Share
 
Comments
World is optimistic about India’s growing economy and technological advancements: PM Modi
A vast market like India presents several opportunities: PM Modi
Young innovators have the potential to make the country a $5 trillion economy: PM

হিজ এক্সিলেন্সী শ্রী জিনবেকোব, কীর্গীজ রিপব্লিক্কী রাস্ত্রপতি

ইকাই খুম্নজরিবা শ্রী আদিলবেক উলু শুমকারবেক, দাইরেক্তর, ইনবেস্তমেন্ত প্রমোসন এজেন্সী,

শ্রী সন্দীপ সোমানী, প্রসিদেন্ত এফ.আই.সি.সি.আই.

ভারত অমসুং কীর্গীজস্তানগী শরুক য়ারিবা শক্নাইরবা বিজিনেস, ইন্দস্ত্রী অমদি একাদেমিয়াশিং

ভারত অমসুং কীর্গীজ বিজিনেস কাংলুপশিংগী মরক্তা বিজিনেস ফোরম শিন-লাংদুনা পাংথোকপা অসি য়াম্না নুংঙাইবা ৱাফম্নি। বিজিনেস ফোরম অসিগা লোয়ননা লৈবাক অনিগী ওইবা ঐহাক্কী বিশকেক খোংচৎ হৌরিবা অসিসু মরুওইবা ৱাফম্নি। মসি ঐখোয়না সেয়র তৌরিবা অদু তাক্লিবা অমনি। চহী কয়াগী মমাংদগী ভারত অমসুং কীর্গীস্তানগী মরক্তা কলচরেল অমসুং ইকোনোমিক্কী অচেৎপা মরী লৈরি। অসিগুম্লবা পুৱারী ওইরবা পার্তনরশিপ অসিবু অনৌবা মতমগী মতুং ইন্না হেঙ্গৎহনবগী চাউনা ওইথোকপা য়াবশিং লৈরি। রাস্ত্রপতি জিনবেকোব অমসুং ঐহাক্না তোঙান তোঙানবা লমশিংদা ভারত-কীর্গীজকী মরীশিং হেন্না পাকথোক চাউথোকহনবা পাম্লি। অমদি ত্রেদ অমসুং ইনবেস্তমেন্ত সেক্তরদা অখন্ননা পাকথোক চাউথোকহনবা পাম্লি। রাস্ত্রপতিনা ফোরম অসিবু লমজিং লমতাকপীরি অমদি মশামক শরুক য়ারি। মসিগীদমক ঐহাক্না মফমদা থাগৎপা ফোংদোকচরি।

মরূপশিং,

মেলেমগী ইকোনোমীদা খোংজেল য়াংনা অহোংবা লাক্লি। অসিগুম্বা মতম অসিদা য়াম্না চাউবা ইকোনোমী অমগী ইকোনোমিক গ্রোথ অমসুং তেক্নোলোজিকেল দিবেলপ লৈরিবা ভারত অসি মালেম অসিদা তংদু লৈতাবা অমসুং আশাগী মরুওইবা ফেক্তরনি। ভারত অসি চাউরবা কৈথেল অমনি। ঐখোয়গী লৈবাক্কী নহাওইরিবা হৈথোই-শিংথোইরবা অমসুং ইচং থৌরবা ইনোবেতরশিংনা দোলর ৫ ত্রিলিয়ন ইকোনোমী অমা ওইরক্নবা ঐখোয়গী পান্দম অদু ফংবদা মরুওইবা থৌদাং লৌগনি।

মরূপশিং,

মসিমদি ময়েক শেংলে মদুদি হৌজিক লৈরিবা ঐখোয়গী লৈবাক অনিগী ত্রেদ অমসুং ইকোনোমীগী ওইবা পার্তনরশিপ অসি ওইফম থোকপদগী তাথরি। মরম অদুনা বিজিনেস ফোরমগী অসিগুম্লবা অনৌবা খোংথাং অসি য়াম্না মতাং চাবা মতমদা পাংথোক্লি। ঐহাক্কী ৱাখল্লোনদা ত্রেদ অমসিং ইনবেস্তমেন্ত ইনোৎ পীনবা কেতালীস্ত অহুম লৈরি- চান্নবা এনবাইরনমেন্ত, কনেক্তিবিতী অমসুং বিজিনেস তু বিজিনেস একচেঞ্জ তৌনবা। ঐহাক্না খঙহঞ্জনিংলিবদি চানবা এনবাইরনমেন্ত অমা শেমগৎনবগীদমক ঐখোয়না দবল তেক্সেসন এবোইদেন্স এগ্রীমেন্ত য়ান্নবা পুরকখ্রে। মদুগা লোয়ননা, বাইলেতরেল ইনবেস্তমেন্ত ত্রিতীদা ঐখোয়না য়াম্না চেকশিন্না ৱারী শান্নরি। মসিনা ইনবেস্তমেন্তদা অচেৎপা য়ুমফম অমা ফংলগনি। ঐখোয়না লৈবাক অনিগী ওইবা ত্রেদ হেঙ্গৎহন্নবা চহী মঙাগী ওইবা রোদমেপ অমা শেম শারে। কীর্গীজ রিপব্লিক য়ুরেসিয়ান ইকোনোমিক য়ুনিয়নগী মীহুৎ অমনি। ঐখোয়না য়ুরেসিয়ান ইকোনোমিক য়ুনিয়নগা লোয়ননা ললোন-ইতিক হেঙ্গৎহন্নবা প্রিফরেন্সিয়েল ত্রেদ এগ্রীমেন্তদসু থবক পায়খৎলি।  

ললোন-ইতিক ফগৎহনবদা হেন্না ফবা কনেক্তিবিতীনা মরুওইবা থৌদাং লৌরি। চাবাহার হিথাংফম অসি ভারত অমসুং আফগানিস্তানগী মরক্তা কনেক্তিবিতীগী অনৌবা সোর্স অমা ওইনা মচিন তুমখৎলক্লি। ঐখোয়না ভারত অমসুং সেন্ত্রেল এসিয়াগী মরক্তা হেন্না ফবা কনেক্তিবিতীগী ওপ্সনশিং শেমগৎনবা অহেনবা মিৎয়েং থম্বা তাই। বি ২ বি একচেঞ্জ তৌবা হেঙ্গৎহন্নবা ঐখোয়না অনৌবা খোংথাং কয়া অমসু পায়খৎলে। চহী অসিদা বিস্কেক্তা “নমস্কার য়ুরেসিয়া” ত্রেদ শো পাংথোক্লগনি। ভারত অমসুং কীর্গীজ রিপব্লিক্কী তোঙান তোঙানবা পোত্থোকশিংনা ত্রেদ অসিদা অমনা অমবু মপুং ফাহল্লগনি। ঐখোয়না অসিগুম্লবা খুদোংচাবশিং অসিগী কান্নবা লৌগদবনি। কীর্গীজ ওর্গানিক পোত্থোকশিংগী কৈথেলদা মশক নাইবা ওইরি। মফম অসিগী চিংগী খোইহী, হৈজুগাক অমসুং শঙ্গোমগী পোত্থোকশিং ইকোলোজিকেল ওইবা মওংদা পোৎয়ান য়াওদবা অমসুং নেচরেল প্রোসেসকীদমক মমিং চৎলি। মতৌ অসুম্না ভারতকী ললোন-ইতিক তৌরিবশিং অমসুং ইনবেস্ত তৌরিবশিংনা কীর্গীজ রিপব্লিক্তা হিদাক-লাংথক, তেক্সতাইল, রেলৱে, হাইদ্রোপৱার, মাইনিং অমসুং মিনরেল অমদি তুরিজমদা অফবা খুদোংচাবশিং লৈরি।  

 

মরূপশিং,

অদোম্না খন্ন-নৈনরিবা পুম্নমক কান্নবা পুরকপা ওইরসনু হায়না ঐহাক্না থৌনীজরি। ঐহাক্না কীর্গীজকী ললোন-ইতিক্কী লুচিংবশিংবু ভারতকী ইন্তর্প্রিনরশিংগা থবক তৌমিন্ননবা পুক্নীং থৌগৎচরি। ময়াম পুম্নমকপু ভারত্তা অদুমক তরাম্না ওকচরি।

ময়াম পুম্নমকপু হন্না-হন্না থাগৎচরি।

'মন কী বাত'কীদমক্তা হৌজিক অদোমগী ৱাখল্লোন অমদি তান-ৱাশিং শেয়র তৌবীয়ু!
সেবা অমসুং সমর্পনগী চহি 20 তাক্লিবা ফোতো 20
Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Modi’s Human Touch in Work, Personal Interactions Makes Him The Successful Man He is Today

Media Coverage

Modi’s Human Touch in Work, Personal Interactions Makes Him The Successful Man He is Today
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to inaugurate the Infosys Foundation Vishram Sadan at National Cancer Institute in Jhajjar campus of AIIMS New Delhi on 21st October
October 20, 2021
Share
 
Comments

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate the Infosys Foundation Vishram Sadan at National Cancer Institute (NCI) in Jhajjar Campus of AIIMS New Delhi, on 21st October, 2021 at 10:30 AM via video conferencing, which will be followed by his address on the occasion.

The 806 bedded Vishram Sadan has been constructed by Infosys Foundation, as a part of Corporate Social Responsibility, to provide air conditioned accommodation facilities to the accompanying attendants of the Cancer Patients, who often have to stay in Hospitals for longer duration. It has been constructed by the Foundation at a cost of about Rs 93 crore. It is located in close proximity to the hospital & OPD Blocks of NCI.

Union Health & Family Welfare Minister, Shri Mansukh Mandaviya, Haryana Chief Minister Minister Shri Manohar Lal Khattar and Chairperson of Infosys Foundation, Ms Sudha Murthy, will also be present on the occasion.