ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲ ಲೋಕವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ 14,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೊಧೇರಾವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ 24x7 ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಗ್ರಾಮವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ; ಮೆಹ್ಸಾನಾದಲ್ಲಿ 3900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೊಧೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮೆಹ್ಸಾನಾದ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭರೂಚ್ ನಲ್ಲಿ 8000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಜತೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ 1,275 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ; ಮೋದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂಕುಲದ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 1450 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೀರಾವರಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮೆಹ್ಸಾನಾದ ಮೊಧೇರಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸಂಜೆ 6:45 ಕ್ಕೆ ಮೋಧೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಭರೂಚ್ ನ ಅಮೋದ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.15ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್  ಸಂಕುಲವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ನಾಗರಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಂತರ ಅವರು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5.45ಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸಂಜೆ 6:30 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲ ಲೋಕದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ನಂತರ ಸಂಜೆ 7:15 ಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಹ್ಸಾನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಮೆಹ್ಸಾನಾದ ಮೊಧೇರಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ 3900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮೊಧೇರಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ 24x7 ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಗ್ರಾಮವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ-ದೇವಾಲಯ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಮೊಧೇರಾವನ್ನು ಸೌರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ 1300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಬಿಇಎಸ್ಎಸ್) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪರಾಕ್ರಮವು ತಳಮಟ್ಟದ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್-ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಗೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಬರಮತಿ-ಜಗುದಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಗೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ; ಒಎನ್ ಜಿಸಿಯ ನಂದಸನ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ; ಖೇರವದಿಂದ ಶಿಂಗೋಡಾ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸುಜಲಾಮ್ ಸುಫಲಾಮ್ ಕಾಲುವೆ; ಧರೋಯ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆಧಾರಿತ ವಡ್ನಗರ್ ಖೇರಾಲು ಮತ್ತು ಧರೋಯಿ ಸಮೂಹ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ; ಬೆಚ್ರಾಜಿ ಮೊಧೇರಾ-ಚನಸ್ಮಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಚತುಷ್ಪಥ ಯೋಜನೆ; ಉಂಜಾ-ದಾಸಜ್ ಉಪೇರಾ ಲಡೋಲ್ (ಭಂಗರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್) ನ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ; ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ಎಸ್ ಪಿಐಪಿಎ), ಮೆಹ್ಸಾನಾ; ಮತ್ತು ಮೊಧೇರಾದ ಸನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 68ರ ಪಟಾನ್ ನಿಂದ ಗೋಜರಿಯಾವರೆಗಿನ ಒಂದು ಭಾಗದ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋತಾನಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಲಸನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ; ದೂಧ್ ಸಾಗರ್ ಡೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಯುಎಚ್ ಟಿ ಹಾಲಿನ ಡಬ್ಬನ್ ಘಟಕ; ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ; ಮತ್ತು ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್ ನ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿತರಣಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆ (ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮೋದೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರು ಅವರು ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭರೂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಭರೂಚ್ ನ ಅಮೋದ್ ನಲ್ಲಿ 8000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವನ್ನು ಔಷಧ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಜಂಬುಸಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಔಷಧ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2021-22 ರಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಆಮದಿನ ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಮದು ಬದಲಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಔಷಧಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ದಹೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಲೇಶ್ವರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಮತ್ತು ಅಂಕಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪನೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಹಂತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೆಡ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿವೆ, ಇದು ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಹು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅವು ವಾಲಿಯಾ (ಭರೂಚ್), ಅಮೀರ್ ಗಢ (ಬನಸ್ಕಾಂತ), ಚಕಾಲಿಯಾ (ದಾಹೋಡ್) ಮತ್ತು ವಾನಾರ್ (ಛೋಟಾ ಉದಯಪುರ); ಮುದೇತಾ (ಬನಸ್ಕಾಂತ) ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೋ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್; ಕಕ್ವಾಡಿ ದಂತಿ (ವಲ್ಸಾದ್) ನಲ್ಲಿ ಸೀ ಫುಡ್ (ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ) ಪಾರ್ಕ್; ಮತ್ತು ಖಾಂಡಿವಾವ್ (ಮಹಿಸಾಗರ್) ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿವೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಹೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 130 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ 800 ಟಿಪಿಡಿ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ದಹೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಸ್ಥಾವರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 785 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 1310 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಹೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೋರೋಮೆಥೇನ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿರುವ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಹೇಜ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರಾಜಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಆಮದು ಬದಲಿ, ಐಒಸಿಎಲ್ ದಹೇಜ್-ಕೊಯಾಲಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಭರೂಚ್ ಭೂಗತ (ನೆಲದಡಿ) ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಉಮ್ಲಾ ಆಸಾ ಪನೇತಾ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮೋದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಕುಲನ ಹಂತ 1 ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ನಾಗರಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಯು.ಎನ್.ಮೆಹ್ತಾ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ; ಗುಜರಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುವರು.

ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 1460 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನೀರಾವರಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅವತಾರ್ ನೀರಾವರಿ (ಸೌನಿ) ಯೋಜನೆ ಲಿಂಕ್ 3 (ಉಂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೋನ್ಮತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 7, ಸೌನಿ ಯೋಜನಾ ಲಿಂಕ್ 1 ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5 (ಉಂಡ್ -1 ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ) ಮತ್ತು ಹರಿಪರ್ 40 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಿವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲವಾಡ್/ಜಾಮ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಾದ ಮೊರ್ಬಿ - ಮಾಲಿಯಾ-ಜೋಡಿಯಾ ಸಮೂಹ ವೃದ್ಧಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ, ಲಾಲ್ ಪುರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಹಪಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ನವೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲವಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಧಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲ್ ಲೋಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಕಾಲ್ ಲೋಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ರಚನೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ಏಳು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಕಾಲ್ ಪಥವು 108 ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು (ಸ್ತಂಭಗಳು) ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಆನಂದ ತಾಂಡವ ಸ್ವರೂಪ್ (ನೃತ್ಯ ರೂಪ) ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಹಾಕಾಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರವು ಶಿವ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆ, ಗಣೇಶನ ಜನನ, ಸತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 2.5 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ರದೇಶವು ತಾವರೆ ಕೊಳದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರಂಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಡೀ ಆವರಣವನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

 

Explore More
77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಕೊತ್ತಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಾಂತರ

ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು

77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಕೊತ್ತಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಾಂತರ
Ayushman Bharat, Medical Infra, Research & Ayush: Budget Booster Shot For Health Initiatives

Media Coverage

Ayushman Bharat, Medical Infra, Research & Ayush: Budget Booster Shot For Health Initiatives
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ನರ್ 23 ಜುಲೈ 2024
July 23, 2024

Budget 2024-25 sets the tone for an all-inclusive, high growth era under Modi 3.0