1. ಇಂದು ಫೆಡರಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಫೆಡರಲ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಓಲಾಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತರ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವು. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ನಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಾಲು-ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಇತರ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದರು.
2. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ.
3. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಮ-ಆಧಾರಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
4. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ-ಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ-ಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ 1.5° ಕ್ಯಾಬೋವ್ ಪೂರ್ವ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯು 2030ರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ಪರಿಸರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ, ಹವಾಮಾನ-ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು

ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. 
ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
5. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಾಧಾರಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಮನಗಂಡ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಡತನ, ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಅವರು ನವೀಕರಿಸಿದರು. "ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್" ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ, ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಾಸ್ತವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪರಮಾಣು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿ ತನ್ನ ದೃಢವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು.
6. ಆಸಿಯಾನ್ ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಜರ್ಮನ್ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಯು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1982ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದ್ರದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (ಯುಎನ್ ಸಿಎಲ್ಒಎಸ್), ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 
ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ಜರ್ಮನಿಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು 2022 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಫ್ರಿಗೇಟ್ 'ಬೇಯರ್ನ್' ಬಂದರಿನ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜರ್ಮನ್ ಬಂದರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳದ ಹಡಗನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಜರ್ಮನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
7. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಇಯು ನಾಯಕರ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಭಾರತ-ಇಯು ಸಂಪರ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಇಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
8. ಬಹು ವಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ (ಬಿಮ್ ಸ್ಟೆಕ್) ಮತ್ತು ಜಿ 20 ಯಂತಹ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿ 20 ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟ

ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಜಿ 20 ಆದ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಲವಾದ ಜಿ 20 ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
9. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜರ್ಮನ್ ಜಿ 7 ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿ 7 ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಜರ್ಮನಿಯ ಜಿ-7 ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಇಂಧನ ನೀತಿಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ತ್ವರಿತ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನದ ಪ್ರವೇಶದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಯುತ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
10. ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಹಗೆತನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಮಕಾಲೀನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸನ್ನದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
11. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಮಾನವೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಡಚಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.
12. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಯುಎನ್ಎಸ್ ಸಿ ನಿರ್ಣಯ 2593 (2021) ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದು ಇತರರೊಂದಿಗೆ, ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತರಬೇತಿ, ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಲು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಟ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
13. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗಳ () ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (ಯುಎನ್ಎಸ್ ಸಿ) 1267 ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. 
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪದನಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯ, ತೀವ್ರಗಾಮಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ 'ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಲನೆ'ಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಟಿಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕ್ರಮವು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
15. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಜಂಟಿ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಎಇಎಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿವೆ.
16. ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯದ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹ-ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ, ಇಯು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸೈಬರ್ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪ-ಗುಂಪು (ಡಿಟಿಎಸ್ ಜಿ) ಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆಯಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸರಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು.
 ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ 
17. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜಂಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಸಹಕಾರವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ-ಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಈ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ, ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಬಲವಾದ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಸಿಒಪಿ 26 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಸ್ ಡಿಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಗಳ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು 2030 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2030 ರವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಶತಕೋಟಿ ಯುರೋಗಳ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬದ್ಧತೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ನೆರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಜರ್ಮನಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನ್-ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು (ಆರ್ & ಡಿ) ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

18. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ (ಐಜಿಸಿ) ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
19. ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಸಿರು ಚಲನಶೀಲತೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಕೃಷಿ-ಪರಿಸರ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಆದ್ಯತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
20. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಾರತ-ಜರ್ಮನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವಿತರಣಾಕಾರರಾಗಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು: 
i. ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೋರಂ (ಐಜಿಇಎಫ್) ಬೆಂಬಲಿತ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಯ ಪಡೆಯ ಒಳಹರಿವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
ii.ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನವೀನ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 2020 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ 1 ಶತಕೋಟಿ ಯುರೋ ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಾಲಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಆದಾಯ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಸುಧಾರಿತ ಮಣ್ಣು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಅರಣ್ಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ "ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ" ಕುರಿತು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 2025 ರವರೆಗೆ 300 ದಶಲಕ್ಷ ಯುರೋವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
 iv.ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಉದಾ. ಲೇಹ್-ಹರಿಯಾಣ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ತಟಸ್ಥ ಲಡಾಖ್.
v. ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ 2021-2030ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ದಶಕವು ತೀವ್ರಗೊಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಷ್ಟ, ವಿಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅವನತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು. 
vi. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮೂರನೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ, ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
21. ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಾರತ-ಜರ್ಮನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು:
i. 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೋರಂ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದರ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ii. ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಂ (ಐಜಿಎನ್ ವಿಎಫ್) ಒಳಗಿನ ಸಹಕಾರ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಫೆಡರಲ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
iii. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆಗಳು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದವು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಿಬಿಡಿ ಸಿಒಪಿ 15 ರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 2020 ರ ನಂತರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 
iv. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ. ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ‌  ಗುರಿ 14.1 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕಸ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಸಾಗರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಪರಿಸರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಗುರಿ 8.2 (ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಾವಿನ್ಯತೆ), 11.6 (ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮತ್ತು 12.5 (ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿತ) ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುಎನ್ಇಎಯಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. 
v. ಹಸಿರು ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲಿನ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮೆಟ್ರೋಗಳು, ಲಘು ಮೆಟ್ರೋಗಳು, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಕಡಿಮೆ-ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮೋಟಾರು ರಹಿತ ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವೇಗವರ್ಧಿತ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 2031 ರವರೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
vi. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎಸ್ ಡಿಜಿ ನಗರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ (2021-22) ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಝಡ್ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವು ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ-ಚಾಲಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಸ್ ಡಿಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
22. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಜಾಲದೊಳಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
23. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ 2030.ರ  ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ನಗರಗಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಜಂಟಿ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪಿನ ನಿಯಮಿತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 
24. 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ, ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ನಿರಂತರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
25. ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬೀಜ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದವು. ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
27. ಜರ್ಮನ್ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ (ಜಿಎಎ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಂಡಳಿ (ಎಎಸ್ ಸಿಐ) ನಡುವೆ "ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ " ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲಾದ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಬುಂಡೆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫುರ್ ರಿಸಿಕೊಬೆವರ್ಟುಂಗ್" (ಬಿಎಫ್ಆರ್) ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಉಭಯ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಯಿತು.
29. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಮೈತ್ರಿ (ಐ.ಎಸ್.ಎ. ): ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
30. ಇನ್ಸುರೆಸಿಲೆನ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟ: ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಾಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆಯ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಇನ್ಸುರೆಸಿಲೆನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾರ್ಟರ್ ರ್ಶಿಪ್ ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಭಾರತದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು.
31. ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆವೆಲೋಪಿಪಿಪಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಧನಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
32. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 2023ರ ಜಲ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2030 ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಎಸ್ ಡಿಜಿ 6 ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲ-ಸಂಬಂಧಿತ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
33. ನಿಯಮಾಧಾರಿತ, ಮುಕ್ತ, ಅಂತರ್ಗತ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದವು. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಒವನ್ನು ಅದರ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
34. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಾಲುದಾರರು. ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಮುಂಬರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
35. ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಇಸಿಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದವು. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದವು.
36. ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಗುರುತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ, ಅಂತರ್ಗತ, ಲಿಂಗ-ಸ್ಪಂದನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ದುಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ನಾಳಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮರು-ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
37. 2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಐಎಲ್ಒ ಒಪ್ಪಂದಗಳು 138 ಮತ್ತು 182 ರ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಎಸ್ ಡಿಜಿ 8.7ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
38. ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಾದವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಡಳಿತ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮ-ಚಾಲಿತ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಜ್ಞರ ತಂಡಗಳಂತಹ ಇತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
39. ತೆರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಮೂಲ ಸವೆತ ಮತ್ತು ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಬಿಇಪಿಎಸ್) ಕುರಿತ ಒಇಸಿಡಿ ಅಂತರ್ಗತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪರಿಹಾರವು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮಟ್ಟದ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಪಾಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡೂ ಸ್ತಂಭಗಳ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ದ್ವಿ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು.
40. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂನ ಯಶಸ್ವೀ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂನ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
41. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಳಿಗೆ ("ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ") ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಉದ್ದೇಶದ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಹಕಾರವು ತಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಉಭಯ ಕಡೆಯವರು ಸಂತಸದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
42. ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಡುವೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲಾದ ಉದ್ದೇಶದ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯವಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
43. ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಮಾನ್ಯತೆ, ಅನುಸರಣೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಜನೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (ಜಿಪಿಕ್ಯೂಐ) ದೊಳಗಿನ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ / ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪಿನ 8 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲಾದ 2022 ರ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಕಡೆಯವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
44. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನವೋದ್ಯಮದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ (ಜಿಎ) ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದವು. 2023 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಿಎ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಎ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿನಿಮಯ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಕಾರ, ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಚಲನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
45. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಕ್ರಿಯ ಜನರ ನಡುವಿನ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯೀಕರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಸೆಯಲು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪರಸ್ಪರರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ದೊರೆಯಿತು.
46. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿನಿಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ. ಜರ್ಮನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಯ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು (ಸ್ಟುಡಿಯಂಕೋಲೆಗ್) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ (ಎಚ್ಇಐ) ಜರ್ಮನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದವು. ಉದಾ. ಜಂಟಿ ಪದವಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪದವಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ.
47. ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು, ಜರ್ಮನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಐಜಿಎಸ್ ಟಿಸಿ)ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ವೈಎಸ್ಆರ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ವೈವೈಎಸ್ಆರ್)  ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
48. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಪ್ರೊಟಾನ್ ಮತ್ತು ಅಯಾನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ (ಎಫ್.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಆರ್.) ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
49. ಸಮಗ್ರ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕುರಿತ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ದ್ವಿಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.
50. ನುರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜರ್ಮನ್ ಫೆಡರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಬಿಎ) ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವು ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದವು. ಸಮಗ್ರ "ತ್ರಿವಳಿ-ಗೆಲುವಿನ ವಿಧಾನ"ವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೂಲ ದೇಶ ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ವಲಸಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು.
51. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ (ಡಿಜಿಯುವಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ)ಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ (ಡಿಜಿಯುವಿ) ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ (ಡಿಜಿಯುವಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ & ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ (ಡಿಜಿಎಫ್ಎಎಸ್ ಎಲ್ ಐ) ಗಳ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ.
52. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೋಟೆ-ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಜರ್ಮನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಂಜ್ ಸರ್ವೀಸ್ (ಡಿಎಎಡಿ), ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ), ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಎಐಸಿಟಿಇ) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದವು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಡಿಪಾಯಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
53. ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜೂನೋಟಿಕ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಒಂದು-ಆರೋಗ್ಯ-ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಮುಕ್ತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು.
54. ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಟ್ಟ IV ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು (ಬಿಎಸ್ಎಲ್ -4) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ ಸಿಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ರಾಬರ್ಟ್-ಕೋಚ್-ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಆರ್ಕೆಐ) ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
55. ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಡಿಎಸ್ ಸಿಒ), ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಫೆಡರಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಫೆಡರಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ (ಬಿಎಫ್ಎಆರ್ ಎಂ) ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಜರ್ಮನಿಯ ಪಾಲ್-ಎರ್ಲಿಚ್-ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಪಿಇಐ) ನಡುವೆ ಉದ್ದೇಶದ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವು.
56. 6ನೇ ಐಜಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಚಾನ್ಸಲರ್ ಶೋಲ್ಜ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು 6ನೇ ಐಜಿಸಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಐಜಿಸಿಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

Explore More
77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಕೊತ್ತಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಾಂತರ

ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು

77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಕೊತ್ತಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಾಂತರ
Union Budget 2024: A blueprint for India's manufacturing renaissance

Media Coverage

Union Budget 2024: A blueprint for India's manufacturing renaissance
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ನರ್ 25 ಜುಲೈ 2024
July 25, 2024

PM Modi's Strategic Vision Ensuring Development Across India