ಶೇರ್
 
Comments

“ ನಮ್ಮ ವೈಭವದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ . ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ರ ಆರಂಭ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು . ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು 130 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ !.

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ , ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ !. ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸಂತಸ , ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಯೋಜನೆ. ಅದು ಚಂದ್ರನ ದೂರ ಸಂವೇದಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷಾವರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚಂದ್ರನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರೋವರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಯಾನಗಳೂ ಶೋಧಿಸದ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರುವ ವಲಯದ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಿದೆ ಹಾಗು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ.

“ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ತಲೆಮಾರನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದತ್ತ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆಯತ್ತ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ “.

ನಮ್ಮ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಲಿವರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು !

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಉಡಾವಣೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು 130 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರೂ ಭಾರೀ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (pic.twitter.com/v1ETFneij0)

-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (@narendramodi) , ಜುಲೈ 22,2019

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ , ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ !. ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸಂತಸ , ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಯೋಜನೆ. ಅದು ಚಂದ್ರನ ದೂರ ಸಂವೇದನೆಗಾಗಿ ಕಕ್ಷಾವರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚಂದ್ರನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರೋವರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (@narendramodi) , ಜುಲೈ 22,2019

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಯಾನಗಳೂ ಶೋಧಿಸದ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರುವ ವಲಯದ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (@narendramodi) , ಜುಲೈ 22,2019

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ( #Chandrayaan2 )ರಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ತಲೆಮಾರನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದತ್ತ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆಯತ್ತ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ “.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (@narendramodi) , ಜುಲೈ 22,2019 

 
ದೇಣಿಗೆ
Explore More
ಚಾಲ್ತಾ ಹೈ' ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು  ಮತ್ತು ' ಬದಲ್ ಸಕ್ತ ಹೈ'  ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಮಯವಿದು : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು

ಚಾಲ್ತಾ ಹೈ' ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ' ಬದಲ್ ಸಕ್ತ ಹೈ' ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಮಯವಿದು : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
Relief to homebuyers! Government to contribute Rs 10,000 crore to fund stalled projects

Media Coverage

Relief to homebuyers! Government to contribute Rs 10,000 crore to fund stalled projects
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Social Media Corner for 15 September 2019
September 15, 2019
ಶೇರ್
 
Comments

In a promising news for the Economy, India jumps 11 spots in the Global Economic Freedom Index 


Keeping the Indian Economy on fast track as FM Nirmala Sitharaman announces a slew of initiatives in export, housing, Handicraft, etc.

Citizens highlight the remarkable changes brought about by the working of Modi Govt.