Share
 
Comments

મુખ્ય મંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકોની સેવાઓમાં ભરતી માટેની મહત્તમ વયમર્યાદામાં તમામ કક્ષાના ઉમેદવારો માટે પાંચ વર્ષની છૂટછાટ આપવાનો મહત્વાકાંક્ષી નિર્ણય કર્યો છે. આ વર્ષે વધુ ૧૩૦૦૦ જેટલા વિદ્યાસહાયકોની સેવાઓ માટેની ભરતીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે અને પાંચ વર્ષની ઉપલી વયમર્યાદાની છૂટછાટના આ નિર્ણયનો લાભ તમામ કેટેગરીના હજારો વિદ્યાસહાયકો માટેના ઉમેદવારોને મળવાપાત્ર થશે.

રાજ્ય સરકારના પ્રવકતા આરોગ્યમંત્રીશ્રી જયનારાયણ વ્યાસ તથા ઊર્જા રાજ્યમંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલે આ ઉદાત નિર્ણયની ભૂમિકા આપી હતી.

પ્રવકતા મંત્રીશ્રીઓએ જણાવ્યું કે સને ર૦૧૦ના વર્ષમાં પારદર્શી પ્રકિયાથી ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણના વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામાં આવી હતી. વિદ્યાસહાયકોની ભરતીમાં તમામ કક્ષામાં યોગ્ય ઉમેદવારોને તક મળી રહે તેમજ પ્રાથમિક શિક્ષકોની ઘટ પૂર્ણ કરી શકાય તે માટે, સામાન્ય કક્ષાના ઉમેદવારોની ભરતી માટેની હાલની ઉપલી વયમર્યાદા ર૮ વર્ષથી વધુ પાંચ વર્ષ વધારીને મહતમ ૩૩ વર્ષ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આ વર્ષે શરૂ થઇ રહેલી વિદ્યાસહાયકોની ભરતીમાં અનુસૂચિત જાતિ-જનજાતિ, બક્ષીપંચના અન્ય પછાતવર્ગોના ઉમેદવારોના કિસ્સામાં પણ હાલ મળવાપાત્ર પાંચ વર્ષની મહત્તમ વયમર્યાદા છૂટછાટમાં વધારો કરી, બીજા પાંચ વર્ષની છૂટછાટ આપવામાં આવી છે અને હવે, આ ત્રણેય કેટેગરીના ઉમેદવારો માટેની મહત્તમ વયમર્યાદા પણ ૩૩ વર્ષને બદલે ૩૮ વર્ષની રહેશે.

પ્રવકતા મંત્રીશ્રીઓએ જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણના નવા ધોરણ ૮ માટે સને ર૦૧૦માં દશ હજાર વિદ્યાસહાયકો અંગ્રેજી અને ગણીત-વિજ્ઞાનના વિષય માટે નિમવામાં આવ્યા હતા જેમાં અગાઉના વર્ષમાં આ વિષયો સાથે સ્નાતક થઇ ગયા હોય, પરંતુ હાલની મહત્તમ વયમર્યાદાના કારણે ઉમેદવારી કરી શકયા ન હોય તેવા સેંકડો વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાસહાયકોની ભરતી માટેની નવી તકો ઉપલબ્ધ કરવાનો મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સ્તુત્ય નિર્ણય કર્યો છે. આ વર્ષે પણ રાજ્યમાં ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા માટે ૧૩૦૦૦ જેટલા વિદ્યાસહાયકોની ભરતીની પ્રક્રિયા નજીકના ભવિષ્યમાં હાથ ધરી છે તેને આ મહત્વની પાંચ વર્ષની વયમર્યાદાની છૂટછાટનો લાભ મળવાપાત્ર હશે.

Explore More
It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi

Popular Speeches

It is now time to leave the 'Chalta Hai' attitude & think of 'Badal Sakta Hai': PM Modi
Govt releases Rs 4,000 crore for Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes

Media Coverage

Govt releases Rs 4,000 crore for Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
टीका उत्सव पर देशवासियों से आग्रह
April 11, 2021
Share
 
Comments

मेरे प्यारे देशवासियों,

आज 11 अप्रैल यानि ज्योतिबा फुले जयंती से हम देशवासी ‘टीका उत्सव’ की शुरुआत कर रहे हैं। ये ‘टीका उत्सव’ 14 अप्रैल यानि बाबा साहेब आंबेडकर जयंती तक चलेगा।

ये उत्सव, एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। इसमें हमें Personal Hygiene के साथ ही Social Hygiene पर विशेष बल देना है।

हमें ये चार बातें, जरूर याद रखनी है।

Each One- Vaccinate One, यानि जो लोग कम पढ़े-लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें।

Each One- Treat One, यानि जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें।

Each One- Save One, यानि मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी Save करूं और दूसरों को भी Save करूं, इस पर बल देना है।

और चौथी अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में, ‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन’ बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, वहां परिवार के लोग, समाज के लोग ‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन’ बनाएं।

भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले हमारे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण तरीका ‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन’ भी है।

एक भी पॉजिटिव केस आने पर हम सभी का जागरूक रहना, बाकी लोगों की भी टेस्टिंग कराना बहुत आवश्यक है।

इसके साथ ही जो टीका लगवाने का अधिकारी है, उसे टीका लगे, इसका पूरा प्रयास समाज को भी करना है और प्रशासन को भी।

एक भी वैक्सीन का नुकसान ना हो, हमें ये सुनिश्चित करना है। हमें जीरो वैक्सीन वेस्ट की तरफ बढ़ना है।

इस दौरान हमें देश की वैक्सीनेशन क्षमता के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। ये भी हमारी कपैसिटी बढ़ाने का ही एक तरीका है।

हमारी सफलता इस बात से तय होगी कि ‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन’ के प्रति कितनी जागरूकता हम लोगों में है।

हमारी सफलता इस बात से तय होगी कि जब जरूरत न हो, तब हम घर से बाहर न निकलें।

हमारी सफलता इस बात पर तय होगी कि जो टीका लगवाने का अधिकारी है, उसे टीका लगे।

हमारी सफलता इस बात पर तय होगी कि हम मास्क पहनने और अन्य नियमों का किस तरह पालन करते हैं।

साथियों,

इन चार दिनो में व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर हमें अपने-अपने लक्ष्य बनाने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना है।
मुझे पूरा विश्वास है, इसी तरह जनभागीदारी से, जागरूक रहते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम एक बार फिर कोरोना को नियंत्रित करने में सफल होंगे।
याद रखिए- दवाई भी, कड़ाई भी।

धन्यवाद !

आपका,

नरेन्द्र मोदी।