ప్రధాని మోదీ మన్ కి బాత్ కోసం మీ ఆలోచనలు, సలహాలను పంచుకోండి

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జూలై 28ఆదివారం నాడు తన 'మన్ కి బాట్' (మనసులో మాట) పంచుకుంటారు. మీరు వినూత్న సలహాలను మరియు ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, ఇక్కడ నేరుగా ప్రధానితో పంచుకునే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సలహాలను ప్రధాని తన ప్రసంగంలో ప్రస్తావిస్తారు.

 దిగువ వ్యాఖ్యల విభాగంలో మీ సలహాలను పంచుకోండి.

 

షేర్ చేయండి
 
Comments
  • Your Suggestion
Comment 0