પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આજે માર્કેટિંગ સિઝન 2024-25 માટે તમામ ફરજિયાત ખરીફ પાકો માટે લઘુતમ ટેકાનાં ભાવ (એમએસપી)માં વધારાને મંજૂરી આપી હતી.

સરકારે માર્કેટિંગ સીઝન 2024-25 માટે ખરીફ પાકોની એમએસપીમાં વધારો કર્યો છે, જેથી ઉત્પાદકોને તેમના ઉત્પાદન માટે લાભદાયક કિંમતો સુનિશ્ચિત કરી શકાય. ગત વર્ષની સરખામણીએ એમએસપીમાં સૌથી વધુ સંપૂર્ણ વધારાની ભલામણ તેલીબિયાં અને કઠોળ એટલે કે નાઈજરસીડ (રૂ. 983/- પ્રતિ ક્વિન્ટલ) અને ત્યારબાદ તલ (રૂ. 632/- પ્રતિ ક્વિન્ટલ) અને તુવેર/અરહર (રૂ. 550/- પ્રતિ ક્વિન્ટલ) કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.

માર્કેટિંગ સીઝન 2024-25 માટે તમામ ખરીફ પાકો માટે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ

ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ.

પાક

MSP
2024-25

કિંમત* કેએમએસ
2024-25

હાંસિયો ઓવર
કિંમત (%)

MSP
2023-24

MSP વધારો
2024-25 માં
2023-24 થી વધુ

 

અનાજ

 

 

 

 

 

 

 

પેડી

સામાન્ય

2300

1533

50

2183

117

 

ગ્રેડ A^

2320

-

-

2203

117

 

જુવાર

વર્ણસંકર

3371

2247

50

3180

191

 

માલદાંડી"

3421

-

-

3225

196

 

બાજરા

2625

1485

77

2500

125

 

રાગી

4290

2860

50

3846

444

 

મકાઈ

2225

1447

54

2090

135

 

કઠોળ

 

 

 

 

 

 

તુર /અરહર

7550

4761

59

7000

550

 

મગ

8682

5788

50

8558

124

 

 

પાક

MSP
2024-25

કિંમત* કેએમએસ
2024-25

હાંસિયો ઓવર
કિંમત (%)

MSP
2023-24

MSP વધવું
2024-25 માં
2023-24 થી વધુ

 

 

 

 

ઉરાદ

7400

4883

52

6950

450

તેલીબિયાં

 

 

 

 

 

મગફળી

6783

4522

50

6377

406

સૂર્યમુખી સીડ

7280

4853

50

6760

520

સોયાબીન (યલો)

4892

3261

50

4600

292

સેસમ

9267

6178

50

8635

632

નાઈજરસીડ

8717

5811

50

7734

983

વ્યાપારી

 

 

 

 

 

રૂ

(મધ્યમ મુખ્ય)

7121

4747

50

6620

501

(લોંગ સ્ટેપલર

7521

-

-

7020

501

 

*ખર્ચનો ઉલ્લેખ કરે છે જેમાં ભાડેથી લેવામાં આવેલા માનવ મજૂરી, બળદ મજૂરી / મશીન મજૂરી, જમીનમાં ભાડાપટ્ટા માટે ચૂકવવામાં આવતું ભાડુ, બિયારણ, ખાતર, સિંચાઈ ખર્ચ, ઓજારો અને ખેતરની ઇમારતો પર ઘસારા, કાર્યકારી મૂડી પરનું વ્યાજ, પંપ સેટના સંચાલન માટે ડીઝલ / વીજળી, પરચૂરણ ખર્ચ અને કૌટુંબિક મજૂરીનું મૂલ્ય વગેરે જેવા તમામ ચૂકવેલ ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે, 

ડાંગર (ગ્રેડ એ), જુવાર (માલદાંડી) અને કપાસ (લોંગ સ્ટેપલ) માટે ખર્ચની માહિતી અલગથી સંકલિત કરવામાં આવતી નથી.

માર્કેટિંગ સીઝન 2024-25 માટે ખરીફ પાકો માટે એમએસપીમાં વધારો કેન્દ્રીય બજેટ 2018-19માં અખિલ ભારતીય ભારિત સરેરાશ ઉત્પાદન ખર્ચના ઓછામાં ઓછા 1.5 ગણાના સ્તરે એમએસપી નક્કી કરવાની જાહેરાતને અનુરૂપ છે. ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન ખર્ચ કરતાં અપેક્ષિત માર્જિન બાજરી (77 ટકા) અને ત્યારબાદ તુવેર (59 ટકા)ના કિસ્સામાં સૌથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે.  મકાઈ (54%) અને અડદ (52%). બાકીના પાકો માટે ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન ખર્ચ કરતાં માર્જિન 50 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે.

 

તાજેતરના વર્ષોમાં, સરકાર આ પાકો માટે ઊંચી એમએસપી ઓફર કરીને કઠોળ અને તેલીબિયાં જેવા અનાજ અને પોષક-અનાજ / શ્રી અન્ના જેવા અનાજ સિવાયના પાકના વાવેતરને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.

ખરીફ માર્કેટિંગ સિઝન હેઠળ આવરી લેવાયેલા 14 પાકો માટે વર્ષ 2003-04થી 2013-14ના સમયગાળા દરમિયાન બાજરા માટે લઘુતમ લઘુતમ સંપૂર્ણ વધારો ક્વિન્ટલદીઠ રૂ.745 અને મગ માટે મહત્તમ સંપૂર્ણ વધારો ક્વિન્ટલદીઠ રૂ.3,130 થયો હતો જ્યારે વર્ષ 2013-14થી 2023-24ના ગાળા દરમિયાન મકાઈ માટે લઘુતમ લઘુતમ લઘુતમ વધારો ક્વિન્ટલદીઠ રૂ.780/- હતો અને મહત્તમ સંપૂર્ણ વધારો રૂ.4, નાઈજરસીડ માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ 234/- રૂ. તેની વિગતો પરિશિષ્ટ-1માં આપવામાં આવી છે.

વર્ષ 2004-05થી વર્ષ 2013-14નાં સમયગાળા દરમિયાન ખરીફ માર્કેટિંગ સિઝન અંતર્ગત આવરી લેવામાં આવેલા 14 પાકોની ખરીદી 4,675.98 લાખ મેટ્રિક ટન (એલએમટી) થઈ હતી, ત્યારે વર્ષ 2014-15થી 2023-24નાં ગાળા દરમિયાન આ પાકોની ખરીદી 7,108.65 એલએમટી હતી. વર્ષવાર વિગતો પરિશિષ્ટ-2માં છે.

વર્ષ 2023-24 માટે ઉત્પાદનના ત્રીજા આગોતરા અંદાજ મુજબ, દેશમાં અનાજનું કુલ ઉત્પાદન 3288.6 લાખ મેટ્રિક ટન (એલએમટી) થવાનો અંદાજ છે અને તેલીબિયાંનું ઉત્પાદન 395.9 એલએમટીને સ્પર્શી રહ્યું છે. વર્ષ 2023-24 દરમિયાન ચોખા, કઠોળ, તેલીબિયાં અને પોષક-અનાજ/શ્રી અન્ના અને કપાસનું ખરીફ ઉત્પાદન અનુક્રમે 1143.7 એલએમટી, 68.6 એલએમટી, 241.2 એલએમટી, 130.3 એલએમટી અને 325.2 લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે.

 

પરિશિષ્ટ-I ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ.

પાક

MSP
2003-04

MSP
2013-14

MSP
2023-24

  • .

માં વધારો
માં એમએસપી
2013-14
2003 થી વધુ-
04

  • .

માં વધારો

માં એમએસપી
2023-24 ઓવર
2013-14

 

અનાજ

 

A

B

C

D=B-A

E=C-B

 

પેડી

સામાન્ય

550

1310

2183

760

873

 

ગ્રેડ A^

580

1345

2203

765

858

 

જુવાર

વર્ણસંકર

505

1500

3180

995

1680

 

માલ્ડિઆ

-

1520

3225

 

1705

 

બાજરા

505

1250

2500

745

1250

 

રાગી

505

1500

3846

995

2346

 

મકાઈ

505

1310

2090

805

780

 

કઠોળ

 

 

 

 

 

 

તુર /અરહર

1360

4300

7000

2940

2700

 

મૂંગ

1370

4500

8558

3130

4058

 

ઉરાદ

1370

4300

6950

2930

2650

 

તેલીબિયાં

 

 

 

 

 

 

મગફળી

1400

4000

6377

2600

2377

 

સૂર્યમુખી સીડ

1250

3700

6760

2450

3060

 

સોયાબીન (યલો)

930

2560

4600

1630

2040

 

સેસમ

1485

4500

8635

3015

4135

 

નાઈજરસીડ

1155

3500

7734

2345

4234

 

 

 

વ્યાપારી

 

 

 

 

રૂ

(મધ્યમ

સ્ટેપલ)

1725

3700

6620

1975

2920

 

(લોંગ સ્ટેપલ)"

1925

4000

7020

2075

3020

 

 

 

 

પરિશિષ્ટ-II

ખરીફ પાકની ખરીદી 2004-05થી 2013-14 અને 2014-15થી
2023-24

LMT માં

પાક

2004-05 થી 2013-14

2014-15 થી 2023-24

 

અનાજ

 

A

B

 

પેડી

4,590.39

6,914.98

 

જુવાર

1.92

5.64

 

બાજરા

5.97

14.09

 

રાગી

0.92

21.31

 

મકાઈ

36.94

8.20

 

કઠોળ

 

 

 

તુર /અરહર

0.60

19.55

 

મૂંગ

0.00

1

 

ઉરાદ

0.86

8.75

 

તેલીબિયાં

 

 

 

મગફળી

3.45

32.28

 

સૂર્યમુખી સીડ

0.28

 

 

સોયાબીન (યલો)

0.01

1.10

 

સેસમ

0.05

0.03

 

નાઈજરસીડ

0.00

0.00

 

વ્યાપારી

 

 

 

રૂ

34.59

 

63.41

 

કુલ

4,675.98

7,108.65

 

 

 

Explore More
77મા સ્વતંત્રતા દિવસના પ્રસંગે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં સંબોધનનો મૂળપાઠ

લોકપ્રિય ભાષણો

77મા સ્વતંત્રતા દિવસના પ્રસંગે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં સંબોધનનો મૂળપાઠ
Narendra Modi’s Digital Century Gives Democratic Hope From India Amidst Global Turmoil

Media Coverage

Narendra Modi’s Digital Century Gives Democratic Hope From India Amidst Global Turmoil
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
સોશિયલ મીડિયા કોર્નર 17 જુલાઈ 2024
July 17, 2024

India now benefits from the huge investments in Physical and Digital Infrastructure under the leadership of PM Modi