পোত্থারবা অমসুং হৌজিক মথৌ তৌরিবা এমপ্লোইশিংগী পেন্সন ফন্দগী দিফিসিৎ অদু কোকহন্নবগীদমক ফাইনেল ইন্সতোলমেন্তকী মায়কৈদা লুপা কোতি ৫০১গী চেক অমসু খুৎশিন্নখি।
প্রধান মন্ত্রীনা কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকী খ্বাইদগী অহল ওইরবা পেন্সিনর অনী শ্রী নগিনা ভগৎ অমসুং শ্রী নরেশ চন্দ্র চকরবর্তী (মথংশিংনা চহী ১০৫ অমসুং ১০০)বুসু ইকায় খুম্নখি।

প্রধান মন্ত্রীনা সুন্দরবনগী ত্রাইবেল নুপীমচা মহৈরোই ২০০গীদমক কৌশল বিকাস কেন্দ্র অমসুং প্রিতিলতা ছাত্র অভাস শঙ্গাখি।

প্রধান মন্ত্রীনা হায়খি মদুদি হোৎনরিবা পুম্নমক অসি কেন্দ্র সরকারনা ৱেস্ত বেঙ্গোলগী দিবেলপমেন্তকীদমক পায়খৎপনি, অখন্ননা লাইরবা, শোত্থরবা অমসুং নৈহৎপীরবশিংগী দিবেলপমেন্তকীদমক পায়খৎপনি। মহাক্না হায়খি মদুদি ৱেস্ত বেঙ্গোল রাজ্য সরকারনা অয়ুশ্মান ভারত য়োজনা অমসুং প্রধান মন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি এপ্রুব হেক তৌবগা ৱেস্ত বেঙ্গোলগী প্রজাশিংনা স্কিমশিং অসিদগী কানবসু ফংবা হৌরগনি।

প্রধান মন্ত্রীনা নেতাজি সুভাস দ্রাই দোক্তা কোচিন কোলকতা শিপ রিপিয়ার য়ুনিৎকী শিপ রিপিয়ার ফেসিলিতী অপগ্রেদ তৌবসু হৌদোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা ফুল রেক হেন্দলিং ফেসিলিতী হৌদোকখি অমসুং কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকী কোলকতা দোক সিস্তেমগী অপগ্রেদ তৌরবা রেলৱে ইনফ্রাস্ত্রকচর কত্থোকখি।

প্রধান মন্ত্রীনা কোলকতা পোর্ত ত্রস্তকী হল্দিয়া দোক কম্পেক্সতা বর্থ নম্বর ৩গী মেকানাইজেসন অমসুং হায়জরকখিবা রিভরফ্রন্ত দিবেলপমেন্ত স্কিম অমসু হৌদোকখি।

Click here to read full text speech

সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Mann KI Baat Quiz
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Business optimism in India at near 8-year high: Report

Media Coverage

Business optimism in India at near 8-year high: Report
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
সোসিয়েল মিদিয়াগী মফম 29 নবেম্বর, 2021
November 29, 2021
Share
 
Comments

As the Indian economy recovers at a fast pace, Citizens appreciate the economic decisions taken by the Govt.

India is achieving greater heights under the leadership of Modi Govt.